Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik tyfloinformatyk.

R1P79KOLPYf5D1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób o otwarciu działalności gospodarczej w zakresie informatyki.
m0f0944cff8cab1f9_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1Vnp2SRKCnGD1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży informatycznej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RLLrfe5fcaPGf1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810012610_0

Prowadzenia działalności gospodarczej

RYxLFhbLHlHCJ1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży informatycznej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z informatyką (technik informatyk, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik tyfloinformatyk):

R13bDbYrSbF2v1
Dokument zawiera wyciąg z PKD dotyczący informatyki
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810097676_0

Co pomoże firmie osiągnąć sukces

R45AIkPIy7C6j1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm0f0944cff8cab1f9_1527869449598_0ROZWIĄZANIE

m0f0944cff8cab1f9_1527869449598_0
m0f0944cff8cab1f9_1524810135062_0

Firma świadcząca usługi informatyczne na rynku

RHMrC4iiOS5sR1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810160664_0

Pokazać swoją firmę

R10EGeHaJzfgF1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810241684_0

Wyposażenie firmy informatycznej

R1ZJvCI8SpcyZ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810361288_0

Kogo zatrudnić w firmie informatycznej

RDschY2bFN0m01
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RhcDSe7IPnH7m1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1JOaFC3SWmWd1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524811560240_0

Zagraj z PDG

RrK20sL4beakY1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RvS8AbVUNU8xN1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm0f0944cff8cab1f9_1534378355126_0ROZWIĄZANIE

m0f0944cff8cab1f9_1534378355126_0
m0f0944cff8cab1f9_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RTib4KPiG01S31
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1Cn1w39sex4O1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1HjwoysmZbvg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1C5kOY8yGGpw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RAEK4ZWWDUu5D1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1VyHh8pmBbeY1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
Rp25mgERIS22V1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
Rf8gUkSfiMr1z1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1PZwDq2r6kDS1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R7lJmvVznU1Ur1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R1Hi2yACze4bA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f0944cff8cab1f9_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika prowadzącego usługi informatyczne wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych. Dla usług informatycznych przychody pochodzące ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem są opodatkowanie w formie ryczałtu według stawki 17%. Wyjątek dotyczy usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, które są opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5%.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m0f0944cff8cab1f9_1530422033421_0

Materiały dydaktyczne

Rn9CtZ0IxVPVJ1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida