Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Magazyn centralny

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Interaktywne materiały sprawdzające

1
1. TowaryDTemPa2uq

Ćwiczenie 1

RjQ761z0bQCgO1
Miejsce, w którym są przechowywane towary zanim trafią do odbiorcy, to: Możliwe odpowiedzi: 1. magazyn, 2. zbiorowisko, 3. hurtownia

Ćwiczenie 2

RPKhfmv9hW0hD1
Magazyn chłodzony Możliwe odpowiedzi: 1. sdfsdf, 2. sdsd Magazyn niechłodzony Możliwe odpowiedzi: 1. sdfsdf, 2. sdsd

Ćwiczenie 3

R1JLNWk668C5Z2
Mięso, ryby, nabiał, wędliny, warzywa, owoce są przechowywane w magazynach w temperaturze do 0oC.

Ćwiczenie 4

RMTVecpvlqewm1
Maksymalna waga towaru przewożonego na europalecie wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 1500 kg, 2. 1400 kg, 3. 1300 kg
2. PaletyDLBbWEHKO
Palety141080Gratulacje, test został dobrze rozwiązany. Posiadasz dużą wiedzę na temat palet.Niestety, test nie został poprawnie rozwiązany. Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, wróć do wizualizacji modelu w grafice 3D „Wizualizacja -kompletowanie palet” i spróbuj wykonać test jeszcze raz.
Test

Palety

Liczba pytań:
14
Limit czasu:
10 min
Twój ostatni wynik:
-
Palety1480Gratulacje, test został dobrze rozwiązany. Posiadasz dużą wiedzę na temat palet.Niestety, test nie został poprawnie rozwiązany. Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, wróć do wizualizacji modelu w grafice 3D „Wizualizacja - kompletowanie palet” i spróbuj wykonać test jeszcze raz.
Test

Palety

Liczba pytań:
14
Limit czasu:
min
Twój ostatni wynik:
-
3. Etykieta logistycznaDEjzsVNJT

Ćwiczenie 1

R1JNXc6zP48781
Etykieta logistyczna musi zawierać globalne standardy: Możliwe odpowiedzi: 1. GS1, 2. EU1, 3. EURO 1
4. MagazynyDtdLVo2V4

Ćwiczenie 1

R3Iu5pIS5PKz92
Dopasuj nazwy do stref magazynu, które są oznaczone na rysunku.
R1Mk4HvF9hIPD
Strefa składowania Możliwe odpowiedzi: 1. Miejsce służące do przechowywania towarów, tak zwany „właściwy magazyn”.

Ćwiczenie 2

RGuqHC4h7qKyC2
Łączenie par. . . Możliwe odpowiedzi: Magazyn niechłodzony, Magazyn chłodzony, Magazyn otwarty, Magazyn półotwarty, Magazyn zamknięty, Magazyn specjalny

Ćwiczenie 3

RZa9LciGOPhZJ1
Magazyny przeznaczone do przechowywania specjalnych towarów pod względem asortymentu to magazyny: Możliwe odpowiedzi: 1. specjalne, 2. sezonowe, 3. asortymentowe

Ćwiczenie 4

REkDWTLB1Ny0k2
Silos jest rodzajem magazynu
5. KompletacjaDTemPa2uq

Ćwiczenie 1

RaQoIvtgPUQUN1
Wskaż, która ilustracja przedstawia kompletację człowiek do towaru.
R1DLfo6jmEfJg
Wskaż definicję komplementacji “człowiek do towaru”. Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób kompletacji zamówienia polegający na przemieszczaniu się pracownika po magazynie i dokonywaniu przez niego kompletacji towarów., 2. Sposób kompletacji zamówienia polegający wykorzystaniu zautomatyzowanego sprzętu, za pomocą którego towar przemieszcza się po magazynie, trafiając do pracownika magazynu., 3. Sposób kompletacji, w której pracownik magazynu pobiera towar z miejsc składowania przy pomocy wózków wyposażonych w podświetlone ekrany.

