Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Połączenia części maszyn

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - Ślusarz 722204, Technik mechanik 311504

bg‑turquoise

Interaktywne materiały sprawdzające

2Dm1vToWIR
1
Ćwiczenie 1. - Połączenia rozłączne i nierozłączne2DVeA0R4Ir
Ri1oPPTJLTwqj
Pogrupuj wymienione połączenia ze względu na ich rodzaj.
Ćwiczenie 2. - Informacje związane z różnymi połączeniami2DBvuWBV3Z
R1ciEcaQpfpQn
Łączenie par. Oznacz poniższe zdania jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F). poprawne. Połączenie kołkowe należy do połączeń spoczynkowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Połączenie kolkowe należy do połączeń dynamicznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Połączone kołkiem elementy są nieruchome.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Połączone kołkiem elementy przesuwają się w określonych granicach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Połączenie kołkowe należy do połączeń pośrednich. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Połączenie kolkowe należy do połączeń bezpośrednich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 3. - Zasady BHP3DNpQlOCmq
Test samosprawdzający70Brawo, bardzo dobrze! Udało Ci się opanować materiał dotyczący zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy z elektronarzędziami.Niestety, nie udało ci się wystarczająco dobrze opanować materiału dotyczącego zachowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy z elektronarzędziami. Zapoznaj się ponownie z filmem „Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, a następnie spróbuj rozwiązać test ponownie.
Test

Test samosprawdzający

Liczba pytań:
3
Limit czasu:
min
Twój ostatni wynik:
-
Ćwiczenie 4. - Typy połączeń1D11YwkTUP

Zadanie 1.

Rnw1AbzzN2n4t1
W poniższych zdaniach wstaw prawidłową odpowiedź. Połączenia pośrednie nie mogą powstać bez udziału 1. części sklejonych., 2. elementów wiążących.

Zadanie 2.

RjvGpEfnYqVm71
W połączeniach kołkowych kołek stożkowy, walcowy lub inny jest 1. potrzebny., 2. niepotrzebny.

Zadanie 3.

Rf5N4kHYcbbki1
Połączenie sworzniowe jest najczęściej stosowane do spajania przegubów, czyli członów mechanizmu, które pozostają 1. ruchome., 2. nieruchome.

Zadanie 4.

RTf3PAcNJH0fV1
Połączenie wpustowe 1. nie ma zastosowania, 2. ma zastosowanie do osadzania na wałach różnych części maszyn, np. kół zębatych.

Zadanie 5.

R1MAnxCTzfiP41
Połączenia klinowe wzdłużne 1. nie są, 2. są stosowane do osadzania piast i kół na wałach.

Zadanie 6.

R18yhPHSa81xC1
W połączeniach gwintowych łącznikami wiążącymi są 1. występy i odpowiadające im wgłębienia w postaci gwintów., 2. kołki i sworznie.

Zadanie 7.

RbFLgp3X2kbcG1
Połączenia wielokątne mogą być m.in. 1. kołowe., 2. trójkątne lub czworokątne.

Zadanie 8.

R1VH0uXgnZI4k1
Połączenia wielowypustowe inaczej nazywamy 1. wielokarbowymi., 2. wpustowymi.

Zadanie 9.

R1UuywMntKChq1
W połączeniach wciskowych pośrednich 1. nie znajdują się, 2. znajdują się dodatkowe elementy, np. tuleje i pierścienie.

Zadanie 10.

RuTJR69y2k2xr1
Połączenie spawane inaczej nazywamy 1. spoiną., 2. spiną.

Zadanie 11.

R1YFz8T1fUkwO1
Warunkiem skutecznego zastosowania metody zgrzewania jest 1. zastosowanie młota kowalskiego., 2. osiągnięcie odpowiednio wysokiej temperatury.

Zadanie 12.

R1RdWcxC0sXOV1
Lutowanie jest jedną z 1. szybszych i łatwiejszych, 2. skomplikowanych i trudniejszych metod scalania materiałów.

Zadanie 13.

R1SaxTw5lO1T71
Nitowanie służy powszechnie do spajania 1. dużych metalowych elementów., 2. małych części maszyn.

Zadanie 14.

RCTuRpMLl24GG1
Połączenie klejone jest często stosowane podczas spajania materiałów o 1. zbliżonych, 2. odrębnych właściwościach powierzchniowych.
Ćwiczenie 5. - Funkcje połączeń nierozłącznych2DNpQlOCmq

Zadanie 1.

RZCTq9K6esFiI2
element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 1 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 3 prawy, 5. element 4 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 1 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 3 prawy, 5. element 4 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 1 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 3 prawy, 5. element 4 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 1 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 3 prawy, 5. element 4 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 prawy, 2. element 1 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 3 prawy, 5. element 4 prawy

Zadanie 2.

RdCKtAOxY5h8L2
Luty miękkie Możliwe odpowiedzi: 1. to takie, w których temperatura topnienia spoiwa nie przekracza 450°C., 2. to takie, w których temperatura topnienia spoiwa przekracza 450°C. Luty twarde Możliwe odpowiedzi: 1. to takie, w których temperatura topnienia spoiwa nie przekracza 450°C., 2. to takie, w których temperatura topnienia spoiwa przekracza 450°C.

Zadanie 3.

RLsiNo9UhVDdm2
Zgrzewanie ogniskowe Możliwe odpowiedzi: 1. występuje, gdy łączone metalowe elementy po uprzednim docisku poddane są przepływowi prądu elektrycznego o bardzo wysokim natężeniu., 2. występuje, gdy łączone metalowe elementy rozgrzewa się w piecu do tzw. temperatury białego żaru, a następnie spaja się je., 3. występuje, gdy pomiędzy łączonymi elementami następuje tarcie, elementy rozgrzewają się do stanu ciastowatego, a potem następuje ich połączenie poprzez docisk. Zgrzewanie tarciowe Możliwe odpowiedzi: 1. występuje, gdy łączone metalowe elementy po uprzednim docisku poddane są przepływowi prądu elektrycznego o bardzo wysokim natężeniu., 2. występuje, gdy łączone metalowe elementy rozgrzewa się w piecu do tzw. temperatury białego żaru, a następnie spaja się je., 3. występuje, gdy pomiędzy łączonymi elementami następuje tarcie, elementy rozgrzewają się do stanu ciastowatego, a potem następuje ich połączenie poprzez docisk. Zgrzewanie elektryczne oporowe Możliwe odpowiedzi: 1. występuje, gdy łączone metalowe elementy po uprzednim docisku poddane są przepływowi prądu elektrycznego o bardzo wysokim natężeniu., 2. występuje, gdy łączone metalowe elementy rozgrzewa się w piecu do tzw. temperatury białego żaru, a następnie spaja się je., 3. występuje, gdy pomiędzy łączonymi elementami następuje tarcie, elementy rozgrzewają się do stanu ciastowatego, a potem następuje ich połączenie poprzez docisk.
Ćwiczenie 6. - Funkcje połączeń rozłącznych2DBvuWBV3Z

Zadanie 1.

RJDrCP4SkdV8m2
Wpusty pryzmatyczne Możliwe odpowiedzi: 1. stosuje się głównie w złączach walcowych oraz stożkowych o niewielkiej średnicy, nieprzekraczającej 40 mm., 2. stosuje się głównie w złączach walcowych oraz stożkowych. Wpusty czółenkowe Możliwe odpowiedzi: 1. stosuje się głównie w złączach walcowych oraz stożkowych o niewielkiej średnicy, nieprzekraczającej 40 mm., 2. stosuje się głównie w złączach walcowych oraz stożkowych.

Zadanie 2.

