Historia i forma baletu

Zapoznanie uczniów z formą muzyczno – taneczną, czyli baletem. Wskazanie w balecie elementów: literackich, teatralnych, muzycznych, tanecznych. Omówienie powstania i rozwoju baletu. Przedstawienie najważniejszych kompozytorów tworzących balety oraz wskazanie najważniejszych widowisk tanecznych. Wysłuchanie i percepcja fragmentów muzycznych baletu. Obejrzenie fragmentów baletu na odtwarzaczu dvd.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić historię powstania i rozwoju sztuki taneczno – muzycznej, czyli baletu.

 2. Omówić budowę i formę baletu.

 3. Wskazać najważniejszych kompozytorów piszących balety.

 4. Wskazać tytuły najważniejszych dzieł światowej sceny baletowej.

 5. Wyrazić i opisać emocje wywołane obejrzeniem na dvd scen baletowych.

Metoda pracy i jej forma

Metoda opisu z elementami pogadanki. Aktywne słuchanie i oglądanie baletów. Wyrażanie i opisywanie emocji związanych z obejrzanymi fragmentami baletów.

  1. Podręcznik: Wacław Panek, Świat muzyki.

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Płyta z nagraniem baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie.

  4. Odtwarzacz dvd.

  5. Płyta dvd z nagraniem baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego.

  6. Karta pracy ucznia.

   1. Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe. Sprawdzenie obecności.

   2. Sprawdzenie zadania domowego.

   3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

   4. Podanie tematu lekcji.

( 10 min.)

  1. Obejrzenie na odtwarzaczu dvd nagrania baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego. Metodą pogadanki wskazanie formy oraz omówienie najważniejszych elementów i cech charakterystycznych występujących w dziele. Przedstawienie sztuk biorących udział w tworzeniu baletu.

  2. Metodą opisu, przedstawienie historii baletu i jego rozwoju do dzisiejszych czasów. Przedstawienie wielkich twórców baletu oraz najważniejszych dzieł światowej sceny baletowej.

 • Notatka:

Termin balet posiada kilka powiązanych ze sobą znaczeń:

 • Rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według choreografii, z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji.

 • Zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego).

 • Utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego.

 • Całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (na przykład: balet romantyczny, balet polski).

Historia baletu

Historia baletu jest zaledwie fragmentem historii tańca obejmującym czasy nowożytne i odnosi się głównie do kultury europejskiej. Balet powstał z renesansowych maskarad karnawałowych oraz popularnych we Włoszech triumfów, które przerodziły się w widowiska dworskie złożone z recytatywu, śpiewu, muzyki, pantomimy i tańca. Od początku XV wieku krystalizował się specyficzny styl włoski, a jego najwybitniejszym przedstawicielem był Domenico da Piacenza i jego dwaj uczniowie: Antonio CorazzanoGuglielmo Ebreo, ten ostatni wydał Rozprawę o sztuce tańczenia. W 1489 roku w Tortonie odbył się ślub księcia Mediolanu, Galeazzo Viscontiego z Izabellą Aragońską. Z tej okazji Bergonzio di Botta przygotował dla dworu uroczyste interludium, oparte na temacie wyprawy Jazona i Argonautów po złote runo. Przedstawienie to można uznać za pierwsze widowisko baletowe. Na francuski dwór balet zawitał dzięki Katarzynie Medycejskiej. Mylnie uznaje się za pierwsze baletowe widowisko - Le Ballet Comique de la Reyne (Komiczny Balet Królowej) wystawione przez nią w 1581 roku. Miedzy XVI a XVII wiekiem balet przybrał formę widowiska o treści mitologicznej, wykonywanego przez dworzan. W XVIII wieku powstała opera baletowa, w której przeważały nad partiami śpiewanymi partie tańczone, wykonywane przez zawodowych tancerzy (Marie Camargo, A i G. Vestris) z dużym już wirtuozerstwem. Przełomową datą w kształtowaniu się baletu zawodowego był 1661 rok, w którym Ludwik XIV założył Narodową Akademię Muzyki i Tańca. Oderwanie się baletu od opery nastąpiło głównie dzięki działalności J.G. Noverre'a, który stworzył balet d'action (dramat baletowy) w drugiej połowie XVIII wieku. Inni reformatorzy działający we Włoszech (S. Vigano, C. Blasis) ukształtowali podstawy stylu romantycznego. W 1832 roku choreograf Filippo Taglioni stworzył pierwszy romantyczny balet Sylfida. Głównym dziełem epoki stał się jednak inny balet - Giselle. Dominował wtedy głównie taniec kobiecy. Za największe primabaleriny epoki uznano: Marię Taglioni, Carlottę Grisi i Fanny Elssler, a za największego tancerza i choreografa J. Perrot'a. W drugiej połowie XIX wieku nowym centrum sztuki baletowej stała się Rosja. Marius Petipa stworzył tam balet‑divetissement, klasyczny dziś typ baletu o ustalonej budowie, do którego należą schoreografowane przez niego Jezioro łabędzieŚpiąca królewna Piotra Czajkowskiego. Przeciw zrutynizowaniu tańca baletowego wystąpiła na początku XX w. Isadora Duncan. Skostniałe schematy tradycyjnego baletu zreformował Michaił Fokin, np. w swych choreografiach Ognistego ptakaPietruszki do muzyki I. Strawińskiego, wystawione przez zespół Ballets Russes. Najwybitniejszymi tancerzami epoki byli Anna P. Pawłowa, Wacław Niżyński, Matylda Krzesińska, Tamara P. Karsawina. W drugiej połowie XX wieku duże znaczenie dla rozwoju współczesnego baletu miała działalność M. Béjarta i R. Petit.

( 20 min.)

Faza podsumowująca

Obejrzenie na odtwarzaczu dvd fragmentu baletu Jezioro łabędzie oraz wskazanie i opisanie uczuć wywołanych przez ekranizację baletu.

( 15 min.)

  1. Wacław Panek, Świat muzyki.

  2. Janusz Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia.

  3. Irena Turska, Przewodnik baletowy (PWN)

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji: Historia i forma baletu.

Zadanie domowe

ROcQrvdWcoHGm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 52.50 KB w języku polskim