Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

bg‑azure

Interaktywne materiały sprawdzające

11
1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO
1Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO1101566Brawo! Udało Ci się rozwiązać test. Oznacza to, że masz wiedzę na temat zasad działania i budowy poszczególnych elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Stałych Urządzeń Gaśniczych oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania.Niestety, nie udało Ci się rozwiązać testu. Wróć do filmu instruktażowego „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”, do filmu instruktażowego „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”, do wizualizacji 3D „Elementy systemu sygnalizacji pożaru”, do wizualizacji 3D „Elementy stałych urządzeń gaśniczych”, do schematu interaktywnego „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych” Spróbuj jeszcze raz przejść test.
Test

Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO

Test  zawiera pulę 18 pytań, z których losowanych jest 10. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.
Test sprawdza wiedzą z zakresu  wykorzystania DSO, SSP i stałych urządzeń gaśniczych.

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
15 min
Twój ostatni wynik:
-
2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze
1Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze1101566Brawo! Udało Ci się rozwiązać test. Oznacza to, że masz wiedzę na temat zasad działania i budowy poszczególnych elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Stałych Urządzeń Gaśniczych oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania.Niestety, nie udało Ci się rozwiązać testu. Wróć do filmu instruktażowego „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”, do filmu instruktażowego „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”, do wizualizacji 3D „Elementy systemu sygnalizacji pożaru”, do wizualizacji 3D „Elementy stałych urządzeń gaśniczych”, do schematu interaktywnego „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych” Spróbuj jeszcze raz przejść test.
Test

Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze

Test wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami składa się z puli 28 pytań, z których losowanych jest 10.

Test sprawdza wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
15 min
Twój ostatni wynik:
-
1Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze1101566Brawo! Udało Ci się rozwiązać test. Oznacza to, że masz wiedzę na temat zasad działania i budowy poszczególnych elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Stałych Urządzeń Gaśniczych oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania.Niestety, nie udało Ci się rozwiązać testu. Wróć do filmu instruktażowego „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”, do filmu instruktażowego „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”, do wizualizacji 3D „Elementy systemu sygnalizacji pożaru”, do wizualizacji 3D „Elementy stałych urządzeń gaśniczych”, do schematu interaktywnego „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych” Spróbuj jeszcze raz przejść test.
Test

Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze

Test wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami składa się z puli 28 pytań, z których losowanych jest 10.

Test sprawdza wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
15 min
Twój ostatni wynik:
-
3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP)1
R1Mfsfi7yRk1E1
Uzupełnij podpisy na schemacie SSP, przeciągając nazwy we właściwe miejsca.
Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
R14FHPXjCz3621
Sygnalizator akustyczny, ręczny ostrzegacz pożarowy i czujka przeciwpożarowa to elementy Możliwe odpowiedzi: 1. Systemu Sygnalizacji Pożarowej., 2. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego., 3. Stałych Urządzeń Gaśniczych., 4. ręcznego sprzętu pożarniczego.
4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych 1DZlFZuLTV
RKSChj4xFJtSw11
Przyporządkuj elementom stałych urządzeń gaśniczych odpowiednie podpisy, przeciągając nazwy we właściwie miejsca.
Elementy stałych urządzeń gaśniczych
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CYDmcf7ELXU1
Zraszacze i tryskacze to elementy Możliwe odpowiedzi: 1. Stałych Urządzeń Gaśniczych., 2. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego., 3. Systemu Sygnalizacji Pożarowej., 4. ręcznego sprzętu pożarniczego.
5. Symbole graficzne SSP 12DMMN1iuti
Rjsz2U05550XV1
Przyporządkuj symbolom graficznym SSP odpowiednie podpisy.
Symbole graficzne SSP 1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1BcWDqI0qWT31
Uzupełnij luki, aby otrzymać pełne nazwy elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Ręczny 1. sygnalizacji, 2. ostrzegacz, 3. wielodetektorowa, 4. sygnalizator, 5. pożarowa, 6. liniowa, 7. detektor, 8. detekcji pożarowy.
Czujka 1. sygnalizacji, 2. ostrzegacz, 3. wielodetektorowa, 4. sygnalizator, 5. pożarowa, 6. liniowa, 7. detektor, 8. detekcji z sygnalizatorem akustycznym.
Centrala 1. sygnalizacji, 2. ostrzegacz, 3. wielodetektorowa, 4. sygnalizator, 5. pożarowa, 6. liniowa, 7. detektor, 8. detekcji pożarowej.
6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej2DZlFZuLTV
RrHb6dICUOIZb21
Przyporządkuj elementom Systemu Sygnalizacji Pożarowej odpowiednie podpisy.
Elementy stałych urządzeń gaśniczych
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
RbTijCxhWvEo12
Uzupełnij luki, aby otrzymać pełne nazwy elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Czujka 1. rozproszeniowy, 2. dymu, 3. liniowy, 4. optyczna, 5. pożarowy, 6. pożarowa, 7. akustyczny, 8. liniowa optyczna liniowa.
Sygnalizator optyczno-1. rozproszeniowy, 2. dymu, 3. liniowy, 4. optyczna, 5. pożarowy, 6. pożarowa, 7. akustyczny, 8. liniowa.
Czujka dymu 1. rozproszeniowy, 2. dymu, 3. liniowy, 4. optyczna, 5. pożarowy, 6. pożarowa, 7. akustyczny, 8. liniowa rozproszeniowa.
7. Wskaźniki centrali CSP1DzJ0YTCFi
R1MXIIwTOZeQB
W jaki sposób na panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej sygnalizowany jest alarm wstępny? Możliwe odpowiedzi: 1. kontrolka ALARM świeci w trybie pulsującym, 2. kontrolka ALARM świeci w trybie ciągłym, 3. na wyświetlaczu pojawia się komunikat o konieczności podania kodu PIN w celu sprawdzenia alarmu, 4. kontrolka ALARM TECHNICZNY świeci w trybie ciągłym
8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego2DUCVhmvNO
RYmvs13dpFwfw1
Jaką wielkość do detekcji pożaru wykorzystuje czujka dymu optyczna liniowa? Możliwe odpowiedzi: 1. Gęstość optyczną dymu., 2. Kolor dymu., 3. Ciepło powietrza., 4. Kolor płomienia.
9. Testowania elementów sygnalizacyjnych panelu CSP2DzJ0YTCFi
R4J8IZtr4p9hI2
Na którym poziomie dostępu użytkownik uprawniony może wprowadzać w stan testowania elementy liniowe zainstalowane w obiekcie, a na którym poziomie może przeprowadzać testy elementów sygnalizacyjnych panelu? Możliwe odpowiedzi: 1. w obydwu przypadkach testowanie jest możliwe po uzyskaniu przez operatora dostępu na poziomie II lub wyższym, 2. testy elementów sygnalizacyjnych panelu przeprowadzamy na poziomie pierwszym, a testy elementów liniowych na poziomie drugim, 3. testy elementów sygnalizacyjnych panelu przeprowadzamy na poziomie pierwszym, a testy elementów liniowych na poziomie trzecim, 4. elementów liniowych zainstalowanych w obiekcie nie testuje się z poziomu centrali, a elementy sygnalizacyjne panelu na poziomie pierwszym
10. Zdarzenia w raporcie CSP2DzJ0YTCFi
RVkgxQQWA9FcB2
Jakie zdarzenia mogą być wydrukowane na raporcie z CSP? Możliwe odpowiedzi: 1. alarmy, 2. testowanie, 3. awarie oraz ich usunięcie, 4. kod PIN do CSP w razie alarmu
11. Parametry techniczne centrali DSP1DMMN1iuti
REVGsM7jAM0nl1
W jakiego typu złącza dla wyposaża się Centrale Sygnalizacji Pożarowej np. w celu ułatwienia procesu programowania i obsługi centrali? Możliwe odpowiedzi: 1. PS2, 2. USB, 3. HDMI, 4. VGA-2
12. Wskaźniki w centrali DSO2DveorGYOi
R1GblUG38yBHa2
Jaki wskaźniki mogą znajdować się na centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego? Możliwe odpowiedzi: 1. wskaźnik awarii, 2. dioda zasilania, 3. przycisk stanu alarmowego, 4. przycisk wezwania ochrony