Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Atlas procesów w układach przetwarzania energii

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych – Technik energetyk 311307

bg‑turquoise

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1FCd6LULzIsm
Przykład przycisku służącego do powrotu do poprzedniej strony
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R4Jm6mVTYEJdS
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RJ3rinblTirHQ
Widok przykładowego przycisku ćwiczeń powiązanych z danym multimedium
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do powiększenia lub pomniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RL5vcXMUxOUGC
Widok panelu umożliwiającego dostosowanie e‑materiału do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Odpowiednio od lewej strony: zmniejsz rozmiar czcionki, zwiększ rozmiar czcionki, wyłącz tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑biały tryb wysokiego kontrastu, włącz żółto‑czarny tryb wysokiego kontrastu, włącz czarno‑żółty tryb wysokiego kontrastu, przełącz tryb dostępności.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być odczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Wszystkie elementy e‑materiału, czyli tekst, opisy alternatywne, przyciski nawigacyjne i funkcyjne, elementy dokumentacji, linki i odnośniki można odczytać za pomocą czytnika ekranu. Funkcjonalność ta działa zarówno w trybie dostępności, jak i w standardowym widoku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

WprowadzenieDFIjvLOQaWprowadzenie przedstawia ogólną informację, dla jakiej kwalifikacji i dla jakiego zawodu przeznaczony jest e‑materiał. Posiada również spis treści, dzięki któremu można przejść do konkretnego materiału poprzez kliknięcie na ikonę.

RSc7t9UA4Arqt
Przykładowy wygląd spisu treści
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzi atlas interaktywny oraz wizualizacja 3D.

Atlas interaktywny

Atlas interaktywnyD9j4p5jebAtlas interaktywny podzielony jest na trzy części. W pierwszej części, będącej wstępem, zapoznasz się z ogólnym podziałem elektrowni cieplnych. Druga część to szczegółowo przedstawiony proces elektrowni parowo‑gazowej, natomiast trzecia część multimedium obejmuje przebieg procesu elektrowni parowej kondensacyjnej.

Atlas posiada spis treści, dzięki któremu uczeń może, klikając na dany punkt, szybciej przenieść się na odpowiedni schemat wraz z jego szczegółowymi informacjami.

RCPKy13UjTePJ
Przykładowy spis treści atlasu interaktywnego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pierwsza część składa się z rozwijanej tabeli, dotyczącej ogólnego podziału elektrowni cieplnych.

RCyn28PWn0DaT
Przykładowy fragment rozwiniętego okna ogólnego podziału elektrowni cieplnych
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Następne dwie części to właściwe atlasy interaktywne. Każde z nich po lewej stronie posiada także spis treści.

RlRKDfa4Ig6rw
Przykładowy widok jednego z dwóch atlasów interaktywnych
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Uczeń ma możliwość wybierać dowolne treści ze spisu treści lub przeglądać je po kolei za pomocą górnego panelu i strzałek w prawo i w lewo.

R1ED1WWZr5xIW
Panel przesuwania treści atlasu interaktywnego w prawo i w lewo
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod atlasami znajdują się dodatkowo dwie grafiki interaktywne dotyczące budowy chłodni kominowej oraz chłodni wentylatorowej. Posiadają numerowane pola, które nazywają określone części budowy danej chłodni.

R1Wq6WEa9GnJn
Przykładowy widok grafiki interaktywnej, uzupełniającej materiał multimedialny
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
Wizualizacja 3D

Wizualizacja 3DDPcFRCs35Wizualizacja 3D jest szczegółowym przedstawieniem najważniejszych zakładów przetwarzających energię: elektrociepłowni, elektrowni na paliwo stałe oraz elektrowni gazowej.

RkN0G3lZSWeS2
Podstawowy widok jednej z wizualizacji 3D
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wizualizacja zawiera także numerowane pola. Po kliknięciu na jedno z nich, pojawia się dodatkowe pole ze szczegółowymi informacjami.
Po kliknięciu i przytrzymaniu prawego przycisku myszki można przesuwać model w różne strony. Po kliknięciu i przytrzymaniu prawego przycisku myszy na polu modelu 3D możliwe jest przesuwanie go w prawo, lewo, górę i dół.

Rmu9wvM6pUnNa
Przykładowy widok wizualizacji 3D po rozwinięciu szczegółowych informacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na przekreśloną kamerę w lewym górnym rogu można zresetować kamerę.

RwmZxWqIIfACl
Znacznik resetujący kamerę umożliwia powrót do wersji startowej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu znaku pauza w lewym górnym rogu można zatrzymać kamerę.

RjqqoAok5dnlf
Znacznik zatrzymujący kamerę umożliwia zatrzymanie obrazu oraz zresetowanie modelu do postaci wyjściowej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przy informacjach dotyczących budowy elektrowni dostępna jest również możliwość odsłuchania opisów. Nagrania można odsłuchać, możne je również zatrzymać, korzystając z panelu odtwarzacza.

RysKgXuXu16nX
Panel umożliwiający odsłuchanie szczegółowych informacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć głos lektora czytającego szczegółowe informacje wizualizacji, należy kliknąć na ikonkę trójkąta, znajdującą się w dolnym lewym rogu:

R1Sr5Sx53bG4n
Ikona trójkąta, która pozwala odtworzyć nagranie lektora
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać odtwarzanie, należy go kliknąć.

R21jcrdtyUujQ
Ikona dwóch pionowych pasków pozwala zatrzymać nagranie
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona głośnika pozwala ściszyć lub podgłośnić dźwięk.

ROuY6t0i0J4NH
Ikona głośnika pozwala ściszyć lub podgłośnić dźwięk odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona trzech pionowych kropek umożliwia rozwinięcie możliwości: pobierania i zmiany szybkości odtwarzania.

R13ur6444FeBR
Ikona trzech kropek umożliwia wybór dwóch opcji: pobierania i zmiany szybkości odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1EGWUgYWqpwK
Opcja pobierania i zmiany szybkości odtwarzania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Obudowa dydaktyczna

W jej skład wchodzą interaktywne materiały sprawdzające, słownik pojęć dla e‑materiału, przewodnik dla nauczyciela, przewodnik dla uczącego się, netografia i bibliografia.

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceD7CIVWispInteraktywne materiały sprawdzające zawierają pytania w formie testowej, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy. Pytania zawierają polecenia, z których wynika, w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi (np. zaznaczyć, wpisać, dopasować). Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się informacja, czy była ona prawidłowa, czy nieprawidłowa.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce:

R1VgKZV2Tb0PN
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat, zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RdntKqppPKJ7x
Przykładowy widok zadania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi w informacji zwrotnej będzie zawarty tytuł multimedium, na podstawie którego można uzupełnić wiedzę, aby prawidłowo rozwiązać zadanie. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R16Xn1YnQDT8d
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćDub7ZNZbsSłownik pojęć umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka pojęć. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. Pod każdą definicją znajdują się linki do materiałów multimedialnych, w których zostało użyte dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się instrukcja korzystania ze słownika oraz pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

R17eI4NDFlJZN
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaDmV9ZPM5aPrzewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Posiada informację o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDXVuCthflPrzewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑materiału oraz zawiera instrukcję, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDJKiQnLsWNetografia i bibliografia zawiera spis linków i pozycji bibliograficznych, na podstawie których tworzone były materiały zawarte w e‑materiale.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się elementów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej, przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy (przy czym Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft);

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści