R12c5rJnSkA3W
Ilustracja przedstawia budynki widoczne z oddali. Frontowa część budowli ozdobiona jest kolumnami. Nad budynkiem po lewej stronie wznosi się posąg wojownika trzymającego w lewej ręce tarczę, zaś prawą rękę ma uniesioną i trzyma w niej włócznię. W oddali widoczne są niskie zabudowania mieszkalne. Wokół miasta są wzgórza. Na pierwszym planie widoczny jest plac, na którym zgromadzeni są ludzie. Z lewej strony placu znajduje się budynek z kolumnami, do którego prowadzą schody. Po prawej stronie rosną drzewa i palmy. Niebo jest koloru żółto‑niebieskiego. Widoczne są na nim niewielkie obłoki.

Heros Tezeusz

Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w Atenach w okresie klasycznym
Źródło: Leo von Klenze, 1846, Monachium, domena publiczna.

Dla starożytnych bardzo często wzorami postępowania stawali się herosi. O ich życiu opowiadano wiele legend, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Stanowili oni nieodłączny element greckich wierzeń.

Niejednokrotnie stawiano ich na równi z bogami, przypisując im rolę półbogów.

Herosem mogła zostać po śmierci osoba o wybitnych osiągnięciach, która wzbudziła szacunek i podziw swoich współtowarzyszy. Byli nimi np. założyciele rodów lub miast, bohaterowie wojenni, prorocy, wynalazcy.

Warto wiedzieć, że w starożytnej Grecji groby herosów stanowiły miejsce kultu. W chwilach trwogi, niebezpieczeństwa ludzie starożytni modlili się do swoich bohaterów, wierząc, że ci – jako najbliżsi opiekunowie – mogli im przyjść z pomocą.

Już wiesz

1) Sprawdź w słowniku języka polskiego znaczenie słów: „heroiczny” i „heroizm”.

R1XxCLsSR6hGu
Miejsce na notatkę

2) Rozważ, czy każdy współczesny bohater jest herosem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RXGkLZpQnLc4P
Miejsce na notatkę

3) Czy, według ciebie, w dzisiejszych czasach są potrzebni herosi? Uzasadnij swoją odpowiedź.

R12boiTHSsk9V
Miejsce na notatkę
j0000007UWB1v50_0000000K
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Kim był heros?

R1YWjAlK0CGlI
Tezeusz walczący z Minotaurem
Źródło: Étienne-Jules Ramey, 1826, marmur, ogród Tuileries, Paryż, domena publiczna.
R1CKIoYmaRY8U1
Tezeusz i Ajtra
Źródło: Laurent de La Hyre, olej na płótnie, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt, Węgry.
RUgKLLCHHsHFo1
Tezeusz znajduje miecz ojca
Źródło: Nicolas Poussin, 1638, olej na płótnie, Musée Condé, Chantilly, Francja, domena publiczna.

Grecy nazywali herosami przede wszystkim potomków bogów i ludzi. Należeli do nich Herakles, Achilles, Tezeusz i Perseusz. Do grona herosów zaliczano również pośmiertnie ludzi, którzy dokonali niezwykłych czynów (np. byli bohaterami wojennymi). Tak herosami stali się Hektor, Jazon czy Odyseusz.

Tym, co łączyło większość herosów, była potężna siła i wielka odwaga, dzięki którym pokonywali wszelkie przeszkody, walcząc z potworami, a nawet z samymi bogami.

Za jednego z największych herosów uważano Tezeusza, bohatera ateńskiego.

Kim byli jego rodzice? Urodziła go Ajtra, córka Pitteusa, mędrca‑króla Trojzeny. Pitteus, nie mogąc doczekać się wnuków, upił goszczącego u niego Egeusza (Ajgeusa), który rządził Atenami. Egeusz spędził miłosną noc z piękną Ajtrą i dlatego później uchodził za ojca Tezeusza, ale niewykluczone, że był nim bóg mórz Posejdon, który też został jej kochankiem. Tezeusz zatem miał niejako dwóch ojców: nieformalnie boga i formalnie człowieka.

Wychowanie syna Egeusz powierzył królewnie z Trojzeny. Poprosił tylko, by chłopiec porzucił miejsce dzieciństwa dopiero wtedy, gdy będzie w stanie podnieść ogromny głaz, pod którym zostały ukryte miecz i sandały. Młodzieniec miał ruszyć w świat
(a właściwie – do Aten), kiedy będzie dość silny, by przeciwstawić się innym pretendentom do władzy. Stało się to, gdy Tezeusz miał 16 lat.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytanie.

Ćwiczenie 1

Wyjaśnij w jaki sposób, twoim zdaniem, pochodzenie Tezeusza mogło się okazać pomocne w życiu tego bohatera. Uzasadnij swoją opinię.

R14nYxDHk0RhS
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, w jakim celu Egeusz schował pod kamieniem sandały i miecz. W odpowiedzi uwzględnij symboliczne znaczenie tych przedmiotów.

R1YgvTp6GIvyl
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 3

Wymień imiona innych znanych greckich herosów.

RNRRxz08sP02r
Miejsce na notatkę
j0000007UWB1v50_0000001G
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Tezeusz wyrusza w świat…

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1alytBNGkjE71
Zdjęcie satelitarne przedstawia widok z kosmosu na fragment Ziemi. Po prawej i lewej stronie widoczne jest niebieskie morze. W prawym górnym rogu, na dole i w lewym dolnym rogu oraz przez środek zdjęcia biegnie ląd w kolorze biało‑zielonym. Ląd biegnący przez środek zdjęcia to przesmyk Koryncki.
Przesmyk Koryncki
Źródło: NASA, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Mitologia Greków i RzymianZygmunt Kubiak
Zygmunt Kubiak Mitologia Greków i Rzymian

Epidaurosj0000007UWB1v50_000tp001Epidauros zabił syna HefajstosaHefajstosHefajstosaAntikleiAntiklejaAntiklei, zbója PerifetesaPerifetesPerifetesa, przezywanego Korynetesem („Pałkarzem”), bo tłukł podróżnych maczugą. Tezeusz wyrwał mu ją z rąk, jemu samemu roztrzaskał głowę i odtąd zawsze miał przy sobie ową maczugę. Na Przesmyku Korynckim położył trupem potwornego olbrzyma Sinisa, zwanego Pityokamptesemj0000007UWB1v50_000tp002Pityokamptesem („Naginaczem Sosen”), który zmuszał wędrowców, by mu pomogli przygiąć sosnę, a on niespodzianie ją puszczał i biedacy wyrzucani byli w górę jak z katapulty; albo przywiązywał nieszczęsnych do dwóch drzew, które potem rozsuwał, by ginęli rozdarci. Tezeusz w taki sam sposób, jak on to innym czynił, uśmiercił okrutnika.

W miejscowości Krommyonj0000007UWB1v50_000tp003Krommyon na zachód od Przesmyku jednym ciosem miecza zgładził olbrzymią dziką świnię, która zdążyła zabić mnóstwo ludzi. […] Doszedłszy do skał w pobliżu Megaryj0000007UWB1v50_000tp004Megary, poskromił łotra Skejrona (od jego imienia owe skały będą zwane Skirońskimi), który zmuszał wędrowców, żeby myli jego nogi, a gdy to czynili, kopnięciem strącał ich z urwiska, w dole zaś rozszarpywał ich olbrzymi żółw. Tezeusz sprawił, że Skejron mył jego nogi i został tak zrzucony, jak to się innym działo. W Eleusisj0000007UWB1v50_000tp005Eleusis zgniótł groźnego siłacza Kerkyonaj0000007UWB1v50_000tp006Kerkyona, który zmuszał wędrowców do zapasów. Wreszcie, niedaleko od Eleusis, rozprawił się ze złoczyńcą zwanym Damastesem („Ujarzmicielem”) albo Prokrustesem („Rozciągaczem”). Miał on przy drodze dom z dwoma łóżkami, jednym dużym, drugim małym. Zapraszał wędrowców na nocleg, kładąc dużych ludzi na małym łóżku, a małych na dużym. Aby wszystko pasowało, przycinał wystające członki dużych i rozciągał ciała małych. Tezeusz zmusił Prokrustesa, by się dopasował do jednego ze swoich łóżek.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_001 Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Kraków 2013, s. 352.
Hefajstos
Antikleja
Perifetes

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, co łączy ze sobą kolejne przygody Tezeusza.

R1C30ALPAex43
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 5

Określ, jakie są cechy wspólne istot spotkanych przez Tezeusza podczas jego wędrówki.

R1aO23xR2Iv3f
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 6

Scharakteryzuj obraz świata, jaki wyłania się z historii Tezeusza.

RofUkQkLcCrES
Miejsce na notatkę.
Polecenie 1

Oceń świat, jaki wyłania się z historii Tezeusza. W odpowiedzi uwzględnij to, co cię fascynuje i co przeraża w opowieści o mitologicznym bohaterze.

R4H9tt6GrYTtS
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, w jakim stopniu rzeczy znalezione przez Tezeusza pod kamieniem mogły okazać się mu pomocne. Uzasadnij swoją odpowiedź.

RhQ6b0AvAYIqL
Miejsce na notatkę
j0000007UWB1v50_000tp006
j0000007UWB1v50_000tp001
j0000007UWB1v50_000tp002
j0000007UWB1v50_000tp003
j0000007UWB1v50_000tp004
j0000007UWB1v50_000tp005
j0000007UWB1v50_0000002M
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

…i wraca do domu

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1evW9I5TNve21
W centrum obrazu znajduje się mężczyzna, który chwyta dużego brązowego byka za rogi, zapierając się o schody. Ubrany jest w czerwono‑niebieską szatę; na głowie ma hełm z piórami. Wokół znajduje się tłum wyrażających zaskoczenie ludzi. Z lewej strony znajduje się kobieta, która ma uniesione lekko ręce i ubrana jest w czerwoną suknię; przed nią znajduje się przedstawiony w ruchu chłopiec i biały duży pies zwrócony w kierunku byka w pozycji wskazującej na szczekanie. Za bykiem widoczny jest mężczyzna na białym koniu, który ma uniesione kopyta; mężczyzna wskazuje palcem byka. Po prawej stronie obrazu znajdują się ubrani w białe szaty starsi mężczyźni z siwymi brodami; pierwszy z nich ma rozłożone ręce. Wszystkie postaci przedstawione są w ruchu przez co obraz jest dynamiczny. W tle znajdują się kolumny, brama i budynki w oddali. Na niebie widoczne są białe chmury.
Tezeusz ujarzmiający maratońskiego byka
Źródło: Charles-André Vanloo, olej na płótnie, Los Angeles County Museum of Art, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Po wielu przygodach Tezeusz trafił do ojczyzny swojego ojca. Od razu zyskał sobie sympatię całego ludu (poza ukochaną Egeusza, czarodziejką Medeą, która nienawidziła Tezeusza, ponieważ obawiała się, że dzielny młodzieniec zawładnie tronem Aten i nie dopuści do władzy jej nienarodzonego jeszcze syna). Tym, co wywołało zachwyt Ateńczyków, było pokonanie kolejnego potwora…

RO9ChWSzDR66X1
Tezeusz zostaje rozpoznany przez ojca
Źródło: Hippolyte Flandrin, 1832, olej na płótnie, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paryż, domena publiczna.
Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Nieznany nikomu wszedł Tezeusz do Aten. Wypadło mu iść koło budującej się właśnie świątyni Apollina. A był on jeszcze bardzo młodziutki, miał delikatną cerę, białe ręce i długie włosy. Matka dała mu płaszczyk szkarłatnej barwy. Na jego widok mularzej0000007UWB1v50_000tp007mularze, pracujący przy świątyni, zaczęli się śmiać, a jeden z nich powiada: „Hej, bracia, słuchajcie no, od kiedy to nastał zwyczaj, żeby panienki same włóczyły się po ulicach?”. Tezeusz nie rzekł nic, tylko odprzągł od stojącego obok wozu parę wołów, wziął je mocno w obie garście i cisnął w powietrze wyżej, niźli sięgał dach świątyni. Zaraz rozeszła się po mieście wiadomość, że zjawił się jakiś młodzieniec nadludzkiej siły. W Atenach wówczas niedobrze się działo. Ajgeusj0000007UWB1v50_000tp008Ajgeus był już stary i zniedołężniały. Ze wszystkich stron szarpali go nieprzyjaciele. Wielka więc była radość, gdy po mieczu i sandałach poznał w Tezeuszu własnego syna.

Chcąc pozyskać miłość ludu, młody bohater wyprawił się na olbrzymiego byka, który grasował w okolicach Maratonu. Ujarzmił go żywcem i oprowadziwszy po całym mieście, złożył na ofiarę Apollinowi.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego ateńscy mularze drwili z Tezeusza.

RAO2Fz3iYbBeD
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, w jaki sposób Tezeusz w konfrontacji z ateńskimi mularzami ujawnił swoją nadludzką siłę.

R1Jw3NECa3h4Z
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa: „Ze wszystkich stron szarpali go nieprzyjaciele”.

R3EtGU2CfYxIH
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 11

Jednym z przeciwników Tezeusza był człowiek z głową byka – Minotaur. Wymień kraje, w których w dzisiejszych czasach odbywają się walki człowieka z bykiem.

Rgt7uRUruULxc
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 12

Zbierz informacje – odwołując się do dowolnego źródła wiedzy – na temat symbolicznego znaczenia postaci byka.

R16AA199zbwZt
Miejsce na notatkę
1
Polecenie 2

Rozważ, co sądzisz o tym, że w czasach współczesnych odbywają się walki człowieka z bykiem. W tym celu zredaguj pięć argumentów, uzasadniających twoje zdanie.

uzupełnij treść
j0000007UWB1v50_000tp007
j0000007UWB1v50_000tp008
j0000007UWB1v50_0000003R
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Tezeusz, Ariadna i Minotaur (I)

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R6X5v3U5WEdTQ1
Fotografia przedstawia fragment naczynia z malowidłem, na którym widoczny jest mężczyzna z mieczem w prawej ręce, który trzyma za jeden z rogów istotę o ciele mężczyzny i głowie byka; postać ma wyciągniętą prawą rękę. Obaj są nadzy. Tło malowidła jest czarne.
Tezeusz i Minotaur (fragment ceramiki)
Źródło: Marie-Lan Nguyen, ceramika, Museo Gregoriano Etrusco, Watykan, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R10FNBkyYkGq51
Labirynt na portyku katedry San Martino
Źródło: Beatrice, Lukka, Toskania, licencja: CC BY 2.5.
Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Ale nikt się z tego nie cieszył, bo w Atenach panowała powszechna żałoba. Oto przyjechali z Krety od króla Minosa posłowie z żądaniem dorocznego haraczuharaczharaczu. Straszny to był haracz. Siedem dziewcząt i siedmiu chłopców wybierano losem z rodzin obywatelskich, aby ich zawieźć na żer dla kreteńskiego potwora o byczej głowie, Minotaura. Tezeusz oświadczył, że pojedzie zabić owo krwi chciwe monstrum. Ajgeus dał mu czerwony żagiel, prosząc, aby go rozpiął w razie szczęśliwego powrotu. Jeżeli zaś wszyscy zginą, niech majtkowie pozostawią czarny żagiel, który już z daleka zwiastować będzie nieszczęście.

Kiedy Tezeusz przybył na Kretę i zjawił się na dworze Minosa, oczy wszystkich patrzyły nań złowrogo i podejrzliwie. Tylko córka królewska, Ariadna, patrzyła nań inaczej:

„Tam skoro go królewska dziewka oglądała,
Która na wonnym łożu przy matce siedziała…
Nie drzewiejnie drzewiejNie drzewiej oka z niego chciwego spuściła,
Aż ognia nieobacznymnieobacznynieobacznym sercem zachwyciłazachwyciłazachwyciła, Który w niej wszystkich członków zmacał aż do kości
i rozpalił niebogęnieboganiebogę w okrutnej miłości”.

[…] Minotaur żył we wspaniałym gmachu, zwanym labiryntem. Było tam tyle pokoi, przejść, sieni, schodów i krużganków, że ktokolwiek wszedł, już drogi powrotnej znaleźć nie mógł. Lecz Ariadna dała pięknemu Ateńczykowi kłębek nici i pouczyła, co ma robić. Tezeusz przywiązał nić u wejścia do labiryntu i w miarę, jak się zapuszczał w zawrotną głąb gmachu, rozsnuwał kłębek. Wreszcie spotkał Minotaura, zabił go i wyszedł tą samą drogą, nawijając nici na kłębek. Po czym wsiadł na okręt i odpłynął. A z nim Ariadna.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
RPdMOE87S9Qn1
Tezeusz i Minotaur
Źródło: Scholaris.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
haracz
nie drzewiej
nieobaczny
zachwyciła
nieboga

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj ćwiczenia i polecenie.

R50pDiTOm0MJ31
Ruiny pałacu w Knossos, nazywanego pałacem Minosa lub labiryntem kreteńskim
Źródło: Bernard Gagnon, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 13

Labirynt to przestrzeń, która często nabiera znaczeń przenośnych. Odszukaj w słowniku symboli dwa symboliczne znaczenia labiryntu.

RYcSM3UeoLczz
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 14

Podaj dwa przykłady synonimów do słowa „monstrum”.

R1MllMh3s8rmk
Miejsce na notatkę
1
Ćwiczenie 15

Przedstaw plan wydarzeń historii pokonania Minotaura przez Tezeusza.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 16

Wyjaśnij, co symbolizują w tej historii kolory żagla: czarny i czerwony.

R1KHCgtN1sFYG
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 17

Podaj inne symboliczne znaczenia, jakie można przypisać czerni i czerwieni.

R1Et2rLocqlhU
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 18
R75sX31vGkwQZ1
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu jednej prawidłowej odpowiedzi dotyczącej przyczyn pomocy Ariadny Tezeuszowi.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 19

Znajdź w słowniku frazeologicznym wyjaśnienie wyrażenia „nić Ariadny”. Wyjaśnij, czym była.

RUaQ9mMhRZMGE
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 20

Opisz jeden z obrazów Boba Kesselaj0000007UWB1v50_000tp009Boba Kessela przedstawiający Minotaura (zob. Obrazy Boba Kesselaobrazy Boba KesselaObrazy Boba Kessela).

RlYv32vMPeQFX
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 20

Znajdź opis Minotaura w dowolnych źródłach. Opisz, jak jest przedstawiany.

RhHvwM7n0aofU
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 21

Opisz, w jaki sposób Bob Kessel interpretuje mit o Minotaurze.

RTfHC48ThFxWp
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 21

Wymień artystów, którzy w swoich dziełach ukazywali Minotaura.

RCFGeODOhxqM8
Miejsce na notatkę
Polecenie 3

Opisz sposób, w jaki radzisz sobie, gdy pojawiają się problemy z odnalezieniem drogi do wybranego miejsca.

Rkjuais0szlqp
Miejsce na notatkę
j0000007UWB1v50_000tp009
obrazy Boba Kessela
j0000007UWB1v50_0000005J
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Tezeusz, Ariadna i Minotaur (II)

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1DeY6q1I01k81
Na obrazie znajduje się kobieta w białej zwiewnej szacie; leży na czerwonej tkaninie, która przykrywa łoże. Jest smutna. Unosi ręce. Głowę ma przechyloną w prawą stronę. Ma upięte włosy. Obok niej znajduje się szkatułka z biżuterią, w której widoczny jest naszyjnik z pereł. W tle znajdują się skały i morze, na którym w oddali widoczny jest statek z postawionym żaglem.
Ariadna opuszczona przez Tezeusza
Źródło: Angelika Kauffmann, 1774, olej na płótnie, Museum of Fine Arts, Houston, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Kochali się bardzo, coś jednak musiało się po drodze odmienić, gdyż Tezeusz kazał wynieść śpiącą Ariadnę i zostawić ją na wyspie Naksos.

Chłód ranny budzi ją ze snu. Ariadna rozgląda się dokoła i widzi jakieś obce i puste wybrzeże, nad którym świeci pobladły księżyc. Woła Tezeusza i słyszy, jak skały powtarzają za nią to imię. Wbiega na górę i zdaje się jej, że w oddali widać żagiel okrętu. Zaczyna krzyczeć. Krzyczy z całych sił, lecz głos łamie się pod szumem fal. Zdejmuje z ramion szkarłatny szal i powiewa nim długo, aż ręce opadają omdlałe. Płacze. Idzie wybrzeżem i nie spotyka śladu ludzi. Płacze z żalu za ojczyzną, za domem i ze strachu, że w tym pustkowiu rzuci się na nią zwierz dziki. Tezeuszu! Tezeuszu! Ramiona wyciąga ku morzu, jakby go chciała prosić, żeby z drogi jeszcze zawrócił – i pada bez zmysłów na ziemię.

W tej chwili góry napełniają się zgiełkiem i ku dziewczynie zbiega tłum satyrówsatyrsatyrów, menad i bachantekmenady i bachantkimenad i bachantek. Gdy Ariadna otwiera oczy, zbliża się do niej DionizosDionizosDionizos, piękny jak dzień, bierze ją za rękę i mówi: „Piękna pani! Kocham cię i pragnę, żebyś była moją żoną”. Ariadna przymyka powieki, bo zdaje się jej, że śni. Ale już bachantki wzięły ją na ramiona i zaniosły na rydwan zaprzężony w tygrysy. Porzucona kochanka Tezeusza została małżonką boga wina i ślub odbył się na tej samej wyspie Naksos, która swym kształtem przypomina liść winnej latorośli.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
satyr
menady i bachantki
Dionizos

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000005J
Ćwiczenie 22

Nazwij emocje i uczucia, jakie mogły towarzyszyć Ariadnie po tym, jak została porzucona na wyspie.

R1CCTXdrFug9u
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 23

Wejdź w rolę prokuratora, który oskarża Tezeusza i sformułuj argumenty, którymi można by przekonać sąd o winie tego bohatera.

R19foz7sFZ27A
Miejsce na wynotowanie argumentów
j0000007UWB1v50_00000062
Polecenie 4

Wyobraź sobie, że ojciec odnajduje porzuconą Ariadnę. Napisz dialog między królem Minosem a jego córką odnalezioną przez niego na wyspie Naksos.

RG3Ce947lTTAr
Miejsce na notatkę
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Czarny żagiel

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RNcKJ7dKAgkLa1
Fotografia przedstawia makietę. Okręt jest długi i ma dwa żagle: jeden duży na środku i mniejszy na dziobie. Z boku okrętu widoczne są rzędy wioseł. Tło jest białe.
Grecka triera – okręt wojenny z trzema rzędami wioseł
Źródło: MatthiasKabel, Muzeum Niemieckie, Monachium, licencja: CC BY-SA 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Niezależnie od tego, czy Tezeusz chciał rozstać się z Ariadną, czy w ogóle nie brał tego pod uwagę, wracał do Aten jako bohater. Na pewno wyobrażał sobie, jak ojciec wita go w porcie jako zbawcę ojczyzny. Niestety i tym razem losy herosa potoczyły się inaczej…

Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Tymczasem Tezeusz wesoło wracał do Aten. Ale zapomniał zmienić na okręcie żagiel czarny na szkarłatny, jak o to prosił Ajgeus. Stary król patrzył z wysokości skały nadmorskiej. Słabe oczy niewiele już mogły dojrzeć na migotliwej powierzchni wody. Pytał więc co chwila otaczających, czy nie widzą okrętu Tezeusza i jaki na nim żagiel. Nagle wszystkich twarze sposępniały: zbliżał się znany statek, o czarnych żaglach. Ajgeus, pewny, że syn zginął, rzucił się z rozpaczy do morza.

W tej chwili właśnie okręt Tezeusza zawinął do portu Faleron. Bohater wysiadł i zabrał się przede wszystkim do ofiar,
które ślubował bogom. Jednocześnie wysłał do miasta heroldaheroldherolda, aby zaniósł ojcu dobrą nowinę. Herold spotkał na gościńcu tłum ludzi opłakujących śmierć króla, wielu jednak powitało go radosnymi okrzykami, jako zwiastuna pomyślnych wieści, i ofiarowało mu wieńce w nagrodę. Herold przyjął wieńce, lecz zamiast ustroić nimi głowę, zawiesił je na lasce i tak wrócił do portu. Ponieważ Tezeusz nie skończył jeszcze ofiary, herold trzymał się z daleka, aby mu nie przeszkadzać. Dopiero gdy wylano libacjęj0000007UWB1v50_000tp00Alibację, zawiadomił go o śmierci ojca. Posłyszawszy to, Tezeusz i wszyscy, którzy z nim byli, skierowali się ku miastu, płacząc i wznosząc okrzyki. Pamięć tego dnia święcono podczas Oschoforiówj0000007UWB1v50_000tp00BOschoforiów, dokładnie odtwarzając dwojaki nastrój uroczystości: żałobny z powodu śmierci Ajgeusa i radosny z powodu szczęśliwego powrotu Tezeusza.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000005J
Ćwiczenie 24

Wyjaśnij, w jakich sytuacjach czerń symbolizuje nieszczęście, smutek itp.

R1MAfyHH5OOwK
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 25
RzaGry5kJnOQ51
Zadanie interaktywne jednokrotnego wyboru polega na zaznaczeniu jednej prawidłowej odpowiedzi dotyczącej przeznaczenia wieńców w micie o Tezeuszu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 26

Czy oskarżanie Tezeusza o śmierć ojca jest słuszne? Sformułuj argumenty, którymi uzasadnisz swoją opinię.

R1PqiF6hfevRB
Miejsce na wynotowanie argumentów
j0000007UWB1v50_000tp00B
j0000007UWB1v50_000tp00A
herold
j0000007UWB1v50_0000006Y
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Tezeusz – przywódca Aten

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RTwfNcsiXZ0I71
Fotografia przedstawia dwie kolumny z okrągłymi medalionami. Widoczne są na nich wizerunki mężczyzn z profilu. Mężczyzna na medalionie po lewej stronie ma kręcone włosy. Mężczyzna na medalionie z prawej strony ma na głowie hełm. Na głowami mężczyzn znajdują się napisy w języku greckim, są to ich imiona. Nad medalionami wyrzeźbiono duże kokardy. Wokół kolumn widoczne są gałęzie drzew z liśćmi.
Przyjaciele Tezeusz i Pejritoos, medaliony w Świątyni Przyjaźni
Źródło: James Steakley, Sanssouci Park, Poczdam, licencja: CC BY-SA 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Po śmierci Ajgeusa dokonał Tezeusz wielkiego dzieła zjednoczenia wszystkich rodów i gmin attyckichAttykaattyckich w jedną całość państwową, ze stolicą w Atenach. Równocześnie zrzekł się władzy królewskiej i utrwalił pierwsze zasady ustroju republikańskiegorepublikańskirepublikańskiego. Urządziwszy w ten sposób sprawy krajowe, ruszył nad Morze Czarne, aby idąc śladami HeraklesaHeraklesHeraklesa, spróbować walki z Amazonkami. Skończyło się na tym, że porwał królową Amazonek, Antiope, i wplątał Ateny w długotrwałą wojnę z tym dziarskim plemieniem kobiet.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
Attyka
Herakles
republikański
j0000007UWB1v50_0000006Y

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000006Y
Ćwiczenie 27

Wyjaśnij, z jakiego powodu mitycznego Tezeusza – nawet w czasach współczesnych – uznaje się za twórcę demokracji.

R1YXkMIw1crWw
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 28

Podaj, kto i dlaczego zainspirował Tezeusza do podjęcia walki z Amazonkami.

R1878jHWORFYe
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 29

Poszukaj w dowolnym źródle informacji o herosie naśladowanym przez Tezeusza. Wymień co najmniej pięć wydarzeń, które pozwalają zestawiać ze sobą obu bohaterów mitów greckich.

R6bhuK9vvESYk
Miejsce na wynotowanie wydarzeń.
Polecenie 5

Czy Twoim zdaniem Tezeusz okazał się władcą idealnym? Uzasadnij odpowiedź.

RTIvIMgKEBh1p
Miejsce na notatkę
j0000007UWB1v50_0000006Y

Już jako władca Aten Tezeusz zaprzyjaźnił się z księciem z Tesalii – Pejritoosem. Pewnego razu nieopatrznie obaj sobie obiecali, że będą się wspierać w pojęciu córek Zeusa za żony.

Mitologia Greków i RzymianZygmunt Kubiak
Zygmunt Kubiak Mitologia Greków i Rzymian

Pejritoosj0000007UWB1v50_000tp00CPejritoos zaś teraz wyjawił, jaką z olimpijskiego rodu oblubienicę pragnie on dla siebie zdobyć: małżonkę Hadesa, Persefonę, córkę Zeusa i Demeter. Zgroza zatrzęsła Tezeuszem, ale dotrzymując danego słowa, zszedł z przyjacielem w mrok podziemia. […]

Kiedy dwaj herosowie chcieli rozmawiać o swojej sprawie z Hadesem, ten udał, że zaprasza ich na ucztę. Posadził gości
na kamiennym „Krześle Zapomnienia” (ho tes Lethes thronosj0000007UWB1v50_000tp00Dho tes Lethes thronos),
do którego zaraz przyrośli i nie mogli już wstać, zwłaszcza że węże oplotły ich ciała. Dopiero […] gdy Herakles zstąpi
do podziemia po psa Cerberaj0000007UWB1v50_000tp00ECerbera i Tezeusz głośno wezwie przyjaciela na pomoc, ręka owego mocarza oderwie ateńskiego króla od krzesła, zostawiając jednak spory strzęp jego ciała
na kamieniu. Herakles pragnął wyszarpnąć też Pejritoosa,
lecz wówczas ziemia zatrzęsła się tak strasznie, że musiał tego zaniechać. […] Błąkała się też taka wieść, że obaj śmiałkowie, usiłujący wydrzeć Hadesowi żonę, zostali wówczas już na zawsze uwięzieni w podziemiu. […] Przeważająca jednak w tradycji wersja wyprowadza króla ateńskiego, bez Pejritoosa, z podziemia i otwiera jeszcze przed nim drogę po ziemi oświeconej słońcem, chociaż niedługą i gorzką […]. Wróciwszy z ciemności, [Tezeusz] nie znalazł już dla siebie miejsca w Atenach.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_001 Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Kraków 2013, s. 352.
R1LCJcrj3G05u1
Herakles i Cerber
Źródło: Hans Sebald Beham, 1545, domena publiczna.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000006Y
Ćwiczenie 30

Wyjaśnij, co było przyczyną niepokoju Tezeusza, kiedy heros usłyszał o planach małżeńskich swojego przyjaciela, Pejritoosa.

R1ePBgAz2pULc
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 31

Jak sądzisz, dlaczego Tezeusz mimo wielu obaw wyruszył na wyprawę razem z przyjacielem? Uzasadnij swoje stanowisko.

Rq1pergnHQNfu
Miejsce na notatkę
Polecenie 6

Czy Tezeusz okazał się prawdziwym przyjacielem? Uzasadnij swoją opinię.

RXQr2PRUHKsKn
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 32

Wyjaśnij, jaka nauka wynika z historii o pobycie Tezeusza w podziemiach.

RlNrgub3DjwQe
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 33

W mitach greckich wielu bohaterów z własnej woli zapragnęło wejść do królestwa podziemi. Odwołaj się do dowolnego źródła wiedzy i wskaż co najmniej dwóch mitycznych bohaterów, którzy zdecydowali się na wyprawę do Hadesu. W odpowiedzi uwzględnij ich powód zejścia do podziemi i ocenę tej wyprawy. Wnioski zapisz w zeszycie – w formie tabeli.

Bohater

Powód zejścia do podziemi

Czy wyprawa się powiodła?

1
Polecenie 7

Wyjaśnij, z jakiego powodu, według ciebie, Tezeusz po powrocie z podziemi „nie znalazł już dla siebie miejsca w Atenach”.

uzupełnij treść
j0000007UWB1v50_000tp00C
j0000007UWB1v50_000tp00D
j0000007UWB1v50_000tp00E
j0000007UWB1v50_00000092
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Śmierć Tezeusza

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1VhXxfsouKMW1
Na fotografii duży ptak stoi na kamienistej pustyni. Ma ubarwienie w różnych kolorach brązu i zakrzywiony dziób.
Orzeł cesarski. „[...] wódz ateński Kimon, opanowawszy wyspę, odnalazł grób Tezeusza. W czasie poszukiwań ujrzał orła, który wzleciał na wzgórek i, uderzając raz po raz dziobem w ziemię, darł murawę pazurami, jakby chciał się dostać do wnętrza”. Jan Parandowski Mitologia
Źródło: Sumeet Moghe, licencja: CC BY-SA 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Mitologia. Wierzenia i podania Greków i RzymianJan Parandowski
Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

Tezeusz, mając już lat pięćdziesiąt, popełnił wielki błąd: porwał ze Sparty Helenę, córkę króla Tyndareosa, wówczas siedmioletnią dziewczynkę. Po co to uczynił – nie wiadomo. Podobno chciał ją sobie wychować na żonę i dlatego umieścił w jednym ze swoich zamków, pod okiem matki staruszki, Ajtry. Synowie króla Tyndareosa zebrali wojsko i stanęli pod Atenami. Tezeusz był z Pejritoosem na jakiejś dalekiej wyprawie. Ateńskie zgromadzenie ludowe kazało wydać Helenę, a nieobecnego Tezeusza obłożyło karą wygnania. Jakoż więcej nie wrócił. Resztę dni przeżył na wyspie Skyros, u króla Likomedesa. Pewnego razu przechadzał się po górach, pośliznął się i spadł w przepaść.

Po wojnach perskich wyrocznia delfickawyrocznia delfickawyrocznia delficka nakazała Ateńczykom sprowadzić kości bohatera do ojczyzny. Nie było rzeczą łatwą znaleźć zwłoki od tak dawna zapomniane […]. Lecz wódz ateński Kimon, opanowawszy wyspę, odnalazł grób Tezeusza. W czasie poszukiwań ujrzał orła, który wzleciał na wzgórek i, uderzając raz po raz dziobem w ziemię, darł murawę pazurami, jakby chciał się dostać do wnętrza. Kimon, widząc w tym znak boży, kazał kopać w tym miejscu: jakoż znaleziono tam trumnę, a w niej szkielet mężczyzny wielkiego wzrostu, obok zaś żeleźce włóczni i miecz. Kimon przeniósł te drogocenne szczątki na okręt i zawiózł do Aten. Ateńczycy, upojeni radością, przyjęli je z procesją i ofiarami, i z takim przepychem, jak gdyby Tezeusz we własnej osobie zawitał do miasta. Działo się to w roku 474 p.n.e.

Pochowano go w środku miasta, a grób bohatera stał się azylem dla niewolników i wszystkich, którzy obawiali się jakiejś krzywdy. Był to najpiękniejszy hołd dla Tezeusza, który w ciągu swego żywota był dobroczyńcą uciśnionych. Ateńczycy obchodzili ku jego czci uroczyste święto w 8 dniu miesiąca Pyanopsionj0000007UWB1v50_000tp00FPyanopsion (październik), tj. w dniu, w którym on powrócił z Krety po zabiciu Minotaura.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
wyrocznia delficka

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000006Y
Ćwiczenie 34
R1BWoBXHst8i71
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu kilku prawidłowych odpowiedzi określających powód zaprzestania rządów przez Tezeusza.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 35

Omów okoliczności śmierci Tezeusza.

RK2Jj26oiICMH
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 36

Opisz, jak wyglądało miejsce, w którym znaleziono szczątki Tezeusza.

RURJ3BPLYLcmg
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 37

Wyjaśnij, jak traktowano miejsce w Atenach, w którym złożono szczątki bohatera.

R1b7cliPS0BRW
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 38

Rozważ, dlaczego Tezeusz stał się ulubionym bohaterem różnych tekstów kultury (np. poetyckich, malowideł, rzeźb).

RgNTYeuplika7
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 39

Wyjaśnij, w jaki sposób Ateńczycy upamiętnili Tezeusza.

RsS07jsWRPtrY
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 40

Podaj trzy przykłady synonimów do wyrazu „bohater”.

R4U2lVb3NtQi6
Miejsce na notatkę
1
Ćwiczenie 41

Utwórz wyraz pokrewny od wyrazu „heros”, będący przymiotnikiem. Wyjaśnij jego znaczenie i podaj przykład użycia w zdaniu.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 42

Wyjaśnij, na czym polega ponadczasowość historii Tezeusza. Uzasadnij swoje stanowisko.

uzupełnij treść
j0000007UWB1v50_000tp00F
j0000007UWB1v50_000000A4
JPOL_E3_E4_Konteksty

Jeszcze więcej o Tezeuszu

RyrtYqSrHgm4p1
Popiersie Zbigniewa Herberta w Alei Sław na skwerze Harcerskim w Kielcach
Źródło: Arkadiusz Latos, licencja: CC BY-SA 4.0.
R2OSo2gcLJ7641
Tezeusz z głową Minotaura
Źródło: a. nn., licencja: CC BY-SA 3.0.
Historia MinotauraZbigniew Herbert
Zbigniew Herbert Historia Minotaura

W nieodczytanym jeszcze piśmie linearnym Apismo linearne Apiśmie linearnym A 
opowiedziano prawdziwą historię księcia Minotaura. Był on – wbrew późniejszym plotkom – autentycznym synem króla Minosa i Parsifae. Chłopak urodził się zdrowy, lecz z nienormalnie dużą głową – co wróżbiarze poczytywali jako znak przyszłej mądrości. W istocie Minotaur rósł w lata swoje jako silny, nieco melancholijny – matołek. Król postanowił oddać go do stanu kapłańskiego. Ale kapłani tłumaczyli, że nie mogą przyjąć nienormalnego księcia, bo to mogłoby obniżyć już i tak nadszarpnięty przez odkrycie koła – autorytet religii. Sprowadził tedy Minos modnego w Grecji inżyniera Dedala – twórcę głośnego kierunku architektury pedagogicznej. Tak powstał labirynt. Przez system korytarzy, od najprostszego do coraz bardziej skomplikowanych, różnicą poziomów i schody abstrakcji miał wdrażać księcia Minotaura w zasady poprawnego myślenia. Snuł się tedy nieszczęsny książę popychany przez preceptorówj0000007UWB1v50_000tp00Gpreceptorów korytarzami indukcjij0000007UWB1v50_000tp00Hindukcjidedukcjij0000007UWB1v50_000tp00Idedukcji, nieprzytomnym okiem patrzył na poglądowe freskij0000007UWB1v50_000tp00Jfreski. Nic z tego nie rozumiał. Wyczerpawszy wszystkie środki, król Minos postanowił pozbyć się zakały rodu. Sprowadził (także z Grecji, która słynęła ze zdolnych ludzi) zręcznego Tezeusza. I Tezeusz zabił Minotaura. W tym punkcie mit i historia są ze sobą zgodne. Przez labirynt – niepotrzebny już elementarz – wraca Tezeusz, niosąc wielką, krwawą głowę Minotaura o wytrzeszczonych oczach, w których po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość – jaką zwykło zsyłać doświadczenie.

