Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych – Technik Optyk 325302

bg‑blue

Instrukcja użytkowania

4

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei.

Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu.

2

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1RVxs0yGRZin
Przykład przycisku nawigującego do poprzedniej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R80cQ6i8HJ3kp
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do następnej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDUt9GZs28wprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na zdjęcie prezentujące temat danego zasobu.

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą film edukacyjny, atlas interaktywny, dwa filmy instruktażowe - tutoriale i e‑book.

Film edukacyjny „Wykonywanie i naprawa okularów”, film instruktażowy - tutorial „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”, film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”

Film edukacyjnyDw93dsewdFilm edukacyjny przedstawia wykonywanie oraz naprawę okularów.

Ekran filmu wygląda jak na zdjęciu poniżej.

Rq90UjXoSQsla
Przykładowy ekran filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Film instruktażowy - tutorial „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”D1DSc2sZSFilm instruktażowy - tutorial „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów” przedstawia sposób, w jaki jest wykorzystywany wideocentrator do precyzyjnego doboru okularów.

Ekran filmu wygląda jak na zdjęciu poniżej.

RInyUB42CqGlB
Przykładowy ekran filmu
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”DVPdEaMHTFilm instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów” przedstawia sposób, w jaki są naprawiane pomoce wzrokowe - okulary.

Ekran filmu wygląda jak na zdjęciu poniżej.

RQQST2ne9x2vJ
Przykładowy ekran filmu
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć ikonkę trójkąta, znajdującą się w dolnym lewym rogu.

R186p3u5lJa9f
Ikona włączenia odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać film, należy go kliknąć.

RgxJsA5wslKGe
Ikona zatrzymania odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeciągając widoczny poniżej niebieski pasek do określonego poziomu, można ustawić wymaganą głośność. By całkowicie wyłączyć dźwięk, trzeba kliknąć symbol głośnika.

R18s4Cp9yuV1y
Pasek zmiany głośności dźwięku w filmie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy przycisk pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

RiRguBZiE01yg
Ikona włączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy ścieżka jest aktywna, ikonka zmieni się na tę przedstawioną poniżej. Kliknięcie jej spowoduje wyłączenie alternatywnej ścieżki.

RFYiV5B48WQSY
Ikona wyłączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu go pojawia się panel dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów.

R8u51KK6oGAli
Panel włączania i wyłączania napisów w filmie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona „auto” pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału.

R1b95i1cOwar2
Panel zmiany jakości filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikając ikonę „1x”, można wybrać prędkość odtwarzania filmu. Poniżej widnieją dostępne opcje.

RbI2BqFGFDSjH
Panel zmiany prędkości filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnia ikona pozwala na wejście w tryb pełnoekranowy oraz późniejsze z niego wyjście.

RnADBguZRJe3p
Ikona włączenia trybu pełnoekranowego filmu
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”

Atlas interaktywnyDp9NaibAaAtlas interaktywny składa się z galerii zdjęć „Najczęściej stosowane urządzenia do wykonywania oraz naprawiania soczewek”.

W atlasie znajdują się ponumerowane urządzenia wykorzystywane do wykonywania oraz naprawiania soczewek wraz z ich opisami.

RDim48nWpcp2I
Przykładowy widok galerii
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Szczegółowa instrukcja użytkowania atlasu znajduje się bezpośrednio przy materiale.

E‑book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”

Aby wyświetlić e‑bookDkz6v19oPe‑book, należy kliknąć w jego okładkę. Otworzy się wtedy nowa karta w przeglądarce, gdzie będzie można zapoznać się z jego treścią.

R1SZLNogxRkjV
Przykładowa okładka e‑booka
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po otwarciu e‑booka za pomocą myszki można swobodnie obsługiwać materiał. Do przesuwania treści w górę i w dół można użyć paska przewijania (scroll)

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceD1GdZIs3yInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1ITPEqWzso3d
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RCYs3zSElb02a
Widok przykładowego zadania
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R1IJPkifY8yWQ
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Niektóre zadania mają formę otwartą. Po wpisaniu odpowiedzi można sprawdzić, czy jest ona poprawna poprzez kliknięcie na „Pokaż odpowiedź”.

R8cC33h7hLo4n

Słownik pojęć dla e‑zasobu

Słownik pojęćDmJxQarMDSłownik pojęć umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału, daje też możliwość wyszukiwania pojęć bądź fraz.

RqPbhb6Qa4Ruw
Panel do wyszukiwania fraz
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Do każdego pojęcia w słowniku dołączone są linki przekierowujące do materiałów multimedialnych, w jakich zostało ono użyte.

RaWr3ZadHu1GT
Przykładowy wygląd pojęć
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaDD0kuhUPKPrzewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Posiada informację o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięD97vYPLNJPrzewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑zasobu oraz zawiera instrukcję, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD5nOd9nh5Netografia i bibliografia to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

3

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się multimediów w e materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Najczęstszą przyczyną spowolnienia internetu jest otwarcie zbyt wielu aplikacji lub zakładek w przeglądarce internetowej na urządzeniu. Wolne ładowanie się stron może być również wywołane słabym łączem internetowym; odczuwalne będzie to zwłaszcza w przypadkach prób otwarcia stron zawierających wizualizacje 3D. Słaba jakość połączenia może być też spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych, jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści