II Symfonia fantastyczna Hektora Berlioza

1. Cele lekcji

a. Wiadomości
Zapoznanie uczniów z „Symfonią fantastyczną” Hektora Berlioza. Omówienie programu dzieła oraz tematyki zawartej w dziele. Omówienie nastrojowości każdej z części symfonii oraz stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości kompozytora. Wymienienie stosowanych przez kompozytora środków muzycznych. Wysłuchanie II Symfonii fantastycznej Hektora Berlioza. Dokonanie muzycznej analizy dzieła.

b. Umiejętności
Uczeń potrafi:

 1. Przedstawić program II Symfonii fantastycznej Hektora Berlioza.

 2. Omówić stylistyczne cechy charakterystyczne dla tego dzieła.

 3. Omówić i opisać uczucia związane z wysłuchaną Symfonią.

 4. Omówić tematykę Symfonii fantastycznej.

 5. Po wysłuchaniu poszczególnych części baletu, wskazać tytuły tych fragmentów oraz omówić ich nastrojowość.

 6. Wskazać powiązania sztuk plastycznych, muzycznych i literackich występujące w muzyce programowej.

2. Metoda pracy

Metoda opisu. Metodą pogadanki, podsumowanie tematu lekcji. Percepcja dzieła Hektora Berlioza. Wyrażanie własnych emocji i opinii na temat obejrzanego i wysłuchanego dzieła.

3. Środki dydaktyczne

 1. Stanowisko do odtwarzania muzyki i filmu.

 2. Płyta z nagraniem II Symfonii fantastycznej Hektora Berlioza.

 3. Partytura II Symfonii.

 4. Karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

 1. Powitanie, czynności organizacyjno - porządkowe.

 2. Metodą pogadanki, powtórzenie wiadomości z trzech ostatnich lekcji.

 3. Podanie tematu lekcji.

(10 min)

b. Faza realizacyjna

 1. Metodą opisu, zapoznanie uczniów z programem Symfonii fantastycznej Hektora Berlioza. Omówienie historii powstania dzieła.

  • Notatka:

Symfonia fantastyczna - pierwsza wielka kompozycja Berlioza, najpopularniejsza ze wszystkich jego dzieł. Stała się manifestacją jego założeń artystycznych, a zarazem pierwszą wyraźnie autobiograficzną symfonią. Dzieło zrodziło się pod wpływem przeżyć i uczuć kompozytora, wyraźnie ukazując jego egzaltowaną naturę i romantyczną wyobraźnię. Berlioz nie ukrywał motywów, dla których skomponował utwór. Nie tylko opatrzył dzieło podtytułem Epizod z życia artysty, lecz także dał jego dokładny komentarz literacki, aby publiczność dokładnie zrozumiała intencje jego dzieła, czyli ufantastycznioną historię swej miłości. Komentarz ukazał się w paryskiej gazecie „Figaro” (21 V 1830 rok) przed prawykonaniem dzieła w pierwszej wersji.

 1. Metodą opisu, przedstawienie budowy utworu oraz omówienie poszczególnych części Symfonii ze wskazaniem tytułów części i ich problematyki. Po wysłuchaniu poszczególnych części, dokonanie muzycznej analizy dzieła pod względem budowy formalnej oraz środków stylistycznych i wykonawczych, zastosowanych przez kompozytora.

 • Notatka:

Cała symfonia podzielona jest na pięć części nazwanych: Marzenia - Namiętności, Bal, Wśród pól, Marsz na miejsce stracenia, Sabat czarownic.

Część I „Marzenia - Namiętności”:
Kompozytor opowiada o prześladującej artystę tęsknocie za wymarzoną ukochaną. Spotyka on młodą kobietę będącą ucieleśnieniem wyśnionego przez niego ideału i zakochuje się w niej bez pamięci, popadając w stan szalonej namiętności, na przemian radosnej, pełnej zazdrości lub wściekłości. Ostatecznie zaś artysta szuka czułości, smutku i pocieszenia w religii.

Część II „Bal”:
Artysta, znajduje się w Sali balowej, gdzie dręczony złudną nadzieją, spostrzega spośród wirujących tancerzy swą ukochaną, co burzy spokój jego duszy.
Arrpegia harf i drżące dźwięki instrumentów smyczkowych wprowadzają akcję do wytwornego salonu. Zmiana tonacji pojawia się w momencie powrotu tematu ukochanej.

Część III „Wśród pól”:
Trzecia część ukazuje artystę na wsi, słuchającego dwóch pasterzy grających melodię szwajcarskich górali. Gdy tak rozmyśla nad swoją samotnością z nadzieją, że wkrótce się ona skończy, nachodzą go czarne myśli, aż do chwili, gdy pod koniec tej części powraca spokój. Potem rozlega się ponowne wołanie jednego z pasterzy, lecz pozostaje ono bez odpowiedzi, słychać tylko przetaczający się grzmot.

Część IV „Marsz na miejsce stracenia”:
Ponieważ artysta przekonał się, że ta, którą uwielbia, nie odwzajemnia jego miłości, nie potrafi go zrozumieć, a nawet jest go niegodna, truje się, zażywając opium. Jednak zbyt słaba dawka narkotyku nie zabija go, lecz pogrąża w ciężki sen pełen straszliwych wizji. Artysta śni, że zamordował ukochaną i skazany na śmierć, prowadzony jest na miejsce stracenia, stając się świadkiem własnej egzekucji. Pochód porusza się przy dźwiękach raz posępnego i dzikiego, to znowu wspaniałego i uroczystego marsza, który miesza się z odgłosami głuchych kroków i brutalnym hałasem tłumu. W zakończeniu marsza, tak jak ostatnia myśl o ukochanej, rozbrzmiewają pierwsze takty idee fixe, które milkną przy ciosie katowskiego topora.

Część V „Sabat czarownic”:
Młody muzyk widzi się pośród zgrai strasznych postaci, czarownic i wszelkiego rodzaju potworów, które zebrały się na jego pogrzebie. Słychać osobliwe hałasy, westchnienia, wycia, świsty, biadania. Melodia ukochanej rozbrzmiewa znowu, ale tym razem w innej postaci groteskowo‑tanecznej i trywialnej. To sama wybrana przybywa na sabat czarownic, aby wziąć udział w pogrzebie swej ofiary. Wita ją wrzask radości i diabelskie wycie. Rozpoczyna się ceremonia. Dzwony biją. Jeden chór śpiewa Dies irae, dwa inne powtarzają hymn i parodiują go w sposób groteskowy. W końcu przetacza się taneczny korowód czarownic, a w najdzikszym tumulcie rozbrzmiewa melodia Dies irae.

Stylistyczne cechy charakterystyczne dla twórczości kompozytora oraz zastosowane przez niego środki artystyczne:
Najbardziej niezwykłą i oryginalną cechą tej symfonii jest jej orkiestracja. Berlioz nie tylko zastosował tu instrumenty wcześniej rzadko występujące w symfoniach, lecz także użył ich w nowy sposób i w nowych połączeniach. W skład jego orkiestry weszły: cztery fagoty, cztery rodzaje klarnetu, duże dzwony, kornety i trąbki.

(30 min)

c. Faza podsumowująca
Zapisanie notatki do zeszytu.

(5 min)

5. Bibliografia

 1. Janusz Ekiert; Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

 2. Gwizdalska D., Historia muzyki cz.2, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

6. Załączniki

a. Karta pracy ucznia
Powtórzenie zagadnień związanych z tematem, w formie otwartych pytań.

b. Zadanie domowe

RMRgEHJ8elQg1

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 48.00 KB w języku polskim