Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu „Głos ludzki”. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze specyficznym instrumentem muzycznym, jakim jest głos ludzki. Wskazanie grupy, do której zaliczany jest głos. Przedstawienie prawidłowego sposobu wydobywania dźwięków. Omówienie narządów odpowiadających za prawidłowe wydobywanie dźwięków. Wskazanie rodzajów głosów ludzkich. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

R13kyLLOAoyuF

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.00 KB w języku polskim