Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Dostosowanie warunków mieszkaniowych do stanu osoby starszej/podopiecznej

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo‑wspierających osobie starszej - Opiekun osoby starszej 341202

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - Opiekunka środowiskowa 341204

bg‑azure

Jak człowiek przewlekle chory radzi sobie w życiu?

GRA WCIELANIE SIĘ W ROLĘ

1
11
Instrukcja obsługi gry wcielanie się w rolę

Gra wcielanie się w rolę “Jak człowiek przewlekle chory radzi sobie w życiu?” rozpoczyna się ekranem startowym. Klikając przycisk Start, gracz przechodzi się do zasad i celów gry. Następnie, klikając przycisk Dalej przechodzi do ekranu Wybór postaci. Między tymi ekranami porusza się, klikając przyciski Dalej lub Wstecz.

Każdy tekst oznaczony ikoną Włącz/wyłącz dźwięk jest czytany przez lektora. Gracz ma możliwość wielokrotnego odsłuchania nagrania.

Gra polega na wcielaniu się w rolę osoby niesamodzielnej, mieszkającej samotnie. Zadaniem gracza jest odpowiedni dobór sprzętu do wskazanych czynności życia codziennego.

Spośród 5 postaci gracz wybiera jedną, klikając przycisk Kolejny element i poprzedni element. Nie można pominąć żadnego pytania. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi, gracz wraca do tego samego pytania i ma możliwość ponownego podjęcia decyzji. Aby wygrać, gracz musi dokonać poprawnych wyborów dla wszystkich postaci.

Po wyborze osoby, klikając przycisk Dalej pojawia się jej opis. Klikając przycisk Dalej gracz rozpoczyna rozgrywkę. Dla wybranej osoby, we wczesnej/rozpoznanej fazie choroby, gracz przyporządkowuje sprzęty do trzech czynności: gotowania, sprzątania i toalety. Na ekranie pojawiają się grafiki z nazwami przyrządów, które należy dobrać odpowiednio do wskazanej w poleceniu czynności. Klikając przycisk Sprawdź, gracz otrzymuje informację o poprawności wykonania zadania. Do opisu wybranej postaci gracz może wrócić, klikając  rysunek z wybraną osobą po lewej stronie planszy. Klikając przycisk Spróbuj ponownie, gracz rozpoczyna kolejny raz rozgrywkę wybranej sytuacji. Odpowiednio dobrane sprzęty są wyróżnione. Po prawidłowym wyborze w danej czynności pojawia się element zaskoczenia - zadanie z gwiazdką dotyczące czynności życia codziennego osoby w zaawansowanej fazie choroby. Po prawidłowym przejściu wszystkich pytań dotyczących wybranej osoby, gracz przechodzi do ekranu z wyborem postaci.

RUU5104oTWB0i
Przyciski funkcyjne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RKUU6ksj61o
Jak człowiek przewlekle chory radzi sobie w życiu?
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej, mieszkającej samotnie. Twoim celem jest odpowiedni dobór sprzętu do wskazanych czynności życia codziennego, np. gotowania, sprzątania, toalety. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy zastosowane udogodnienia lub zmiany ułatwiają, czy utrudniają życie. Zapoznaj się z opisem choroby, a następnie wykonaj zadania.

Ćwiczenie 1

Sylwia – Osoba z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona we wczesnej fazie choroby

Objawy:

 • sztywność i zwiększone napięcie mięśni,

 • zaburzenia chodu,

 • spowolnienie ruchów (bradykinezja),

 • drżenie dłoni, warg, języka,

 • osłabienie siły mięśni,

 • przygarbienie ciała,

 • ruchy mimowolne (tiki, ruchy pląsawiczne, ruchy atetotyczne, to jest „dziwne” zginanie rąk, nieskoordynowane ruszanie palcami, kiwanie głową itd.).

Choroba Parkinsona w zaawansowanej fazie

Na skutek trwania choroby objawy się pogłębiają, prowadząc do degradacji komórek nerwowych mózgu. Pojawiają się następujące objawy:

 • demencja,

 • ślinotok,

 • niepokój, lęk, depresja, apatia,

 • problemy ze snem,

 • trudności w posługiwaniu się sztućcami, wynikające ze zwiększonego napięcia mięśniowego, drżenia i ruchów mimowolnych, dyskinezy,

 • zaburzenia połykania,

 • zaburzenia funkcji poznawczych.

R9kWe6JUm8sDs
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w początkowej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest zagotowanie wody i zrobienie herbaty. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
RhJhXtgzya4MO
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w zaawansowanej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest zrobienie sobie herbaty. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania.
R1VdDKLjXYCh1
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w początkowej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest pokrojenie warzyw i ugotowanie zupy. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
Rx4l8nPiHwoXJ
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w zaawansowanej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest pokrojenie warzyw i przygotowanie zupy. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania.
R1FTPcF2bpbYP
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w początkowej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest posprzątanie pokoju dziennego. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
RGyPSqwvg3McY
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w zaawansowanej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest posprzątanie pokoju dziennego, umeblowanego w niskie meble. Wybierz, jakich sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania.
RZp9PNqYI9Gtq
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w początkowej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest umycie się pod prysznicem. Wybierz, jakich elementów wyposażenia łazienki i sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
R10ZxMWEdaci5
Wcielasz się w rolę osoby niesamodzielnej w zaawansowanej fazie choroby Parkinsona. Twoim zadaniem jest umycie się pod prysznicem. Wybierz, jakich elementów wyposażenia łazienki i sprzętów użyjesz do wykonania tego zadania. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Powiązane ćwiczenia