Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Glukoza jako przykład cukru prostego

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jaki jest skład pierwiastkowy cukrów,

 • zna podział cukrów,

 • wie, jakie są właściwości glukozy,

 • rozumie, że glukoza jest cukrem prostym.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi podać wzór sumaryczny glukozy,

 • umie zbadać skład pierwiastkowy glukozy,

 • potrafi zbadać właściwości glukozy,

 • umie przeprowadzić reakcje charakterystyczne glukozy,

 • potrafi zapisać równanie reakcji spalania glukozy.

2. Metoda i forma pracy

Praktyczna – eksperyment, słowna - pogadanka.

3. Środki dydaktyczne

Sprzęt laboratoryjny: probówki, palniki, zlewki, statywy do probówek

Odczynniki: cukier, glukoza, stężony kwas siarkowy (VI), woda destylowana, roztwór siarczanu (VI) miedzi (II), roztwór wodorotlenku sodu, roztwór azotanu (V) srebra, roztwór amoniaku

Foliogram

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zadaje uczniom kilka pytań, będących wprowadzeniem do lekcji, a następnie wprowadza pojęcie: węglowodany (sacharydy).

Uczniowie podają wzór ogólny węglowodanów, wzór sumaryczny i strukturalny glukozy i fruktozy oraz dokonują podziału cukrów.

 1. Nauczyciel wyjaśnia rolę glukozy jako materiału energetycznego. Uczniowie zapisują równanie reakcji utleniania glukozy.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na grupy; wybiera osoby odpowiedzialne za pracę grupy w czasie zajęć, objaśnia instrukcję do doświadczeń, a szczególnie zwraca uwagę na przepisy BHP.

Uczniowie wykonują doświadczenia zgodnie z instrukcją.

Każda grupa wykonuje jedno doświadczenie:

 • doświadczenie 1 – badanie składu pierwiastkowego cukru,

 • doświadczenie 2 – badanie właściwości glukozy,

 • doświadczenie 3 – próba Trommera,

 • doświadczenie 4 – próba Tollensa

Po wykonaniu doświadczeń, nauczyciel prowadzi dyskusję nad wnioskami formułowanymi przez uczniów.

Uczniowie zapisują równania reakcji i omawiają właściwości glukozy.

 1. Nauczyciel prezentuje zastosowanie glukozy (foliogram).

c) Faza podsumowująca

 1. Młodzież określa rolę sacharydów w organizmie człowieka.

 2. Uczniowie układają krzyżówkę, wykorzystując wiadomości zdobyte na lekcji.

 3. Nauczyciel wystawia uczniom oceny za aktywny udział w lekcji.

5. Bibliografia

 1. Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Chemia dla gimnazjum, część 3, Nowa Era, Warszawa 2003.

 2. Kulawik T., Litwin M., Ćwiczeniachemii dla gimnazjum, część 3, Nowa Era, Warszawa 2003.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Zadanie 3., i 4., str. 90. z zeszytu ćwiczeń.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RezAqeobZa5Lz

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 94.27 KB w języku polskim
RtzRULg6ZhYBQ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 17.50 KB w języku polskim