Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Magdalena Angielska

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Jak rosną i żyją rośliny?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Obserwacja oraz poznawanie środowiska przez uczniów ma za zadanie kształtowanie ich świadomości ekologicznej oraz opiekuńczeń postawy wobec przyrody.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie narzędzi TIK podczas zajęć z pewnością podniesie ich efektywność. Animacje oraz filmy edukacyjne pomogą uczniom zobrazować sobie procesy zachodzące w przyrodzie. Prezentacja i zadania interaktywne są ciekawym sposobem na zwiększenie aktywności uczniów podczas lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie budowy rośliny zielnej i kwiatu. Etapy powstawania owoców.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin.

 2. Poznaje etapy powstawania i budowę owocu.

 3. Opisuje pracę ogrodnika i sadownika.

 4. Prowadzi proste hodowle roślin.

 5. Wykonuje proste obserwacje.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:

 • słowne;

 • aktywizujące: burza mózgów;

 • praktycznego działania;

 • oglądowe: obserwacja.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa jednolita;

 • praca indywidualna zróżnicowana.

10. Środki dydaktyczne

 • lupa;

 • kwitnąca roślina (lub jej fotografia);

 • materiały potrzebne do założenia uprawy (słoik, woda, gaza, gumka recepturka, nasiona fasoli);

 • komputer/laptop.

11. Wymagania w zakresie technologii

 • stałe łącze internetowe;

 • tablica multimedialna;

 • komputer/laptop dla każdego ucznia.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Zaznajomienie uczniów z tematem zajęć.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   • Zapisanie w zeszycie celu lekcji.

   • Podanie kryteriów sukcesu sformułowanych w języku ucznia - krótkie omówienie.

 • Aktywność 2

 • Aktywność 3

  • Temat: Założenie klasowej uprawy roślin (fasoli).

  • Czas trwania: 15 minut

  • Opis aktywności:

   1. Zaznajomienie uczniów z wybranymi informacjami na platformie e‑podręczniki (cykl życiowy roślin, zakładamy hodowlę roślin):

   2. Założenie klasowej uprawy roślin: uczniowie postępują według podanej instrukcji.

   3. Założenie zeszytów do zapisywania zaobserwowanych zmian.

   https://view.genial.ly/5eb2750506dde00d3f42f585/presentation-rosliny2grgrg

 • Aktywność 4

  • Temat: Podsumowanie zajęć.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   1. Ocena pracy uczniów przez nauczyciela.

   2. Ewaluacja zajęć:

   • dokonanie samooceny przez uczniów;

   • wypełnienie ankiety.

13. Sposób ewaluacji zajęć

1. Nauczyciel na tablicy multimedialnej wyświetla pytania, następnie uczniowie kręcą kołem i udzielają odpowiedzi na wylosowane pytanie:

2. Uczniowie wypełniają ankietę przygotowaną przez nauczyciela:

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć