Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obszar podstawy programowej: 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Blok tematyczny: Mówię coraz ładniej i poprawniej.

Scenariusz zajęć z dziećmi 5‑letnimi. Dzieci uczestniczą w zabawach kształtujących poprawne wymawianie poszczególnych głosek. Poznają wiersz pt. „ O Szalonym Rumaku Szczepanie”, na podstawie którego opracowane są zabawy. Układają historyjkę obrazkową związaną z rymowanką. Usprawniają artykulację głosek dentalizowanych („sz”, „ż”, „cz”, „dż”). Rozwijają aparat mowy poprzez próby poprawnego wypowiadania wyrazów. Dopasowują określenia do odpowiednich przedmiotów. Rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię twórczą.

RELdZXhPdx4YR

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 255.54 KB w języku polskim