Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Historia muzyki i historia sztuki III etap edukacyjny (LO/TECH)- poziom rozszerzony

Narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych

Historia muzyki

1126,64,4,44,4,4
RUDX4SI4Zazms
Pobierz plik: o2-hmhsIIIeeltpr-np.pdf
Grażyna Dzwonowska
Plik PDF o rozmiarze 4.85 MB w języku polskim

Historia sztuki

1126,64,4,44,4,4
R1VnFxZatyFdZ
Pobierz plik: o2-hmhsIIIeeltpr-np.pdf
Piotr Herla
Plik PDF o rozmiarze 3.28 MB w języku polskim