Czy pole magnetyczne Ziemi jest stałe w czasie?

Wokół Ziemi, przez większość czasu, istnieją dwa naturalne pasy radiacyjne: wewnętrzny, który rozciąga się na odległości od 0,2 do 2 promieni Ziemi od jej powierzchni i zawiera elektrony (o energii ok. 0,5 MeV) oraz protony (o energii rzędu 100 MeV), oraz zewnętrzny, na odległościach od ponad 2 do 10 promieni ziemskich od jej powierzchni, zawierający głównie wysokoenergetyczne elektrony (o energii 0,1–10 MeV). Wewnętrzny pas znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi w pobliżu wybrzeża Brazylii, jest to tzw. anomalia południowoatlantycka. Jak wiadomo, w omawianej przestrzeni krążą satelity. Stacja kosmiczna nie posiada systemu napędowego pozwalającego na wykonywanie dużych manewrów w kosmosie (posiadać może jedynie silniki umożliwiające autonomiczne podnoszenie wysokości orbity ciągle zmniejszającej się wskutek niezerowego oporu aerodynamicznego szczątkowej atmosfery ziemskiej, czy też umożliwiające zmianę orientacji przestrzennej) oraz systemów pozwalających na lądowanie. A gdzie umieścimy segment kosmiczny GPS? Stanowi go konstelacja satelitów rozmieszczona na prawie kołowych orbitach o nominalnej wysokości 20 183 km nad powierzchnią Ziemi i okresie obiegu dokoła Ziemi równym 11h 58min. Satelita geostacjonarny jest zaś sztucznym satelitą Ziemi umieszczonym na tzw. orbicie geostacjonarnej w płaszczyźnie równikowej w odległości 35 830 km od równika.

Dopasuj nazwy elementów grafiki.

Zaleca się korzystanie w trybie pełnoekranowym.

Polecenie 1
RX4EYtzC593LX
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
Polecenie 1
R1UrXYY3npVyD
Gdzie umieściłbyś poszczególne obiekty? Zewnętrzny pas Van Allena Możliwe odpowiedzi: 1. satelita geostacjonarny, 2. stacja kosmiczna, 3. satelity GPS obszar między pasami Van Allena Możliwe odpowiedzi: 1. satelita geostacjonarny, 2. stacja kosmiczna, 3. satelity GPS poniżej wewnętrznego pasu radiacyjnego Możliwe odpowiedzi: 1. satelita geostacjonarny, 2. stacja kosmiczna, 3. satelity GPS
1
Polecenie 2

Przyjmij, że Ziemia jest „wzorcem skali” w powyższej grafice. Które z pozostałych elementów schematu zostały oddane „w skali”, które są „za małe”, a które „za duże”?

uzupełnij treść
Polecenie 2

Czy geograficzny biegun północny Ziemi pokrywa się z magnetycznym?

Polecenie 3
Na kartce papieru narysowano Ziemię wraz z pasami Van Allena. Wskaż elementy, które przy tej skali byłyby niewidoczne, bo są za blisko Ziemi, które byłyby widoczne, a które uciekłyby poza kartkę.
Na kartce papieru narysowano Ziemię wraz z pasami Van Allena. Wskaż elementy, które przy tej skali byłyby niewidoczne, bo są za blisko Ziemi, które byłyby widoczne, a które uciekłyby poza kartkę.
RNhnRaMPnE3At
grupa 1 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 2, 2. element 3 grupy 1, 3. element 4 grupy 1, 4. element 3 grupy 3, 5. element 2 grupy 1, 6. element 3 grupy 2, 7. element 1 grupy 1, 8. element 2 grupy 2, 9. element 2 grupy 3, 10. element 1 grupy 3 grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 2, 2. element 3 grupy 1, 3. element 4 grupy 1, 4. element 3 grupy 3, 5. element 2 grupy 1, 6. element 3 grupy 2, 7. element 1 grupy 1, 8. element 2 grupy 2, 9. element 2 grupy 3, 10. element 1 grupy 3 grupa 3 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 2, 2. element 3 grupy 1, 3. element 4 grupy 1, 4. element 3 grupy 3, 5. element 2 grupy 1, 6. element 3 grupy 2, 7. element 1 grupy 1, 8. element 2 grupy 2, 9. element 2 grupy 3, 10. element 1 grupy 3