Ćwiczenie 2

Ru6WZWwuxx9H31
Wskaż, która ilustracja przedstawia kompletację towar do człowieka.
RoAZm9WXAmqzl
Wskaż definicję komplementacji “towar do człowieka”. Możliwe odpowiedzi: 1. Sposób kompletacji zamówienia polegający wykorzystaniu zautomatyzowanego sprzętu, za pomocą którego towar przemieszcza się po magazynie, trafiając do pracownika magazynu., 2. Sposób kompletacji zamówienia polegający na przemieszczaniu się pracownika po magazynie i dokonywaniu przez niego kompletacji towarów., 3. Sposób kompletacji, w której podświetlone ekrany wskazują pracownikowi miejsce, w którym znajduje się towar.

Ćwiczenie 3

RQE4IG0X4X7jN1
Wskaż, która ilustracja przedstawia kompletacje palet bezpośrednio z posadzki.
RCkhbgzYjhOJe
Wskaż definicję kompletacji “pick and pack”. Możliwe odpowiedzi: 1. Metoda kompletacji, w której pracownik magazynu sam pobiera towar i przewozi go do miejsca pakowania., 2. Metoda kompletacji, w której pracownik magazynu pobiera towar z miejsc składowania przy pomocy wózków wyposażonych w podświetlone ekrany., 3. Metoda kompletacji, w której podświetlone ekrany wskazują pracownikowi miejsce, w którym znajduje się towar.

Ćwiczenie 4

R1QYwkxM78Xzk1
Uzupełnij zdania: Tu uzupełnij jest procesem, podczas którego towary z zamówienia zabierane są do jednego miejsca. Proces ten służy do umieszczenia towarów możliwie najbliżej Tu uzupełnij.

Ćwiczenie 5

R14Mu6zxw9BOY1
„Człowiek do towaru”„Towar do człowieka” to rodzaj kompletacji, zgodnie z którą pracownik, przygotowując artykuły, przemieszcza się po magazynie.

„Człowiek do towaru”„Towar do człowieka”to rodzaj kompletacji zgodnie z którą dzięki zautomatyzowaniu magazynu towar przemieszcza się przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu do pracownika.

Ćwiczenie 6

RzuedGr9Xo6cu2
Uzupełnij zdania: Przedsiębiorstwa handlowe mogą zaproponować klientom usługę 1. „pick by light”, 2. „pick and pack”, 3. „click and collect”, 4. „put to light”, zgodnie z którą towar odbierany jest w sklepie.

Metoda kompletacji, w której pracownik sam pobiera towar i przewozi go na miejsce pakowania nazywa się 1. „pick by light”, 2. „pick and pack”, 3. „click and collect”, 4. „put to light”.

Metoda kompletacji, w której pracownik, zbierając towary z magazynowych regałów, używa wózków wyposażonych w podświetlone ekrany, które pomagają znaleźć towar, nazywa się 1. „pick by light”, 2. „pick and pack”, 3. „click and collect”, 4. „put to light”.

Metoda kompletacji, w której wykorzystywane są podświetlone ekrany wskazujące pracownikowi miejsce, w którym znajduje się towar nazywa się 1. „pick by light”, 2. „pick and pack”, 3. „click and collect”, 4. „put to light”.

Ćwiczenie 7

R13xqbmJsFK412
Uzupełnij zdania: Tu uzupełnij jest najbardziej popularną metodą kompletacji towarów. W miejsce towarów zabranych do wysyłki należy wstawić Tu uzupełnij. W pierwszej kolejności brany jest asortyment z Tu uzupełnij półek i następnie uzupełniany tym z wyższych. Tego typu kompletacja jest używana w handlu Tu uzupełnij.

Ćwiczenie 8

RCEYZ96tdxhVL2
Uzupełnij zdania: Tu uzupełnij to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina handlu, czyli handel elektroniczny. W tym przypadku kompletacja zamówienia powinna cechować się elastycznością (przewidywać zakupy klientów), a także stosować zmechanizowaną kompletację: Tu uzupełnij.
6. Dokumentacja magazynowaDNvWyFdGR

Ćwiczenie 1

2

Którego dokumentu użyjesz w poniższym przypadku?

Jesteś pracownikiem magazynu upoważnionym do wystawiania dokumentów sprzedażowych. Który dokument potwierdzający sprzedaż wystawisz przedsiębiorstwu, które nie jest zwolnione z opłacania podatku od towaru i usług?

RmQ21AOfMFjfz
Ilustracja 1
R1CrqZjedN0gq
Ilustracja 2
Ro2soj7M0ARlM
Ilustracja 3
R1RO1os4Zfj3J
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
R1LjB4I3EkZo8
Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu przedsiębiorstwa produkcyjnego, do którego przywieziono wyroby gotowe z działu produkcji. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia przyjęcia tych wyrobów? Możliwe odpowiedzi: 1. fakturę VAT, 2. wydanie zewnętrzne WZ, 3. dowód wpłaty KP

Ćwiczenie 2

2

Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu, działu transportowego/logistycznego. Który dokument należy wystawić, aby potwierdzić umowę przewozu?

R1UnBmzIChFRg
Ilustracja 1
RT1xb0FjJAT0O
Ilustracja 2
R15yO7MwAjpKw
Ilustracja 3
R1WjyHs4lIUup
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
R9gOoIEJc7Ugg
Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu, działu transportowego/logistycznego. Który dokument należy wystawić, aby potwierdzić umowę przewozu? Możliwe odpowiedzi: 1. list przewozowy, 2. wydanie zewnętrzne WZ, 3. zamówienie od klienta ZK

Ćwiczenie 3

2

Wskaż, którego dokument należy użyć w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu, kierownik zlecił Ci przekazanie danego towaru do innego magazynu tego samego przedsiębiorstwa. Który dokument potwierdzający tę operację wystawisz?

RWCN4fHuqrpA7
Ilustracja 1
R1NKfH6JOH5WO
Ilustracja 2
R8SclKvoU4VEl
Ilustracja 3
RNuoPXHOA11Y1
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
RvNR9naH4UzA0
Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu, kierownik zlecił Ci przewóz danego towaru do innego magazynu tego samego przedsiębiorstwa. Który dokument potwierdzający tę operację wystawisz? Możliwe odpowiedzi: 1. przesunięcie międzymagazynowe Mm, 2. wydanie zewnętrzne WZ, 3. list przewozowy

Ćwiczenie 4

2

Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu przedsiębiorstwa produkcyjnego, do którego przywieziono wyroby gotowe z działu produkcji. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia przyjęcia tych wyrobów?

R1esq0TV6sIrD
Ilustracja 1
R1Fvg8ZsMgqn8
Ilustracja 2
REVhTjqnM42bB
Ilustracja 3
R1Dpv9jPlNYCC
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
RuKO22D8fGDlu
Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu przedsiębiorstwa produkcyjnego, do którego przywieziono wyroby gotowe z działu produkcji. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia przyjęcia tych wyrobów? Możliwe odpowiedzi: 1. przyjęcie wyrobów Pw, 2. przyjęcie materiałów z zewnątrz PZ, 3. zwrot materiałów Wz

Ćwiczenie 5

2

Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, przyjmujesz zakupiony towar. Który dokument należy wystawić przy przyjęciu dostawy?

Rfbq3C0zBJwwz
Ilustracja 1
R1MqDzkr9fVU3
Ilustracja 2
R5DvhCO4iptrd
Ilustracja 3
R1YlnXrxHfSBe
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
RVBrIOr9tEYu5
Wskaż, który dokument należy wystawić w niżej opisanej sytuacji.

Jesteś pracownikiem magazynu, przyjmujesz zakupiony towar. Który dokument należy wystawić przy przyjęciu dostawy? Możliwe odpowiedzi: 1. przyjęcie zewnętrzne Pz, 2. przyjęcie wyrobów Pw, 3. fakturę VAT

Ćwiczenie 6

2

Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, wydajesz sprzedane towary. Który dokument należy sporządzić dla potwierdzenia wydania sprzedanych towarów z magazynu?

R1Pxla8momFO0
Ilustracja 1
RbIWvyX9gX5kk
Ilustracja 2
RP9SGZcDqqQkP
Ilustracja 3
RifE3tTwXOlNT
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
R15UrPNp1BCPD
Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, wydajesz sprzedane towary. Który dokument należy sporządzić dla potwierdzenia wydania sprzedanych towarów z magazynu? Możliwe odpowiedzi: 1. wydanie materiałów na zewnątrz Wz, 2. list przewozowy, 3. fakturę VAT

Ćwiczenie 7

2

Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, odpowiedzialnym za transport towarów. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia warunków współpracy z przewoźnikiem?

RayugVfhTZMV6
Ilustracja 1
RnqF0uH1feyP7
Ilustracja 2
RENNmLSkVdD7c
Ilustracja 3
R181cTZh3Q5Xs
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
RCGKgUyT3G2RT
Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, odpowiedzialnym za transport towarów. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia warunków współpracy z przewoźnikiem? Możliwe odpowiedzi: 1. zlecenie spedycyjne, 2. list przewozowy, 3. fakturę VAT

Ćwiczenie 8

2

Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, do którego dostarczono więcej towarów, niż było w umowie. Kierownik zobowiązał Cię do zwrócenia nadwyżki. Który dokument należy wystawić?

RA0CldtPhrXde
Ilustracja 1
RTayo48wbTnqc
Ilustracja 2
R4ADzU6cANs60
Ilustracja 3
Rexu5ApIHCNPk
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
RtytVwG8kPwGG
Wskaż, którego dokumentu należy użyć w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, do którego dostarczono więcej towarów, niż było w umowie. Kierownik zobowiązał Cię do zwrócenia nadwyżki. Który dokument należy wystawić? Możliwe odpowiedzi: 1. wydanie materiału na zewnątrz Wz, 2. pobranie materiałów Rw, 3. zwrot materiałów Zw

Ćwiczenie 9

2

Określ, który dokument należy zastosować w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, kierownik zobowiązał Cię do wydania środków czystości oraz artykułów biurowych na potrzeby pracowników magazynu. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia tego zdarzenia?

R1EHCrobCgcV9
Ilustracja 1
Rv9gqMy1TFAUe
Ilustracja 2
R1Tk18pHvIXwy
Ilustracja 3
R1FCvhjl3ZYAH
Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 1, 2. Ilustracja 2, 3. Ilustracja 3
R1bVYWcH1xuoE
Określ, który dokument należy zastosować w poniższym przypadku.

Jesteś pracownikiem magazynu, kierownik zobowiązał Cię do wydania środków czystości oraz artykułów biurowych na potrzeby pracowników magazynu. Który dokument należy wystawić dla potwierdzenia tego zdarzenia? Możliwe odpowiedzi: 1. pobranie materiałów Rw, 2. wydanie materiałów na zewnątrz Wz, 3. przesunięcie międzymagazynowe Mm
7. Transport i przechowywanie towarówDtdLVo2V4

Ćwiczenie 1

RSrse5P81LiKH3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Przesyłka nie może wystawać poza krawędzie palety.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie każdy ładunek umieszczony na palecie musi być dodatkowo zapakowany w karton.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyroby umieszczone na palecie nie mogą być ułożone równomiernie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Transportowany towar powinien być przytwierdzony do palety.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Z palety należy usunąć dodatkowe oznakowania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie każdy ładunek paletowy musi być oznaczony etykietą logistyczną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Etykieta logistyczna zawiera informacje o łańcuchu dostaw, począwszy od producenta, po przewoźnika, dystrybutora i detalistę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Artykuły spożywcze są przechowywane tylko w magazynie zamkniętym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mięso, nabiał są przechowywane w magazynach typu chłodnia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Produkty sypkie tak jak: cukier, groch, fasola, mąka, sól, przetwory, alkohole, napoje są przechowywane w temperaturze otoczenia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W magazynach otwartych są przechowywane towary nieodporne na czynniki atmosferyczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W magazynie półotwartym przechowuje się produkty wymagające dopływu świeżego powietrza, odporne na zmiany temperatury, wrażliwe na czynniki atmosferyczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W magazynie półotwartym nie można przechowywać cementu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Największą zaletą magazynu zamkniętego jest to, że może składać się z kilku kondygnacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Paliwo jest przechowywane w zamkniętym magazynie specjalnym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najmniej wymagającą grupą artykułów pod względem specyfiki przechowywania są artykuły spożywcze.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Celem magazynowania towarów spożywczych jest zachowanie ich świeżości w jak najdłuższym czasie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz