28.09.2023 − zmiana widoku strony głównej ZPE wprowadzająca jednocześnie usprawnienia w nawigacji i architekturze informacji.

28.09.2023 − zmiany w zakresie poprawy funkcjonowania i efektywności wyszukiwarki na stronie ZPE (dodanie intuicyjnych filtrów zawężających wyniki wyszukiwania).

28.09.2023 − dodanie do menu bocznego rozbudowanego podziału materiałów przedmiotowych na działy tematyczne i zagadnienia.

28.09.2023 − ułatwienia dotyczące korzystania z platformy: uporządkowanie materiałów według obszarów tematycznych. Wprowadzenie podziału w szkole podstawowej na klasy I−III i klasy IV−VIII. Zastosowanie podziału dla szkół ponadpodstawowych na typy: liceum ogólnokształcące, technikum.

28.09.2023 − wyodrębnienie sekcji: Materiały interaktywne, Cyfrowa szkoła, Edukacja włączająca, Scenariusze lekcji i poradniki.

28.09.2023 − utworzenie przestrzeni dla materiałów archiwalnych, w której umieszczono materiały z projektów, które nie są już prowadzone na ZPE (część z nich może nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej) − Scholaris, Kronik@, Katalog zasobów dodatkowych. Link do zasobów: https://zpe.gov.pl/a/archiwum-e-materialow/DOTV5LgT3.

28.09.2023 − przeniesienie przycisku „Pomoc” oraz „Zgłoś problem” do stopki strony.

28.09.2023 − przeniesienie „Trybów dostępności” do stopki strony.

28.09.2023 − przeniesienie „Materiałów edukacyjnych łatwych do czytania i zrozumienia” do stopki strony.

28.09.2023 − aktualizacja Regulaminu.

28.09.2023 − aktualizacja „Deklaracji dostępności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”.

15.03.2023 r. – uruchomienie narzędzia Generator Kart Pracy.

10.02.2023 r. – umieszczenie zasobów z portalu Kronik@. Link do zasobów: https://zpe.gov.pl/kronika.

26.01.2023 r. – umieszczenie na portalu scenariuszy zajęć przygotowanych w ramach projektu Lekcja:Enter. Link do scenariuszy: https://zpe.gov.pl/lekcja-enter.

15.12.2022 r. – udostępnienie zmodyfikowanej funkcjonalności dodawania użytkowników do grup. Link do instrukcji: https://zpe.gov.pl/a/dodawanie-uzytkownikow-do-grup/DfIoJzIjp.

15.12.2022 r. – umieszczenie na portalu cyfrowych odzwierciedleń podręczników. Podręczniki dostępne są po zalogowaniu w sekcjach ,,Dla ucznia” i ,,Dla nauczyciela”.

07.12.2022 r. – dodanie funkcjonalności polecania materiałów na podstawie osiągniętych wyników.

22.11.2022 r. – dodanie funkcjonalności umożliwiającej zmianę sposobu wyświetlania materiałów na portalu.

15.10.2022 r. – publikacja aplikacji mobilnej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w sklepie App Store.

12.10.2022 r. – dodanie funkcjonalności umożliwiającej przełączanie się między podstawowym a zaawansowanym widokiem Kreatora.

25.07.2022 r. – dodanie możliwości zmiany języka aplikacji mobilnej na angielski lub ukraiński (zmiana języka nie dotyczy e‑materiałów).

19.07.2022 r. – umożliwienie pobrania materiałów w formatach obsługiwanych przez czytniki (EPUB, MOBI).

30.06.2022 r. – publikacja na stronie głównej gry ,,This War of Mine”.

29.06.2022 r. – publikacja na stronie głównej gry „Gra Szyfrów”.

14.06.2022 r. – zablokowanie możliwości udostępniania za pomocą linku materiałów wytworzonych przez osoby, które samodzielnie założyły konto na ZPE.

09.06.2022 r. – wprowadzenie funkcjonalności pozwalającej nauczycielowi i uczniowi wyświetlić materiały udostępnione w poprzednich latach szkolnych.

07.06.2022 r. – dodanie możliwości wyboru okresu ważności kodu podczas udostępniania materiału za pomocą kodu.

01.06.2022 r. – aktualizacja aplikacji mobilnej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w sklepie Google Play.

26.04.2022 r. – wprowadzenie możliwości ukrycia przycisku „Zgłoś problem” na portalu.

14.03.2022 r. – dodanie w Kreatorze przycisku „Przejdź do panelu użytkownika”.

11.03.2022 r. – dodanie na stronie głównej  zakładki „Szkoła dla Was – школа для вас”.

07.12.2021 r. – dodanie paska postępu. Funkcja widoczna jest w górnej części udostępnionego materiału.

25.11.2021 r. – wprowadzenie funkcjonalności pozwalającej nauczycielom na zapisywanie wyników prac uczniów w formacie PDF. Funkcja znajduje się w szczegółowych informacjach udostępnionego materiału.

23.11.2021 r. – wyłączenie możliwości zarządzania użytkownikami w funkcjonalnościach zaawansowanych. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie na portalu w zakładce klasy/grupy.

28.09.2021 r. – dodanie nowego rodzaju ćwiczenia do Kreatora i Edytora „Połącz ilustrację z ilustracją”.

27.09.2021 r. – publikacja aplikacji mobilnej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w sklepie Google Play.

01.09.2021 r. – zmiana szaty graficznej platformy. Zmiana obejmuje m.in.: wprowadzenie podziału na moduły dla ucznia i dla nauczyciela oraz ułatwienie dostępu do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności.

02.08.2021 r. – dodanie funkcjonalności podglądu materiału z poziomu Kreatora. Użytkownik przed udostępnieniem materiału może kliknąć w lupkę i zobaczyć jak on będzie wyglądał.

28.05.2021 r. – przeniesienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod nowy adres: https://zpe.gov.pl/. Dotychczasowy adres (https://epodreczniki.pl) wciąż pozostał aktywny. Po jego wpisaniu następuje automatyczne przekierowanie pod nowy adres. Dane logowania oraz zawartość kont utworzonych na platformie nie uległa zmianie.

12.05.2021 r. – udostępnienie nowej wersji Kreatora, w której możliwe jest tworzenie materiałów jednostronicowych i wielostronicowych oraz dodano nowe rodzaje zadań, które szczegółowo opisane są w instrukcji.

09.04.2021 r. – dodanie funkcjonalności potwierdzenia lub usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie zgody równoznaczne jest z trwałym usunięciem konta na platformie. Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z samodzielnej rejestracji.

29.01.2021 r. – przeniesienie na ZPE zasobów pochodzących z portalu scholaris.pl. do nowoutworzonej zakładki  w menu bocznym pn. Zasoby portalu Scholaris. Uwaga: Materiały nie spełniają wymagań dostępności WCAG.

30.12.2020 r. – opublikowanie, w postaci pojedynczych e‑materiałów, dotychczasowych  e‑podręczników do edukacji wczesnoszkolnej  oraz umożliwienie ich udostępniania. Przeniesienie dotychczasowych, niepodzielonych e‑podręczników do zakładki „Epodręczniki PO KL”.

26.10.2020 r. – wprowadzenie automatycznego importu klas na kontach nauczycieli oraz usunięcie przycisku „Zaimportuj klasy” w zakładce „Uczniowie”.

20.10.2020 r. – dodanie możliwości włączenia opcji autozapisu materiału tworzonego w edytorze dla Beneficjentów.

09.10.2020 r. – zmiana nazwy roli na kontach rejestrowanych samodzielnie z „Nauczyciel” na „Użytkownik ZPE”.

23.09.2020 r. – dodanie Google Meet jako kolejnego narzędzia do tworzenia wideokonferencji.

22.09.2020 r. – udostępnienie użytkownikom zalogowanym możliwości tworzenia ścieżek nauki, które pozwalają na tworzenie planu kształcenia na dowolny okres. Link do filmu instruktażowego: https://zpe.gov.pl/a/tworzenie-sciezek-nauki/D11hOf61M.

17.09.2020 r. – dodanie możliwości włączenia opcji autozapisu materiału tworzonego w kreatorze.

26.08.2020 r. – uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej tworzenie wideokonferencji wraz z opcją zamieszczania linków do spotkań w kalendarzu ucznia. Link do instrukcji: https://zpe.gov.pl/a/wideokonferencje/DDQVPMxix.

06.08.2020 r. – uruchomienie funkcjonalności oceniania materiałów za pomocą gwiazdek dla użytkowników zalogowanych. Dodanie możliwości wyszukiwania materiałów na platformie według oceny dla wszystkich użytkowników.

08.07.2020 r. – wprowadzenie dla użytkowników zalogowanych automatycznej segregacji wytworzonych oraz udostępnionych przez siebie materiałów według przedmiotów oraz typów podmiotów.