E-materiały do kształcenia zawodowego

Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - Technik optyk 325302

bg‑blue

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Ćwiczenie 1. - Wady refrakcji2Dy7ob9x5z
R1MxHvO6J0IB0
Krótkowzroczność Możliwe odpowiedzi: 1. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje za siatkówką, 2. objawia się głównie zamgleniem fragmentu pola widzenia, niezależnie do odległości, 3. w celu korekcji stosuje się okulary dwuogniskowe, 4. może być skutkiem zbyt kulistej soczewki lub rogówki w stosunku do długości gałki ocznej, 5. występuje głównie u osób starszych (tzw. starczowzroczność), 6. u dzieci może występować w stanie ukrytym (wada rekompensowana jest dużym zakresem akomodacji), 7. naturalny proces utraty zdolności akomodacji oka, 8. wada wynika głównie z nieprawidłowej krzywizny rogówki, 9. w celu korekcji stosuje się szkła skupiające (czyli soczewki wypukłe), 10. wynika ze stopniowego twardnienia i utraty elastyczności soczewki, 11. w celu korekcji można stosować soczewki toryczne lub cylindryczne, 12. w celu korekcji stosuje się szkła rozpraszające (czyli soczewki wklęsłe), 13. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje w dwóch różnych punktach przed lub za siatkówką, 14. promienie równoległe światła ogniskowane są przed siatkówką Nadwzroczność Możliwe odpowiedzi: 1. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje za siatkówką, 2. objawia się głównie zamgleniem fragmentu pola widzenia, niezależnie do odległości, 3. w celu korekcji stosuje się okulary dwuogniskowe, 4. może być skutkiem zbyt kulistej soczewki lub rogówki w stosunku do długości gałki ocznej, 5. występuje głównie u osób starszych (tzw. starczowzroczność), 6. u dzieci może występować w stanie ukrytym (wada rekompensowana jest dużym zakresem akomodacji), 7. naturalny proces utraty zdolności akomodacji oka, 8. wada wynika głównie z nieprawidłowej krzywizny rogówki, 9. w celu korekcji stosuje się szkła skupiające (czyli soczewki wypukłe), 10. wynika ze stopniowego twardnienia i utraty elastyczności soczewki, 11. w celu korekcji można stosować soczewki toryczne lub cylindryczne, 12. w celu korekcji stosuje się szkła rozpraszające (czyli soczewki wklęsłe), 13. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje w dwóch różnych punktach przed lub za siatkówką, 14. promienie równoległe światła ogniskowane są przed siatkówką Astygmatyzm Możliwe odpowiedzi: 1. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje za siatkówką, 2. objawia się głównie zamgleniem fragmentu pola widzenia, niezależnie do odległości, 3. w celu korekcji stosuje się okulary dwuogniskowe, 4. może być skutkiem zbyt kulistej soczewki lub rogówki w stosunku do długości gałki ocznej, 5. występuje głównie u osób starszych (tzw. starczowzroczność), 6. u dzieci może występować w stanie ukrytym (wada rekompensowana jest dużym zakresem akomodacji), 7. naturalny proces utraty zdolności akomodacji oka, 8. wada wynika głównie z nieprawidłowej krzywizny rogówki, 9. w celu korekcji stosuje się szkła skupiające (czyli soczewki wypukłe), 10. wynika ze stopniowego twardnienia i utraty elastyczności soczewki, 11. w celu korekcji można stosować soczewki toryczne lub cylindryczne, 12. w celu korekcji stosuje się szkła rozpraszające (czyli soczewki wklęsłe), 13. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje w dwóch różnych punktach przed lub za siatkówką, 14. promienie równoległe światła ogniskowane są przed siatkówką Prezbiopia Możliwe odpowiedzi: 1. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje za siatkówką, 2. objawia się głównie zamgleniem fragmentu pola widzenia, niezależnie do odległości, 3. w celu korekcji stosuje się okulary dwuogniskowe, 4. może być skutkiem zbyt kulistej soczewki lub rogówki w stosunku do długości gałki ocznej, 5. występuje głównie u osób starszych (tzw. starczowzroczność), 6. u dzieci może występować w stanie ukrytym (wada rekompensowana jest dużym zakresem akomodacji), 7. naturalny proces utraty zdolności akomodacji oka, 8. wada wynika głównie z nieprawidłowej krzywizny rogówki, 9. w celu korekcji stosuje się szkła skupiające (czyli soczewki wypukłe), 10. wynika ze stopniowego twardnienia i utraty elastyczności soczewki, 11. w celu korekcji można stosować soczewki toryczne lub cylindryczne, 12. w celu korekcji stosuje się szkła rozpraszające (czyli soczewki wklęsłe), 13. ogniskowanie równoległych promieni światła następuje w dwóch różnych punktach przed lub za siatkówką, 14. promienie równoległe światła ogniskowane są przed siatkówką
Ćwiczenie 2. - Budowa i choroby narządu wzroku2DViQMm8Lq
R10U4R6QetTtw
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Pytanie pierwsze, 2. Pytanie drugie
Ćwiczenie 3. - Budowa gałki ocznej1D19d5hvYD
R132Kro5Okjdp
Poniżej przedstawiono budowę gałki ocznej. Uzupełnij nazwy poszczególnych błon, wchodzących w jej skład, przeciągając właściwe wyrażenia na wyznaczone miejsca.
1
R1DdWn4fYE42o
Zaznacz odpowiedzi. Z jakich błon lementów składa się ludzkie oko? Możliwe odpowiedzi: 1. twardówka, 2. ciało rzęskowe, 3. tęczówka, 4. rogówka, 5. naczyniówka, 6. siatkówka, 7. więzadełko, 8. źrenica
Ćwiczenie 4. - Mechanizm akomodacji oka1D19d5hvYD
R16idFlWhaaJJ
Uzupełnij luki w tekście, dotyczącym mechanizmu akomodacji oka. Skorzystaj z podanych pojęć, wybierając poprawne. Akomodacja oka to zdolność przystosowania 1. soczewki, 2. kształt, 3. układu optycznego oka, 4. aparatu ochronnego oka, 5. podobnych odległości, 6. siatkówki, 7. różnych odległości, 8. ciałka rzęskowego, 9. rozmiar do ostrego widzenia z 1. soczewki, 2. kształt, 3. układu optycznego oka, 4. aparatu ochronnego oka, 5. podobnych odległości, 6. siatkówki, 7. różnych odległości, 8. ciałka rzęskowego, 9. rozmiar. Polega na regulacji mocy łamiącej 1. soczewki, 2. kształt, 3. układu optycznego oka, 4. aparatu ochronnego oka, 5. podobnych odległości, 6. siatkówki, 7. różnych odległości, 8. ciałka rzęskowego, 9. rozmiar dzięki skurczom mięśni 1. soczewki, 2. kształt, 3. układu optycznego oka, 4. aparatu ochronnego oka, 5. podobnych odległości, 6. siatkówki, 7. różnych odległości, 8. ciałka rzęskowego, 9. rozmiar. W zależności od położenia obserwowanego przedmiotu, 1. soczewki, 2. kształt, 3. układu optycznego oka, 4. aparatu ochronnego oka, 5. podobnych odległości, 6. siatkówki, 7. różnych odległości, 8. ciałka rzęskowego, 9. rozmiar soczewki może się zmieniać, stając się bardziej wypukły lub spłaszczony.
Ćwiczenie 5. - Budowa i choroby narządu wzroku3DViQMm8Lq
R1OrZIpRIB1np
Łączenie par. Określ prawdziwość poniższych informacji, zaznaczając odpowiednio "Prawda” lub “Fałsz”.. Rogówka nie posiada naczyń krwionośnych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tęczówka stanowi błonę czuciową oka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciało szkliste zajmuje 23 gałki ocznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W mechanizmie akomodacji oka biorą udział mięśnie ciała rzęskowego, odpowiadające za zmianę kształtu soczewki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Największą zdolnością akomodacji oka cechują cię osoby około 20 roku życia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jaskra  polega na zmętnieniu soczewki, przez co przepływ światła przez ten element jest zaburzony. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz