E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia z fizjologią i patologią

MED.14. Świadczenie usług medyczno‑pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - Opiekun medyczny 532102

bg‑azure

Interaktywne materiały sprawdzające

11
1. Test wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii
1Test wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii16975Brawo! Znasz podstawy budowy i czynności układów w organizmie człowieka.Niestety tym razem nie udało się. Obejrzyj raz jeszcze film edukacyjny „Podstawy budowy i czynności układów w organizmie człowieka” i spróbuj jeszcze raz rozwiązać test.
Test

Test wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii

Sprawdzisz czy potrafisz:

  • określić funkcje narządów wewnętrznych

  • wskazać działanie hormonu oraz gruczoł dokrewny, który go produkuje

  • opisać działanie komórek nerwowych i zmysłów człowieka

  • opisać działanie i budowę układów narządów

  • opisać rozwój psychofizyczny człowieka

Liczba pytań:
6
Limit czasu:
9 min
Twój ostatni wynik:
-
2. Test wiedzy z zakresu patologii
1Test wiedzy z zakresu patologii181275Brawo! Umiesz rozpoznać choroby, ich etiologię, patomechanizm i skutki.Niestety nie udało Ci się ukończyć testu z pozytywnym wynikiem. Wróć do infografiki „Choroba — objawy — skutki w opiece”. Następnie spróbuj ponownie wykonać test.
Test

Test wiedzy z zakresu patologii

Sprawdzisz czy potrafisz:

  • rozpoznać objawy chorób

  • określić skutki istotne dla opieki nad pacjentem/podopiecznym do poszczególnych chorób

  • wskazać etiologię i patomechanizm choroby

  • opisać typy urazów

Liczba pytań:
8
Limit czasu:
12 min
Twój ostatni wynik:
-
3. Budowa układu pokarmowegoD144FXltn
RtL9q1HvrhjoS2
Dopasuj prawidłowe nazwy do narządów w układzie pokarmowym.
Budowa układu pokarmowego
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QSMONa5sFt9
Wskaż wszystkie narządy należące do układu pokarmowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Żołądek., 2. Pęcherzyk żółciowy., 3. Jelito cienkie., 4. Kosteczki słuchowe.
4. Narząd słuchuDlDUKXcIV
RQ2Sb4SRmZB6E2
Dopasuj prawidłowe nazwy do struktur w narządzie słuchu.
Narząd słuchu
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY-SA 3.0.
RwY6CxuSn3E9F
Wskaż wszystkie struktury należące do narządu słuchu. Możliwe odpowiedzi: 1. Przewód słuchowy zewnętrzny., 2. Błona bębenkowa., 3. Kosteczki słuchowe., 4. Aorta.
5. Układ krążeniaDaZtV7JwB
R1BB4jgOoj2Ro2
Na schemacie układu krążenia wstaw prawidłowe nazwy jego poszczególnych elementów.
Układ krążenia
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY-SA 3.0.
RmFDlM5qCADEs
Wskaż wszystkie elementy należące do dużego układu krążenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Aorta., 2. Żyła główna dolna., 3. Tętnica płucna., 4. Żyła płucna.
6. Objawy choróbD47z0ZXaV
R18DVdUJBsl7H2
Uzupełnij luki w tekście dotyczącym obrazu klinicznego choroby Parkinsona. Charakterystycznymi objawami choroby Parkinsona są 1. wzmożenie, 2. spowolnienie, 3. drżenie, 4. przyspieszenie spoczynkowe, 1. wzmożenie, 2. spowolnienie, 3. drżenie, 4. przyspieszenie ruchowe i 1. wzmożenie, 2. spowolnienie, 3. drżenie, 4. przyspieszenie napięcia mięśniowego.
7. Zmiany organizmu powyżej 65. roku życiaD4HQ6BHHc
RRxwag3DNRhQF2
Łączenie par. Określ, czy poniższe zdania dotyczące okresu powyżej 65. roku życia są prawdziwe czy fałszywe.. Zmniejszeniu ulega zdolność regeneracyjna tkanek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zwiększa się wydolność homeostazy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sprawność układu nerwowego w tym okresie jest porównywalna do sprawności układu nerwowego w wieku dojrzałym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz