Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GDcyofugxAT1
Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador Źródło: Dióscoro Teófilo Puebla Tolín, Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador, 1862, domena publiczna.
Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador
Dióscoro Teófilo Puebla Tolín, Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador, 1862, domena publiczna
Ćwiczenie 1

Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Krzysztof Kolumb nie odkrył Ameryki? Porozmawiajcie o możliwych konsekwencjach tej wersji wydarzeń.

Ćwiczenie 2

Przeczytaj utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Zakrycie Ameryki”. Zastanów się, jakie może być przeznaczenie tego tekstu.

Zakrycie AmerykiKonstanty Ildefons Gałczyński
Konstanty Ildefons Gałczyński Zakrycie Ameryki

TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”
ma zaszczyt przedstawić
„ZAKRYCIE AMERYKI”

Scena przedstawia statek Krzysztofa Kolumba, dopływającego do brzegów amerykańskich.

MAJTEK NA MASZCIE
Ziemia! Ziemia!

KRZYSZTOF KOLUMB
(śpi znużony)

MAJTEK NA MASZCIE
Panie Krzysztofie, niech pan wstanie! Zaraz nastąpi odkrycie Ameryki!

KRZYSZTOF KOLUMB
Co? Odkrycie Ameryki? Nie warto. Zakryjcie ją z powrotem.

MAJTEK NA MASZCIE
(zakrywa Amerykę z powrotem)

Kurtyna
nie zapada,
bo w tym przypadku istnieje tylko
w wyobraźni oszczercówj0000008G3B5v22_000tp001oszczerców.

j0000008G3B5v22_00000_BIB_001Konstanty Ildefons Gałczyński, Zakrycie Ameryki, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 119.
1
Ćwiczenie 3
R1EVvRYfSO3ZD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Jak myślisz, dla kogo przeznaczone są fragmenty tekstu, które zapisano pismem pochyłym (kursywą)? Czy w przedstawieniu powinny zostać wypowiedziane na głos? Jeśli tak, to kto powinien je wygłosić? Uzasadnij swoją wypowiedź i zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 5

Pracujcie w zespołach o przeciwstawnych poglądach:

 • zespół I przekonany o tym, że warto było odkryć Amerykę;

 • zespół II przekonany o tym, że nie warto było odkrywać Ameryki.

Przygotujcie się do dyskusji i odpowiedzcie na pytanie:

 • zespół I: Jakie argumenty przemawiają za tym, że warto było odkryć Amerykę?

 • zespół II: Jakie argumenty przemawiają za tym, że nie warto było odkrywać Ameryki?

Ciekawostka

Teatrzyk Zielona Gęś to seria humorystycznych scenek, publikowanych przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w czasopiśmie „Przekrój” w latach 1946–1950. Czytelnicy uwielbiali absurdalny (czyli bezsensowny) humor tych krótkich utworów, które szybko stały się rozpoznawalne i popularne. Łącznie ukazało się 160 odcinków teatrzyku.

Ćwiczenie 6

W zespołach realizujących spektakl teatralny sporządźcie notatki na temat:

 • sposobu, w jaki będzie można przedstawić: statek Kolumba, majtka na maszcie, „zakrycie Ameryki z powrotem”;

 • potrzebnych dekoracji sceny;

 • kostiumów postaci (możecie naszkicować propozycje strojów);

 • rekwizytów (możecie je wymienić, opisać lub naszkicować);

 • aktorów (płeć, wiek);

 • zapowiedzi przedstawienia (ton zapowiedzi: poważny, żartobliwy, podniosły…);

 • oświetlenia;

 • ruchu na scenie.

Ćwiczenie 7

Przygotujcie i przedstawcie w grupach scenki pt. „Zakrycie Ameryki”.

Ćwiczenie 8
R1cLH0Am2gmdU
zadanie interaktywne
Dióscoro Teófilo Puebla Tolín, Pierwsze lądowanie Kolumba na brzegu Nowego Świata w San Salvador, 1862, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
domena publiczna
Ćwiczenie 9

Przypomnij sobie dowolne wydarzenie historyczne, które wywarło znaczący wpływ na dzieje świata. Wyobraź sobie, że miało ono zupełnie inny przebieg niż w rzeczywistości. Jak mogłoby to wpłynąć na inne wydarzenia? Napisz krótkie opowiadanie, w którym przedstawisz swój tok rozumowania.

j0000008G3B5v22_000tp001