Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Stefaniak

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Jajo – budowa, ciekawostki, zastosowanie.

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat pośrednio koresponduje z treściami omawianymi w czasie wiosny w klasie trzeciej:

 1. Omawianie lektury H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”;

 2. Tematy związane z wiosną oraz ze Świętami Wielkanocnymi.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Użycie technologii zaktywizuje i zaangażuje wszystkich uczniów w tok lekcji, również obcojęzycznych i mających trudności w przyswajaniu wiedzy, posiadających opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Ponadto uatrakcyjni lekcję, przez co nabycie nowej wiedzy i umiejętności stanie się bardziej efektywne.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie budowy jaja, jego właściwości, cech i walorów zdrowotnych oraz zwierząt jajorodnych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń poznaje budowę jaja i zwierzęta jajorodne.

 2. Uczeń potrafi odróżnić różne rodzaje jaj (świeże/nieświeże; ugotowane/surowe; kurze/strusie) .

 3. Uczeń zna wartości odżywcze jaj i potrafi przyrządzić zdrowy posiłek.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: zagadka, pogadanka, pokaz z objaśnieniem, eksperyment, doświadczenie.

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

10. Środki dydaktyczne

 1. Rzutnik, komputer, zasoby sieci (materiały ZPE, LearningApps, Genially)
  2.      Jaja (surowe, gotowane, nieświeże, kurze, przepiórcze), słoik z wodą, płaska miseczka.
  3.      Rzeczy potrzebne do wykonania pasty jajecznej (miseczka, widelec, pieczywo, talerzyk, ściereczka, przyprawy, pomidorki koktajlowe).

11. Wymagania w zakresie technologii

Do przeprowadzenia lekcji niezbędny będzie komputer (smartfon/tablet) z dostępem do internetu oraz rzutnik (tablica multimedialna).

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Jajo- co to takiego?

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel wyświetla ilustrację zawierającą różne rzeczy (kurczak, żółw, jajecznica, brzydkie kaczątko, dinozaur). Zadaje dzieciom pytanie: „Co mają ze sobą wspólnego pokazane rzeczy?”.

   https://view.genial.ly/62473b34703e69001944bfde/interactive-content-sport-vibrant-timeline

 • Aktywność 2

  • Temat: Jajo – budowa, właściwości, zwierzęta jajorodne.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel rozbija jajo kurze. Oddziela białko od żółtka oraz skorupki. Uczniowie mogą dotknąć, powąchać, obejrzeć (podanie do każdego z uczniów miseczki z rozbitym jajem). W tle na tablicy wyświetlona jest plansza nr 3 „Obejrzyj ilustrację” z ZPE 
    2.      Porównanie z jajem przepiórki (podobne czynności).
    3.      Wykonanie eksperymentów (W tle na tablicy wyświetlona jest plansza nr 4 „Przeczytaj ciekawostki o jajach” z ZPE):

    •  Jak rozpoznać jajo świeże od nieświeżego? Jajo nieświeże unosi się na wodzie, świeże tonie. Nauczyciel wkłada jajka do słoika z wodą. Uczniowie zapisują wnioski.

  • Jak rozpoznać jajo ugotowane od surowego? Nauczyciel obraca Jajo ugotowane obraca się szybko, surowe – powoli. 

  4.      Nauczyciel prezentuje planszę nr 2 „Obejrzyj ilustrację dotyczącą zwierząt jajorodnych”, na której znajdują się zwierzęta jajorodne. Uczniowie odszukują je na ilustracji i podają nazwy. 

  https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/D1A3sOD4V/BCKBkfwq

Aktywność 3

 • Temat: Już wiem!

 • Czas trwania: 10 minut

 • Opis aktywności:

  Nauczyciel wyświetla quiz z LearningApps na temat zwierząt jajorodnych i żyworodnych. Uczniowie dopasowują nazwy do odpowiedniej grupy.

  https://learningapps.org/view10363064

Aktywność 4

 • Temat: Pasta jajeczna

 • Czas trwania: 35 minut

 • Opis aktywności:

  1. Uczniowie przygotowują stanowiska pracy do wykonania pasty jajecznej, myją ręce.
   2. Nauczyciel prosi o zakręcenie jajami w celu sprawdzenia, czy są ugotowane.
   3. Uczniowie wykonują pastę jajeczną wg instrukcji prezentowanej na ekranie (tablicy). 
   https://view.genial.ly/6245ed6da5fc530011ac19af/presentation-pasta-jajeczna
   4. Czynności porządkowe.

13. Sposób ewaluacji zajęć

„Tarcza strzelnicza” – nauczyciel prosi o zaznaczenie punktu na przyczepionej (narysowanej) tarczy z pytaniem „Czy dowiedziałeś się nowych interesujących rzeczy na dzisiejszych zajęciach?”

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja wymaga wcześniejszego przygotowania niezbędnych przedmiotów.
Po aktywności trzeciej zalecana jest przerwa.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida