Producenci urządzeń elektronicznych zawsze informują, że przed rozpoczęciem korzystania z tych urządzeń należy zapoznać się z ich instrukcją. Podobnie postępujemy w przypadku mapy. Aby się nią poprawnie posłużyć, musimy dowiedzieć się, jak ją prawidłowo odczytać.

RfPxD3j4grN4A1
Plan jest przedstawieniem niewielkiego obszaru widzianego z góry. Ilustracja przedstawia plan Zamościa, zawierający liczne znaki kartograficzne oraz legendę
Źródło: MaKa~commonswiki, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jak prawidłowo odczytać znajdujące się na mapie znaki,

 • do czego służą mapa i plan.

Twoje cele
 • Opiszesz zasady orientacji mapy w terenie.

 • Wyznaczysz kierunki świata za pomocą kompasu.

 • Wyjaśnisz, jak korzystać z mapy i planu w terenie, by nie zabłądzić i dojść do celu.

iHHnzwB3zR_d5e206

1. Znaki kartograficzne

PlanplanPlan jest obrazem niewielkiego obszaru widzianego z góry przy zastosowaniu odpowiedniego pomniejszenia, natomiast mapamapamapa różni się tym, że zawiera siatkę kartograficzną i jest zwykle zorientowana tak, że jej górna krawędź oznacza północ. Pokazuje ona zarówno duże obszary (np. kraje, kontynenty), jak i niewielkie tereny (np. miasta, wsie). Aby mapa lub plan spełniały swoje zadania, muszą być wykonane w taki sposób, aby każdy potrafił je właściwie odczytać. Dlatego właśnie zamieszcza się na nich wiele różnych oznaczeń – nazywamy je znakami kartograficznymiznaki kartograficzneznakami kartograficznymi. Za ich pomocą na mapach i planach przedstawia się różne obiekty i zjawiska istniejące w rzeczywistości (np. położenie drogi) lub umowne, będące efektem różnego rodzaju ustaleń (np. granice państw). Znaczenie tych symboli zawsze opisane jest w legendzielegendalegendzie.

R6zP1WvyrImNj
Na mapach zaznacza się różne obiekty, mogą to być np. miejscowości, rzeki czy drogi. Umieszczenie określonych znaków kartograficznych zależy od przeznaczenia mapy, np. na mapie turystycznej zaznaczone są miejsca warte odwiedzenia, jak jaskinie, muzea czy rezerwaty przyrody
Źródło: Źródło: Michał Szymczak, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Roman Nowacki, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
iHHnzwB3zR_d5e248

2. Jak zorientować mapę za pomocą kompasu?

Kompas magnetyczny to przyrząd do określania kierunków geograficznych w terenie. Może posłużyć nam, by poprawnie zorientować mapę. Co to znaczy?

R83OZFqE9z0Ea
Kompasy mają igłę magnetyczną zawieszoną ruchomo na osi, która po ustabilizowaniu ustawia się tak, że jej zielony koniec wskazuje kierunek północny. Tarcza ma zaznaczone kierunki świata (tzw. róża wiatrów). Skróty kierunków: N – północ, E – wschód, S – południe, W – zachód.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wyobraźmy sobie, że stoimy na wzgórzu i rozglądamy się. Szukamy wokół charakterystycznych obiektów, które następnie odnajdujemy na mapie. Mapę powinniśmy ułożyć poziomo, np. położyć na ławce, ziemi lub pniu. Następnie kompas przykładamy do lewej ramki mapy lub do strzałki wskazującej północ. Po zatrzymaniu się igły kompasu, możemy przystąpić do obracania mapy. Wykonujemy tę czynność tak długo, aż lewa ramka mapy (lub strzałka) znajdzie się w jednej linii z kierunkiem północnym wyznaczonym przez igłę kompasu. Kiedy już zorientowaliśmy mapę, możemy przystąpić do wyznaczania kierunku głównego na mapie i widnokręgu.

Orientować mapę można również bez pomocy kompasu, lecz z wykorzystaniem punktów terenowych. Za chwilę dowiesz się, jak używać tej metody.

R1XPaoFW0oZr1
Róża wiatrów to tarcza z zaznaczonymi kierunkami świata. Symbole kierunków głównych: N – północ, E – wschód, S – południe, W – zachód. Symbole kierunków pomocniczych: NE – północny wschód, SE – południowy wschód, SW – południowy zachód, NW – północny zachód
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
orientacja w terenie za pomocą mapy
Obserwacja 1

Zorientowanie mapy za pomocą obiektów w terenie.

Co będzie potrzebne
 • mapa terenu albo miejscowości, gdzie odbywa się obserwacja.

Instrukcja
 1. Odszukaj na mapie miejsce, w którym jesteś, i to do którego chcesz dotrzeć. Zaznacz te miejsca ołówkiem.

 2. Odszukaj w terenie kilka charakterystycznych punktów, które zaznaczone są na mapie w postaci znaków kartograficznych, np. kościół, szpital, szczyt góry, staw itp. Następnie określ ich wzajemne położenie na mapie i w terenie.  W tym celu powoli obracaj mapę, tak żeby każdy z wybranych przez Ciebie punktów w terenie znalazł się na jednej linii z odpowiadającym mu na mapie znakiem kartograficznym. W ten sposób kierunek północny na mapie będzie zgodny z kierunkiem północnym na widnokręgu, a mapa będzie zorientowana. Określ pozostałe kierunki główne na mapie oraz na widnokręgu.

