Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Wstęp

Koncepcja tego podręcznika polega na zastosowaniu metodologii nauki przez realizację projektu (ang. Project Based Learning, PBL). Project‑Based Learning (PBL) jest alternatywnym sposobem prowadzenia zajęć szkolnych. Taka forma pozwala na przyswojenie szerokiej bazy wiedzy, poprawiając zarazem komunikację, i umożliwia nabycie umiejętności społecznych i interpersonalnych. Efektem proponowanej metody jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy do realizacji konkretnych zadań, a nie nauczenie się definicji i formułek. Planowanie i przeglądanie informacji, w celu znalezienia rozwiązania konkretnego problemu, pozwala lepiej zrozumieć daną problematykę (jak powiedział Konfucjusz „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”).
Wszystkie lekcje będą miały postać jednego spójnego projektu aplikacji interaktywnej (np. gry komputerowej lub innej aplikacji multimedialnej o tematyce zaproponowanej przez was i uzgodnionej z nauczycielem) rozplanowanego na 30 godzin, który będzie zawierał wszystkie treści programowe, jakie należy znać na tym etapie edukacji.

Przygotowanie stanowiska pracy

Już wiesz

Z podręcznika do gimnazjum, przypomnijcie sobie rozdział:
”Parametry wpływające na ergonomię pracy z komputerem”.

Ćwiczenie 1

Przygotujcie swoje stanowiska pracy z komputerem. Zastanówcie się, na co należy zwrócić uwagę. Przedyskutujcie z kolegami, jakie mogą wystąpić zagrożenia i skutki niewłaściwego korzystania z komputera.

Wskazówka

Można zwiększyć komfort pracy z komputerem, dostosowując niektóre parametry urządzeń do własnych predyspozycji, takich jak wzrok, właściwości ruchowe ręki (prawej lub lewej) lub ostrość słuchu.
Praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może być powodem dolegliwości i chorób.

iSp5K774VH_d145e85