R1MWyIGu3Unod2
Połączenia śrubowe zakładowe Możliwe odpowiedzi: 1. występują, gdy łączone elementy zachodzą na siebie., 2. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się blachy węzłowe czołowe., 3. występują, gdy łączymy słupy z podstawą fundamentu., 4. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się nakładki. Połączenia śrubowe nakładowe Możliwe odpowiedzi: 1. występują, gdy łączone elementy zachodzą na siebie., 2. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się blachy węzłowe czołowe., 3. występują, gdy łączymy słupy z podstawą fundamentu., 4. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się nakładki. Połączenia śrubowe doczołowe Możliwe odpowiedzi: 1. występują, gdy łączone elementy zachodzą na siebie., 2. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się blachy węzłowe czołowe., 3. występują, gdy łączymy słupy z podstawą fundamentu., 4. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się nakładki. Połączenia śrubowe kotwiące Możliwe odpowiedzi: 1. występują, gdy łączone elementy zachodzą na siebie., 2. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się blachy węzłowe czołowe., 3. występują, gdy łączymy słupy z podstawą fundamentu., 4. występują, gdy do połączenia danych elementów wykorzystuje się nakładki.

Zadanie 3.

R1JrRag1YpXJz2
Gwinty dzielimy ze względu na umiejscowienie na: - gwinty wewnętrzne Możliwe odpowiedzi: 1. czyli usytuowane w otworze., 2. czyli usytuowane na wałku. - gwinty zewnętrzne Możliwe odpowiedzi: 1. czyli usytuowane w otworze., 2. czyli usytuowane na wałku.
Ćwiczenie 7. - Test wiedzy o połączeniach rozłącznych i nierozłącznych2D11YwkTUP
Test wiedzy162470Brawo, bardzo dobrze udało ci się opanować materiał dotyczący filmów instruktażowych „Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” oraz atlasu interaktywnego „Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn”.Niestety, nie udało ci się wystarczająco dobrze opanować materiału dotyczącego filmów instruktażowych „Przykładowe techniki wykonywania połączeń nierozłącznych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” oraz atlasu interaktywnego „Poprawne i niepoprawne połączenia części maszyn”.
Test

Test wiedzy

Rozwiąż quiz, wybierając wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

Liczba pytań:
16
Limit czasu:
24 min
Twój ostatni wynik:
-
Ćwiczenie 8. - Połączenia nitowane1DcPtWg7ac

Jaka czynność przedstawiona jest na fragmencie filmu?

RucX08pYlFAmg
Film nawiązujący do treści materiału
RK3svKx1WfsS0
Zaznacz poprawną odpowiedź.
R1UW3wryPDXF0
Wersja alternatywna ćwiczenia: Elementy do uszeregowania:
Ćwiczenie 9. - Budowa śruby1DBvuWBV3Z
RdiyS90G9vj6j
Przeciągnij podpisy w odpowiednie miejsca na schemacie
Budowa śruby
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Jakrdmqiaj8
Które z poniższych parametrów są kluczowe podczas doboru śruby? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.
Ćwiczenie 10. - Klasyfikacja różnego rodzaju połączeń2DVeA0R4Ir
RA6haXk1vhkVd
Uzupełnij graf przeciągając wyrazy w odpowiednie miejsca.
Połączenia rozłączne i nierozłączne
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R12lPWZhiinDF
Uzupełnij poniższe zdania, wybierając z listy właściwe słowa.
Ćwiczenie 11. - Połączenia klejone1DcPtWg7ac
RprhjSe2bDxBA
Ćwiczenie 12. - Połączenia wciskowe1DcPtWg7ac
RNrsmOHLDb3LK
Zaznacz poprawną odpowiedź. Jaką czynność należy wykonać, aby ułatwić montaż i wzajemne osiowanie elementów?
Ćwiczenie 13. - Połączenia nierozłączne2DNpQlOCmq
RdHOfeXDxROH7
Połącz w pary nazwy połączeń z ilustracjami odpowiednich narzędzi.
Rw83UGZIgHuvJ
Połącz w pary rodzaje połączeń z nazwami odpowiednich urządzeń.