Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

III etap edukacyjny

Temat: Jak działa silnik elektryczny prądu stałego.

Treści kształcenia:

Fizyka, 5.6: opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego;

Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

  • zna budowę silnika prądu stałego,

  • zna zasadę działania silnika prądu stałego,

  • zna zastosowanie silników elektrycznych wie jak określać bieguny pola magnetycznego zwojnicy z prądem.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

  • umie obserwować zdjęcia prezentowane na lekcji

  • umie wyciągać wnioski dotyczące cech oddziaływań

  • umie formułować wnioski i spostrzeżenia

  • potrafi podać przykłady zastosowań silników prądu stałego w nauce, technice,

przemyśle.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Pogadanka na temat obserwacji i doświadczeń uczniów z życia codziennego dotyczących wiedzy o silnikach.

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- pola magnetycznego wytworzonego wokół przewodnika z prądem

- oddziaływania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.

Nauczyciel prezentuje zasadę działania silnika prądu stałego, wyjaśniając oddziaływania między polem magnetycznym wytwarzanym przez prąd płynący w ramkach wirnika, a polem magnetycznym wytwarzanym przez magnesy. Nauczyciel podkreśla rolę komutatora w zmianie kierunku przepływu prądu przez ramki wirnika dla zachowania ciągłości jego obracania się.

Notatki z poprzednich zajęć, przekaz nowych wiadomości

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera symulację z pamięci typu Flash, uruchamia program odtwarzający symulację, odtwarza symulację.

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję mającą na celu podsumowanie wiedzy na temat budowy oraz działania silnika prądu stałego.

Symulacja „Sterujemy pracą wirtualnego silnika elektrycznego” (zasób nr 1)

Podająca: Film

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera Galerię Zdjęć (zasób QWE04103) z pamięci typu Flash, uruchamia program odtwarzający zdjęcia cyfrowe, odtwarza kolejne zdjęcia zawierające ogólny opis elektromagnesów oraz ich praktyczne, szerokie zastosowanie.

W trakcie prezentacji nauczyciel wyjaśnia i komentuje poszczególne zdjęcia oraz ich szczegóły, zwraca uwagę na najistotniejsze lub trudne do zrozumienia elementy zdjęć, tłumaczy w razie potrzeby teksty opisowe, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji zdjęć nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia zasady działania silnika prądu stałego.

Galeria zdjęć „Silniki elektryczne w służbie człowieka” (zasób nr 2)

Eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje poznane wiadomości temat silnika prądu stałego:

Silnik to urządzenie zamieniające energię elektryczną na energię mechaniczną. Zbudowany jest ze stojana, w którym zamocowane są magnesy oraz szczotki i wirnika wraz z komutatorem.

Przyczyną jego działania jest siła elektrodynamiczna działająca na uzwojenie wirnika. Ciągłość ruchu wirnika zapewnia komutator, który co pół obrotu wirnika zmienia kierunek przepływu prądu przez jego uzwojenie, umożliwiając niemal ciągłe działanie siły elektrodynamicznej na uzwojenie wirnika, a tym samym na oś silnika. Oś silnika jest elementem wykonawczym, które przekazuje ruch obrotowy potrzebny do pracy danego urządzenia.

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

R1R7dYM1B8Uze

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 82.56 KB w języku polskim
R1MqFETCGp9DU

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 150.50 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3