E-materiały do kształcenia zawodowego

Szkodliwe owady leśne

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – Technik leśnik 314301

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Ćwiczenie 1. Brudnica mniszka1DnRrYkLn5
R1HAzcFNBEhfk1
Zdjęcie brudnicy mniszki przedstawia
Źródło: William M. Cieśla, Forest Health Management International,, licencja: CC BY-NC 3.0.
R1ZLWpLu1IboF
Zaznacz poprawną odpowiedź. Roślinami żywicielskimi brudnicy mniszki są gatunki iglaste z wyjątkiem Możliwe odpowiedzi: 1. cisa., 2. świerku., 3. sosny.
Ćwiczenie 2. Owady patogeniczne 2DnRrYkLn5
R1HChZwQGk9X8
Przyporządkuj Larwa to gąsienica Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Foliofag Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Szkodnik pierwotny Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Szkodnik wtórny Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Zapylacze kwiatów Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Tworzą liczne społeczności o strukturze hierarhicznej Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe Silnie schitynizowane skrzydła przednie tworzą tzw. pokrywy Możliwe odpowiedzi: 1. chrząszcze, 2. motyl, 3. odżywia się aparatem asymilacyjnym, 4. rodzina pszczołowate, 5. atakuje drzewostany osłabione, 6. rodzina mrówkowate, 7. atakuje drzewostany zdrowe
Ćwiczenie 3. Obszar występowania owada patogenicznego3DdjgxhapG
R10cK014COdBL
Zaznacz zdanie nieprawdziwe dotyczące szeliniaka sosnowca. Możliwe odpowiedzi: 1. Larwy żółte, beznogie, łukowato zagięte z czarną głową i małymi żuwaczkami, osiągają długość 3–8 mm., 2. Występuje W Polsce – na całym obszarze występowania drzew iglastych., 3. Roślina żywicielska: prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów iglastych (sosna, świerk) i liściastych (dąb, buk) oraz na roślinności runa., 4. Chrząszcze długości 6–15 mm, samice są większe i cięższe niż samce. Ciało krępe, przedplecze walcowate z dwiema jaśniejszymi smugami. Czułki kolankowate, osadzony przy końcu długiego ryjka.
Ćwiczenie 4. Zwalczanie za pomocą nicieni 2DdjgxhapG
Rx38LNjdCxc4f2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rjtp5I0bwHlcd
Możliwe odpowiedzi: 1. Chrabąszcza majowego, 2. Sieciecha niegłębka, 3. Smolika znaczonego, 4. Barczatki sosnówki
R1Cka8ZVPnUIO
Zaznacz nieprawdziwą informację dotyczącą chrabąszcza majowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Larwy przypominają literę C, kremowobiałe, z pomarańczową głową, ciemnym grzbietem i sześcioma nogami., 2. Larwa typu pędrak, do 65 mm, kształt workowaty, barwy cielistej, trzy pary nóg tułowiowych. Poczwarka typu otwartego, barwy cielistej., 3. Osobniki dorosłe pojawiają się, gdy temperatura gleby na głębokości 10–30 cm przez kolejne dwa–trzy dni wynosi powyżej 10 stopni C., 4. Owady dorosłe najchętniej żerują na gatunkach liściastych: dębie, wierzbie iwie, brzozie, jarzębinie, buku, grabie, klonie oraz gatunkach iglastych: modrzewiu, sośnie, świerku, jodle.
Ćwiczenie 5. Szkodniki upraw i młodników1DdjgxhapG
Rv4b2k3yMeemY1
Wskaż szkodnika upraw i młodników, który wyrządza największe szkody gospodarcze w uprawach iglastych i liściastych, ogryzając korę w okolicach szyi korzeniowej.
Źródło: Udo Schmidt, licencja: CC BY-SA 2.0.
RRTM5CmHXzpLB
Zaznacz fałszywą informację dotyczącą rytownika dwuzębnego. Możliwe odpowiedzi: 1. Larwy żerują na korzeniach., 2. Samiec na silnie kropkowanym ścięciu pokryw ma dwa dobrze zaznaczone hakowate ząbki., 3. Chrząszcze długości 1,8–2,5 mm o walcowatym ciele, nieco wydłużonym, barwy brunatnoczarnej, o pokrywach ciemniejszych u nasady, a rdzawobrunatnych w części tylnej na ścięciu., 4. Jeden z najpospolitszych i najliczniej występujących korników.
Ćwiczenie 6. Szeliniak sosnowiec1DdjgxhapG
Rl0pQ2oGUMbEJ1
Wskaż element morfologii różnicujący szeliniaka sosnowca od smolika znaczonego.
Źródło: Udo Schmidt, licencja: CC BY-SA 2.0.
RwqZxGdPLyAdL
Uzupełnij tekst o szeliniaku sosnowcu podanymi poniżej wyrazami. Chrząszcze długości 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate, 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate są większe i cięższe niż 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate. Ciało krępe, przedplecze 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate z dwiema jaśniejszymi smugami. Czułki kolankowate, osadzony przy końcu długiego ryjka. Larwy 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate, beznogie, łukowato zagięte z brązową głową i 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate żuwaczkami, osiągają długość 1. 6–15 mm, 2. żółtawe, 3. 10-15 mm, 4. samice, 5. szerokimi, 6. 12–23, 7. masywnymi, 8. samce, 9. białe, 10. obłe, 11. 2-3, 12. walcowate mm.
Ćwiczenie 7. Żerowanie owadów patogenicznych2DdjgxhapG
RqZ9hKmNRRLqo2
Szkodnik korzeni Możliwe odpowiedzi: 1. turkuć podjadek, 2. drwalnik paskowany, 3. chrabąszcz kasztanowiec, 4. guniak czerwczyk, 5. brudnica mniszka, 6. osnuja gwiaździsta, 7. wałkarz lipczyk, 8. poproch cetyniak, 9. wykarczak sosnowiec, 10. żerdzianka sosnówka, 11. barczatka sosnówka, 12. borecznik sosnowiec, 13. strzygonia choinówka Szkodnik liściożerny Możliwe odpowiedzi: 1. turkuć podjadek, 2. drwalnik paskowany, 3. chrabąszcz kasztanowiec, 4. guniak czerwczyk, 5. brudnica mniszka, 6. osnuja gwiaździsta, 7. wałkarz lipczyk, 8. poproch cetyniak, 9. wykarczak sosnowiec, 10. żerdzianka sosnówka, 11. barczatka sosnówka, 12. borecznik sosnowiec, 13. strzygonia choinówka Szkodnik techniczny Możliwe odpowiedzi: 1. turkuć podjadek, 2. drwalnik paskowany, 3. chrabąszcz kasztanowiec, 4. guniak czerwczyk, 5. brudnica mniszka, 6. osnuja gwiaździsta, 7. wałkarz lipczyk, 8. poproch cetyniak, 9. wykarczak sosnowiec, 10. żerdzianka sosnówka, 11. barczatka sosnówka, 12. borecznik sosnowiec, 13. strzygonia choinówka
Ćwiczenie 8. Profilaktyka i zwalczanie owadów patogenicznych2DdjgxhapG
Rs0QM3LyYbTVV
Uporządkuj czynności związane z profilaktyką i zwalczaniem owadów patogenicznych. Czynności wykonywane najpierw umieść na górze listy. Elementy do uszeregowania: 1. wykładanie pułapek z wałków, 2. kontrola występowania szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych, 3. wykładanie drzew pułapkowych na szkodniki wtórne, 4. kontrola występowania szkodników korzeni
Ćwiczenie 9. Szkodniki wtórne2DdjgxhapG
RBlPXyDQ5SiJX2
Przyporządkuj preferencje szkodników wtórnych do miejsca żerowania: Cienka kora sosnowa Możliwe odpowiedzi: 1. smolik drągowinowiec, 2. tycz cieśla, 3. cetyniec większy, 4. kornik ostrozębny, 5. żerdzianka sosnówka, 6. cetyniec mniejszy Gruba kora sosnowa Możliwe odpowiedzi: 1. smolik drągowinowiec, 2. tycz cieśla, 3. cetyniec większy, 4. kornik ostrozębny, 5. żerdzianka sosnówka, 6. cetyniec mniejszy
Ćwiczenie 10. Rozwój kornika drukarza3DdjgxhapG
3
RYYAkE6tEM6HS
Wskaż, w jakich okresach roku zachodzą kolejne etapy rozwoju kornika drukarza.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RLIMOdLbe0f
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące kornika drukarza. Możliwe odpowiedzi: 1. Rójka odbywa się w kwietniu–maju lub w lipcu–sierpniu, zależnie od warunków pogodowych., 2. Rójka odbywa się w kwietniu–maju niezależnie od warunków pogodowych., 3. Rójka odbywa się w maju–czerwcu lub w lipcu–sierpniu, zależnie od warunków pogodowych., 4. Rójka odbywa się w maju–czerwcu lub w lipcu–sierpniu, niezależnie od warunków pogodowych.
Ćwiczenie 11. Liczebność kornika drukarza2DdjgxhapG
R12CzN2yeXmX82
Jeden samiec kornika drukarza zwabia do komory godowej przeciętnie 5 samic. Każda z nich składa do 80 jaj. Ile młodych korników wylęgnie się w ciągu jednej generacji? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 400, 2. 80, 3. 500, 4. 1000
Ćwiczenie 12. Objawy zasiedlenia sosny przez kornika ostrozębnego1DdjgxhapG
RYBJuRH0GJT181
Ustaw chronologicznie objawy zasiedlania sosny przez kornika ostro zębnego Elementy do uszeregowania: 1. jaśnieją igły, 2. brązowieją igły, 3. drewno sinieje, 4. zamarcie drzewa w ciągu 3-4 miesięcy od zasiedlenia, 5. brązowieje korona od wierzchołka w dół
Ćwiczenie 13. Szkodnik pierwotny drzewostanów sosnowych2DdjgxhapG
2
RNCuwQ8EGfsCd1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Re9guPvCenSwU
Korzystając z załączonego wykresu wskaż gatunek szkodnika pierwotnego drzewostanów sosnowych który stwarzał polskim lasom największe zagrożenie w ostatnich 70 latach. Możliwe odpowiedzi: 1. Brudnica mniszka, 2. Barczatka sosnówka, 3. Strzygonia choinówka, 4. Osnuja gwiaździsta
ReCkBDZLXblPT
Jakiego owada przedstawia poniższy opis?

Motyl średniej wielkości. Długość ciała samca wynosi 12–15 mm, a rozpiętość skrzydeł 35–45 mm. Czułki grzebykowate. Odwłok zakończony pędzelkowato. Zarys skrzydeł siedzącego osobnika przypomina trójkąt równoboczny. Długość ciała samicy 15–20 mm, rozpiętość skrzydeł 45–55 mm. Czułki nitkowate. Odwłok spiczasty. Zarys skrzydeł siedzącej samicy przypomina trójkąt równoramienny. Pierwsza para skrzydeł u obu płci jest biała z poprzecznymi, zygzakowatymi czarnymi liniami o zmiennej grubości. Druga para skrzydeł – brunatnoszara. Głowa i tułów są białawe z czarnymi plamami. Oprócz form jasnych występują formy szare, ciemnoszare, a nawet czarne.

Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. brudnica mniszka (Lymantria monacha), 2. barczatka sosnówka (Dendrolimus pini), 3. żerdzianka sosnówka (Monochamus galloprovincialis), 4. wykarczak sosnowiec (Arhopalus rusticus)
Ćwiczenie 14. Szkodnik wtórny drzewostanów sosnowych1DdjgxhapG
R14g6Ktq0VLXw1
Wskaż gatunek szkodnika wtórnego zasiedlającego sosny osłabione przez raptowne odsłonięcie pni powodujące silne nasłonecznienie lub drzewa osłabione pożarem, atakującego głównie środkową i dolną część drzewa.

Najchętniej zasiedla stare sosny z grubą korą, rosnące w silnie nasłonecznionych miejscach. Atakuje głównie środkową i dolną część drzewa, Opanowane przez gatunek drzewa zrzucają starsze i uszkodzone przez chrząszcze igliwie, zmniejsza się przyrost ich pędów i skracają igły, wycieka żywica. W wyniku żerowania larw dochodzi do zmniejszenia przyrostu masy drewna oraz zamieranie drzew. Możliwe odpowiedzi: 1. przypłaszczek granatek, 2. kornik drukarz, 3. cetyniec większy, 4. cetyniec mniejszy
Ćwiczenie 15. Owady patogeniczne a drzewa żywicielskie1DdjgxhapG
R1LUznx9MhPLw1
Dopasuj gatunek owada do dominującego gatunku drzewa żywiciela.
UWAGA! Jeżeli do drzewa pasuje więcej niż jeden gatunek owada, dopasuj je w kolejności alfabetycznej.
Ćwiczenie 16. Szkody techniczne drewna sosnowego2DdjgxhapG
R1FyftD5snZpy2
Pogrupuj gatunki owadów, które wyrządzają szkody techniczne w drewnie sosnowym. Możliwe odpowiedzi: 1. wykarczak sosnowiec, 2. żerdzianka sosnówka, 3. szeliniak sosnowiec, 4. drwalnik paskowany, 5. cetyniec większy, 6. kornik drukarz, 7. rytownik dwuzębny nie wyrządzają szkód technicznych w drewnie sosnowym. Możliwe odpowiedzi: 1. wykarczak sosnowiec, 2. żerdzianka sosnówka, 3. szeliniak sosnowiec, 4. drwalnik paskowany, 5. cetyniec większy, 6. kornik drukarz, 7. rytownik dwuzębny
Ćwiczenie 17. Działania profilaktyczne3DdjgxhapG
R1JQd9sX5uNGK3
Zaznacz gatunki wobec których profilaktycznie należy utrzymywać właściwy stan sanitarny lasu. Kornik drukarz. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Czterooczak świerkowiec. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Rytownik pospolity. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Żerdzianka sosnówka. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Tycz cieśla. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Smolik sosnowiec. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Cetyniec większy. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Sieciech niegłębek. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Zmiennik brudny. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie. Turkuć podjadek. Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie
Ćwiczenie 18. Żerowisko kornika drukarza1DnRrYkLn5
R1CUikyUpyQgU
Oznacz poprawnie elementy żerowiska kornika drukarza, przeciągając sformułowania we właściwe miejsca.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RWWi7rXIJ9CJ5
Uzupełnij tekst dotyczący biologii kornika drukarza podanymi poniżej wyrazami. Rójka odbywa się w 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych lub w lipcu–sierpniu, zależnie od warunków pogodowych. Ma 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych lub 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych generacje w ciągu roku oraz generacje siostrzane. Żerowisko jest 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych, praktycznie niewidoczne na drewnie o dwóch, niekiedy trzech chodnikach macierzystych wygryzionych przez 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych. Chodniki larwalne, zwykle w odstępach co 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych, drążone są przez wylęgłe larwy prostopadle do chodników 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych. Larwy po 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych tygodniach przepoczwarczają się w kolebkach. Młode chrząszcze odbywają żer uzupełniający wygryzając pod korą chodniki w kształcie 1. poroży, 2. ojcowskich, 3. rogów, 4. dwie, 5. jedną, 6. szerokie, 7. samca, 8. 3–4, 9. samicę, 10. 2 mm, 11. kwietniu–maju, 12. podłużne, 13. marcu-kwietniu, 14. trzy, 15. cztery, 16. 2-3, 17. 1 mm, 18. macierzystych jeleni.
Ćwiczenie 19. Żerowisko kornika ostrozębnego1DnRrYkLn5
R1Kact7uinwOS
Oznacz poprawnie elementy żerowiska kornika ostrozębnego, przeciągając sformułowania we właściwe miejsca.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RFqnSGrmleAzh
Uzupełnij tekst dotyczący kornika ostrozębnego podanymi poniżej wyrazami. Rójka rozpoczyna się zwykle pod koniec 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12 lub w pierwszych dniach 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12. Jest to gatunek 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12. W komorze godowej samice drążą, najczęściej wzdłuż włókien, gwiaździsto rozchodzące się chodniki macierzyste i wrzynają się w biel. W chodnikach tych samice wygryzają 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12, gdzie w kolebkach poczwarkowych, lekko zagłębionych w bielu, następuje przepoczwarczenie. Żerowiska tego kornika mają formę gwiaździstą z 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12 rozgałęzieniami. Od tych rozgałęzień odchodzą rzadko rozstawione, nieregularne 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12 tworzone przez wylęgające się z jaj larwy. Na końcu takiego chodnika znajduje się 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12 poczwarkowa, miejsce w którym dochodzi do przepoczwarczenia. Chodniki macierzyste odbite są w bielu drewna i wypełnione 1. czerwca, 2. 5-12, 3. słabo, 4. nyże jajowe, 5. sierpnia, 6. kolebki poczwarkowe, 7. lipca, 8. kolebka, 9. chodniki larwalne, 10. poligamiczny, 11. maja, 12. silnie, 13. komory godowe, 14. 3–12 ubitymi drobnymi trocinkami, które nie wysypują się z chodników jak ma to miejsce w przypadku innych korników.
Ćwiczenie 20. Szkodniki wtórne drzew liściastych3DdjgxhapG
R1a55XlnEKZTG3
Zdecyduj i zaznacz, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Drzewa liściaste osłabione i zasiedlone przez szkodniki wtórne rozpoznaje się na podstawie. trocinek wysypujących się z otworów wygryzanych w korze przez owady.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. zmian w ulistnieniu: przerzedzeń korony, zawijania się blaszek liściowych, wytwarzania mniejszych liści, przedwczesnego żółknięcia, usychania i opadania liści.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. stopniowego usychania całej korony lub jej części, począwszy od najwyższych i najbardziej zewnętrznych gałęzi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. występowania pod korą chodników owadzich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. odbijania płatów kory i drewna przez dzięcioły.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. obecności otworów wylotowych wygryzionych w korze przez chrząszcze.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. odłożenia większego przyrostu rocznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. zwiększenia przez drzewo powierzchni liści.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. intensywniejszego urodzaju nasion.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 21. Metody zwalczania brudnicy mniszki3DdjgxhapG
RG1G4f5uuK9SW3
Uzupełnij zdania dotyczące brudnicy mniszki. Kontrole występowania brudnicy mniszki wykonuje się na przełomie 1. lipca i sierpnia
Ćwiczenie 22. Owady patogeniczne – powtórzenie3DdjgxhapG
RLIE1R7nvkPp23
Uzupełnij zdania. Prognozę występowania szkodników korzeni wykonuje się w dołach kontrolnych o wymiarach 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m i głębokości co najmniej 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m w terminie 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m do 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m. Prognozę występowania szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych wykonuje się przeszukując 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m do 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m mineralnej oraz odziomek drzewa w terminie 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m. W celu określenia zagrożenia ze strony szkodników wtórnych wykonuje się przez 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m o powierzchni 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m na wyłożonym 1. 1dm2, 2. jesiennym po pierwszych silnych przymrozkach, 3. 1.09, 4. 1m x 0,5 m, 5. 15.08, 6. zdjęcie kory, 7. drzewie pułapkowym, 8. gleby, 9. ściółkę, 10. 2m x 0,5m, 11. 30.09, 12. 10cm2, 13. 0,5m.
Ćwiczenie 23. Popularne atraktanty2DnRrYkLn5
R10cIluzf3L2j2
Przyporządkuj do konkretnych owadów nazwy atraktantów przeznaczonych do prognozowania występowania gatunków.