RVDoV5OtGQCcj

„Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” – nowy raport edukacyjny IPN

Zachęcamy do zapoznania się z nowym raportem edukacyjnym przygotowanym na zlecenie Biura Nowych Technologii IPN pt. „Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych”. Raport jest efektem badań, w ramach których poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb i oczekiwań przedstawicieli młodych generacji w kontekście nauki historii najnowszej oraz edukacji.

Dokument składa się z czterech części. W pierwszej, wskazano najistotniejsze wyzwania współczesności. Druga część dotyczy potrzeb najmłodszych pokoleń. Opisane zostały trzy pokolenia: Generacja Alpha, Generacja Z oraz Millenialsi wraz z cechami charakteryzującymi te pokolenia. Wskazano, kim są osoby uczące się, a także jakie są ich potrzeby w zakresie edukacji historycznej. Trzecia część opisuje profile osób uczących się. Odpowiada na pytania, jakie wartości prezentują wybrane grupy, jakie mają oczekiwania względem rozwiązań i edukacji oraz jak lepiej odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup. Ostatnia, czwarta część raportu przedstawia ścieżki edukacyjne spełniające potrzeby grup z różnych profili. Mogą one stać się inspiracją do budowania innowacyjnych sposobów nauki historii współczesnej.

Raport został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Powstał we współpracy z Centrum GovTech Polska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: https://bit.ly/3R3vPp7

„Gra szyfrów” - projekt edukacyjny

RkyD9IKJp4b2H

Pobierz ciekawe scenariusze lekcji wykorzystujące projekt edukacyjny IPN ,,Gra Szyfrów” i dotyczące polskiego wywiadu z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. Scenariusze omawiają zagadnienia z komunikacji, szyfrowania i propagandy.

Dla skutecznego wykorzystania materiałów i przeprowadzenia lekcji, zalecamy bezpłatne ściągnięcie ,,Gry Szyfrów” i umożliwienie uczniom zagranie w nią. Pobierz ją tutaj.

Komunikacja

Scenariusz nr 1 - Komunikacja (wersja MS)

R1RE6rBFSt1lE

Plik PDF o rozmiarze 505.31 KB w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja - materiały dodatkowe (wersja MS)

R1EQkiC2WTdxv

Plik PDF o rozmiarze 253.02 KB w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja (wersja Mac OS X)

Ra8xhJtyXs58O

Plik PDF o rozmiarze 212.00 B w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja - materiały dodatkowe (wersja Mac OS X)

RCBZKAE3bK3T6

Plik PDF o rozmiarze 212.00 B w języku polskim

Komunikacja (English version)

Scenariusz nr 1 - Komunikacja (English version, MS)

RE4BluFYghOHC

Plik PDF o rozmiarze 602.71 KB w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja - materiały dodatkowe (English version, MS)

RKU3fORm3E1kt

Plik PDF o rozmiarze 1.03 MB w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja (English version, Mac OS X)

RoHM5e9A4WZe8

Plik PDF o rozmiarze 368.00 B w języku polskim

Scenariusz nr 1 - Komunikacja - materiały dodatkowe (English version, MAC OS X)

RFOsckQh9aJFL

Plik PDF o rozmiarze 368.00 B w języku polskim

Szyfry

Scenariusz nr 2 - Szyfry (wersja MS)

RAHKY88BCIDeS

Plik PDF o rozmiarze 495.00 KB w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry - materiały dodatkowe (wersja MS)

R2QdOgKtcVYmj

Plik PDF o rozmiarze 1.12 MB w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry (wersja Mac OS X)

R1D6AU2mkpVt1

Plik PDF o rozmiarze 212.00 B w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry - materiały dodatkowe (wersja Mac OS X)

RHUdjOEkBd8Vs

Plik PDF o rozmiarze 212.00 B w języku polskim

Szyfry (English version)

Scenariusz nr 2 - Szyfry (English version, MS)

RHSb0EBtNfCqi

Plik PDF o rozmiarze 222.53 KB w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry - materiały dodatkowe (English version, MS)

R197lmwyRP1Le

Plik PDF o rozmiarze 694.69 KB w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry (English version, Mac OS X)

Rotz0Ip4psOmu

Plik PDF o rozmiarze 368.00 B w języku polskim

Scenariusz nr 2 - Szyfry - materiały dodatkowe (English version, Mac OS X)

RXo7WZ2uDuEyk

Plik PDF o rozmiarze 368.00 B w języku polskim

Propaganda

Scenariusz nr 3 - Propaganda (wersja MS)

RIoF2k4KP6J6u

Plik PDF o rozmiarze 531.17 KB w języku polskim

Scenariusz nr 3 - Propaganda (wersja Mac OS X)

Rsd8hVzQAyHN6

Plik PDF o rozmiarze 212.00 B w języku polskim