Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

28.05.2021 r. - przeniesienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod nowy adres: https://zpe.gov.pl/. Dotychczasowy adres (https://epodreczniki.pl) wciąż pozostał aktywny. Po jego wpisaniu następuje automatyczne przekierowanie pod nowy adres. Dane logowania oraz zawartość kont utworzonych na platformie nie uległa zmianie.

12.05.2021 r.udostępnienie nowej wersji Kreatora, w której możliwe jest tworzenie materiałów jednostronicowych i wielostronicowych oraz dodano nowe rodzaje zadań, które szczegółowo opisane są w instrukcji

09.04.2021 r. - dodanie funkcjonalności potwierdzenia lub usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie zgody równoznaczne jest z trwałym usunięciem konta na platformie. Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z samodzielnej rejestracji.

29.01.2021 r. - przeniesienie na ZPE zasobów pochodzących z portalu scholaris.pl. do nowoutworzonej zakładki  w menu bocznym pn. Zasoby portalu Scholaris. Uwaga - materiały nie spełniają wymagań dostępności WCAG.

30.12.2020 r. - opublikowanie, w postaci pojedynczych e‑materiałów, dotychczasowych  e‑podręczników do edukacji wczesnoszkolnej  oraz umożliwienie ich udostępniania. Przeniesienie dotychczasowych, niepodzielonych e‑podręczników do zakładki „Epodręczniki PO KL”.

26.10.2020 r. - wprowadzenie automatycznego importu klas na kontach nauczycieli oraz usunięcie przycisku „Zaimportuj klasy” w zakładce „Uczniowie”.

20.10.2020 r. - dodanie możliwości włączenia opcji autozapisu materiału tworzonego w edytorze dla Beneficjentów.

09.10.2020 r. - zmiana nazwy roli na kontach rejestrowanych samodzielnie z „Nauczyciel” na „Użytkownik ZPE”

23.09.2020 r. - dodanie Google Meet jako kolejnego narzędzia do tworzenia wideokonferencji.

22.09.2020 r. - udostępnienie użytkownikom zalogowanym możliwości tworzenia ścieżek nauki, które pozwalają na tworzenie planu kształcenia na dowolny okres czasu. Link do filmu instruktażowego:
https://zpe.gov.pl/a/tworzenie‑sciezek‑nauki/D11hOf61M

17.09.2020 r. - dodanie możliwości włączenia opcji autozapisu materiału tworzonego w kreatorze.

26.08.2020 r. - uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej tworzenie wideokonferencji wraz z opcją zamieszczania linków do spotkań w kalendarzu ucznia. Link do instrukcji: https://zpe.gov.pl/a/wideokonferencje/DDQVPMxix

06.08.2020 r. - uruchomienie funkcjonalności oceniania materiałów za pomocą gwiazdek dla użytkowników zalogowanych. Dodanie możliwości wyszukiwania materiałów na platformie według oceny dla wszystkich użytkowników.

08.07.2020 r. - wprowadzenie dla użytkowników zalogowanych automatycznej segregacji wytworzonych oraz udostępnionych przez siebie materiałów według przedmiotów oraz typów podmiotów.