Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Stefaniak

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Jajo – budowa, ciekawostki, zastosowanie.

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat pośrednio koresponduje z treściami omawianymi w czasie wiosny w klasie trzeciej:

 1. Omawianie lektury H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”;

 2. Tematy związane z wiosną oraz ze Świętami Wielkanocnymi.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Użycie technologii zaktywizuje i zaangażuje wszystkich uczniów w tok lekcji, również obcojęzycznych i mających trudności w przyswajaniu wiedzy, posiadających opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto uatrakcyjni lekcję, przez co nabycie nowej wiedzy i umiejętności stanie się bardziej efektywne.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie budowy jaja, jego właściwości, cech i walorów zdrowotnych oraz zwierząt jajorodnych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń poznaje budowę jaja i zwierzęta jajorodne.

 2. Uczeń potrafi odróżnić różne rodzaje jaj (świeże/nieświeże; ugotowane/surowe; kurze/strusie) .

 3. Uczeń zna wartości odżywcze jaj i potrafi przyrządzić zdrowy posiłek.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: zagadka, pogadanka, pokaz z objaśnieniem, eksperyment, doświadczenie.

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

10. Środki dydaktyczne

 1. Rzutnik, komputer, zasoby sieci (materiały ZPE, LearningApps, Genially)
  2.      Jaja (surowe, gotowane, nieświeże, kurze, przepiórcze), słoik z wodą, płaska miseczka.
  3.      Rzeczy potrzebne do wykonania pasty jajecznej (miseczka, widelec, pieczywo, talerzyk, ściereczka, przyprawy, pomidorki koktajlowe).

11. Wymagania w zakresie technologii

Do przeprowadzenia lekcji niezbędny będzie komputer (smartfon/tablet) z dostępem do internetu oraz rzutnik (tablica multimedialna).

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Jajo- co to takiego?

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel wyświetla ilustrację zawierającą różne rzeczy (kurczak, żółw, jajecznica, brzydkie kaczątko, dinozaur). Zadaje dzieciom pytanie: „Co mają ze sobą wspólnego pokazane rzeczy?”.

   https://view.genial.ly/62473b34703e69001944bfde/interactive-content-sport-vibrant-timeline

 • Aktywność 2

  • Temat: Jajo – budowa, właściwości, zwierzęta jajorodne.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel rozbija jajo kurze. Oddziela białko od żółtka oraz skorupki. Uczniowie mogą dotknąć, powąchać, obejrzeć (podanie do każdego z uczniów miseczki z rozbitym jajem). W tle na tablicy wyświetlona jest plansza nr 3 „Obejrzyj ilustrację” z ZPE 
    2.      Porównanie z jajem przepiórki (podobne czynności).
    3.      Wykonanie eksperymentów (W tle na tablicy wyświetlona jest plansza nr 4 „Przeczytaj ciekawostki o jajach” z ZPE):

    •  Jak rozpoznać jajo świeże od nieświeżego? Jajo nieświeże unosi się na wodzie, świeże tonie. Nauczyciel wkłada jajka do słoika z wodą. Uczniowie zapisują wnioski.

  • Jak rozpoznać jajo ugotowane od surowego? Nauczyciel obraca Jajo ugotowane obraca się szybko, surowe – powoli. 

  4.      Nauczyciel prezentuje planszę nr 2 „Obejrzyj ilustrację dotyczącą zwierząt jajorodnych”, na której znajdują się zwierzęta jajorodne. Uczniowie odszukują je na ilustracji i podają nazwy. 

  https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/D1A3sOD4V/BCKBkfwq

Aktywność 3

 • Temat: Już wiem!

 • Czas trwania: 10 minut

 • Opis aktywności:

  Nauczyciel wyświetla quiz z LearningApps na temat zwierząt jajorodnych i żyworodnych. Uczniowie dopasowują nazwy do odpowiedniej grupy.

  https://learningapps.org/view10363064

Aktywność 4

 • Temat: Pasta jajeczna

 • Czas trwania: 35 minut

 • Opis aktywności:

  1. Uczniowie przygotowują stanowiska pracy do wykonania pasty jajecznej, myją ręce.
   2. Nauczyciel prosi o zakręcenie jajami w celu sprawdzenia, czy są ugotowane.
   3. Uczniowie wykonują pastę jajeczną wg instrukcji prezentowanej na ekranie (tablicy). 
   https://view.genial.ly/6245ed6da5fc530011ac19af/presentation-pasta-jajeczna
   4. Czynności porządkowe.

13. Sposób ewaluacji zajęć

„Tarcza strzelnicza” – nauczyciel prosi o zaznaczenie punktu na przyczepionej (narysowanej) tarczy z pytaniem „Czy dowiedziałeś się nowych interesujących rzeczy na dzisiejszych zajęciach?”

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja wymaga wcześniejszego przygotowania niezbędnych przedmiotów.
Po aktywności trzeciej zalecana jest przerwa.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna