Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Historia i WOS II etap edukacyjny

Narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych

WOS II

1126,64,4,44,4,4
RBhqKiJGakpQR
Pobierz plik: o2-hiwIIee-np.pdf
Bernadetta Czerkawska, Indira Lachowicz
Plik PDF o rozmiarze 10.38 MB w języku polskim

Historia II

1126,64,4,44,4,4
R1Bm0zJrtEyJK
Pobierz plik: o2-hiwIIee-np.pdf
Bernadetta Czerkawska, Indira Lachowicz
Plik PDF o rozmiarze 5.78 MB w języku polskim