j0000007UWB1v50_00000_BIB_003 Źródło: Historia Minotaura, [w:] Zbigniew Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 90.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Zbigniewa Herbertaj0000007UWB1v50_000tp00KZbigniewa Herberta wykonaj polecenia.

j0000007UWB1v50_0000006Y
1
Polecenie 8

Wyjaśnij, jakie emocje wywołuje w tobie stwierdzenie dotyczące Minotaura: „[…] rósł w lata swoje jako silny, nieco melancholijny – matołek”. Uargumentuj swoje stanowisko.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 43

Herbert użył w tekście określenia „architektura pedagogiczna”. Wyjaśnij – odwołując się do historii powstania labiryntu na Krecie – na czym polega istota tej architektury.

RXqax6LbTr8PF
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 44

Wyjaśnij, o kim i dlaczego mówi się „zakała rodu”.

R9VqfOT380MBJ
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 45

Podaj nazwę środka stylistycznego zastosowanego w zdaniu: „W wytrzeszczonych oczach Minotaura po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość” oraz określ jego funkcję.

RXibWt2JUySS8
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 46

Zbigniew Herbert często nawiązywał w swych dziełach do antyku, ale nie po to, by powtarzać dobrze znane motywy, ale by je reinterpretować, odkrywać na nowo. Wyjaśnij, jakich zmian dokonał pisarz w swojej interpretacji mitu o Minotaurze?

RaqL38M33BoQ3
Miejsce na notatkę
1
Polecenie 9

Napisz apel zaczynający się od słów: „Tezeuszu, nie zabijaj Minotaura…”.

uzupełnij treść
j0000007UWB1v50_000tp00G
j0000007UWB1v50_000tp00H
j0000007UWB1v50_000tp00I
j0000007UWB1v50_000tp00J
j0000007UWB1v50_000tp00K
pismo linearne A
j0000007UWB1v50_000000BE
JPOL_E3_E4_Preteksty

Bohaterowie są wśród nas?

Polecenie 10

Wyjaśnij, czy w czasach współczesnych są potrzebni wielcy herosi? Uzasadnij swoje stanowisko.

RS6nNeLQAjvoI
Miejsce na notatkę
Polecenie 11

Wyjaśnij, czy ktoś wybitny, zasłużony, np. dla swojej społeczności, miasta, kraju itp. powinien mieć większe prawa niż zwykły członek tej zbiorowości? Podaj cztery argumenty uzasadniające twoje zdanie.

R8A8bGSpbp1sr
Miejsce na wynotowanie argumentów
j0000007UWB1v50_000000BP
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 12

Na podstawie mitu o Tezeuszu napisz list, którego autorem (nadawcą) jest Minotaur.

RbZmoS5ZsiL9x
Miejsce na notatkę
Polecenie 13

Napisz rozprawkę na jeden z dwóch tematów: „Tezeusz jest moim idolem, ponieważ…” lub „Tezeusz nie jest moim idolem, ponieważ…”.

R14rmoPY4mnje
Miejsce na notatkę
1
Polecenie 14

Wymyśl współczesnego herosa i przedstaw jego życiorys w dwóch formach: jako krótkie hasło w encyklopedii oraz jako CV.

uzupełnij treść
Polecenie 15

Napisz opowiadanie na temat: „Dobrze jest czasem błądzić w labiryncie”. Zaplanuj kompozycję. Pisz cały tekst w jednakowym czasie. Jeśli to możliwe, wprowadzaj dialogi. Możesz wykorzystać też inne formy wypowiedzi, np. elementy opisu czy charakterystyki. Używaj bogatego słownictwa. Nie zapomnij o zakończeniu.

RFNF0UDNakft2
Miejsce na notatkę
Polecenie 16

Napisz dwa listy: w jednym wyjaśnij Ariadnie powody pozostawienia jej na wyspie Naksos, a w drugim zawrzyj odpowiedź bohaterki na argumenty Tezeusza.

R1VsrypYzTNJF
Miejsce na notatkę
-
Polecenie 17

Która postać z mitu wydaje ci się najbardziej tragiczna: Tezeusz, Ariadna czy Minotaur? Uzasadnij swój wybór.

R1blzERdcoBa9
Miejsce na notatkę
R1Fyav1aDQX0z1
Zadanie interaktywne. Słowa klucze: mit, Tezeusz, labirynt, nić Ariadny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa klucze

Zaproponuj własną kolejność słów kluczy do tego tematu. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Proponowane słowa klucze: mit, Tezeusz, labirynt, nić Ariadny, mitologia.

R1KVcia1JGQAx
Miejsce na notatkę