 3. Po zorientowaniu mapy możesz udać się do wyznaczonego celu.

Podsumowanie

Za pomocą mapy można bez problemu określić swoje położenie w terenie – trzeba tylko umieć odczytywać znaki kartograficzne.

RTKNq0tWfhQHd
Obiekty w terenie umożliwiają zorientowanie mapy
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
ReHbzSg03Lw6R
Film prezentuje orientowanie mapy w terenie.
iHHnzwB3zR_d5e332

3. GPS i jego działanie

Mapa i plan to przedmioty użyteczne w nawigacjinawigowanienawigacji, czyli ustalaniu swojego położenia na Ziemi. Bardziej nowoczesną metodą pozwalającą nam określić lokalizację i pomagającą w poruszaniu się w terenie jest system GPSGPSGPS. Odbiornik GPS (czyt. dżi‑pi‑es) komunikuje się z satelitami okrążającymi Ziemię i ustala swoje położenie. Jeżeli użytkownik przemieści się do nowego miejsca, urządzenie ponownie połączy się z satelitami. Odbiornik z ogromną dokładnością aktualizuje swoje położenie. W ten sposób kolejne pomiary dostarczają użytkownikowi informacji, w którą stronę i z jaką prędkością się przemieszcza.

R13s8vuTnlSQF1
Krótki film przedstawia zasady działania systemu GPS oraz w jaki sposób jest on wykorzystywany w nawigacji samochodowej.
R1Dj8fYFCo262
Widok trasy wyznaczonej przez system GPS
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Aby system GPS mógł działać, satelity muszą być wyposażone w zegary atomowe. Mierzą one czas z dokładnością aż do jednej dziesięciomiliardowej części sekundy. Te niezwykle precyzyjne urządzenia mają wielkość kostki do gry, a nawet ziarnka ryżu.

RDXbfqe9FKAnF
Najdokładniejszy zegar atomowy na świecie spóźnia się sekundę na miliardy lat
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
iHHnzwB3zR_d5e380

Podsumowanie

 • Wykorzystując mapę lub plan, można odnaleźć swoją pozycję w terenie i ustalić kierunek marszu.

 • Obiekty w terenie ukazane są na planach i mapach za pomocą znaków kartograficznych, których wyjaśnienie znajduje się w legendzie mapy.

 • Kompas jest przyrządem do określania kierunków geograficznych w terenie.

iHHnzwB3zR_d5e577
bg‑azure

Praca domowa

1
Ćwiczenie 1

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w mieście o gęstej zabudowie, gdzie budynki zasłaniają widok na charakterystyczne punkty. Opisz, w jaki sposób wskażesz swoje miejsce na mapie.

R5I9XvwyHb81x
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iHHnzwB3zR_d5e443

Słownik

GPS
GPS

system nawigacji satelitarnej; skrót pochodzi od angielskiej nazwy systemu – Global Positioning System

kierunki świata
kierunki świata

kierunki pozwalające orientować swoje położenie na Ziemi; kierunek północny wskazuje północny biegun geograficzny Ziemi, południowy wskazuje biegun południowy, kierunek wschodni znajduje się na prawo od północy, a zachodni na lewo od niej

legenda
legenda

opis dołączony do mapy, w którym znajduje się m.in. wyjaśnienie występujących na niej znaków

mapa
mapa

obraz widzianego z góry dużego obszaru lub całej Ziemi, przedstawiony na płaskiej powierzchni w określonej skali

nawigowanie
nawigowanie

działanie mające na celu precyzyjne ustalanie położenia oraz wyznaczanie kierunku przemieszczania się; wykorzystywana jest m.in. przez załogi statków, maszyn latających oraz w kosmonautyce

plan
plan

obraz widzianego z góry przedmiotu, pomieszczenia lub niewielkiego obszaru Ziemi narysowany na płaskiej powierzchni, w określonej skali

róża wiatrów
róża wiatrów

zwyczajowe określenie „róży kompasowej” – okrągłej tarczy z podziałką stopniową i zaznaczonymi kierunkami według stron świata

znaki kartograficzne
znaki kartograficzne

na planach i mapach są obrazem/symbolem obiektów znajdujących się w terenie. Ich znaczenie jest wyjaśnione w legendzie mapy

iHHnzwB3zR_d5e577

Zadania

Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R14zmJLzp8Aqx1
Łączenie par. Określ prawdziwość stwierdzeń zaznaczając „Prawda" jeśli są prawdziwe, „Fałsz" jeśli są fałszywe.. Obecność niektórych znaków kartograficznych jest zależna od rodzaju i przeznaczenia mapy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Legenda umieszczana jest tylko na mapach, a na planach niekoniecznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby zorientować mapę, trzeba umieć odczytywać znaki kartograficzne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Znaki powierzchniowe służą do oznaczania dróg.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R7bR7HoGhok861
Połącz termin z jego definicją. plan Możliwe odpowiedzi: 1. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 2. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 3. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata kompas Możliwe odpowiedzi: 1. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 2. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 3. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata legenda mapy Możliwe odpowiedzi: 1. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 2. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 3. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata znaki kartograficzne Możliwe odpowiedzi: 1. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 2. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 3. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 3
RrcADU18KbnMG1
Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi. Mapa ukazuje duże obszary 1. znaków ortograficznych, 2. znaków okrągłych i kwadratowych, 3. na orientacji mapy, 4. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 5. znaków kartograficznych, 6. w podpisie mapy, 7. widziane z powierzchni ziemi, 8. znaków kompasowych, 9. rysunków kartograficznych, 10. w legendzie mapy, 11. znaków punktowych, liniowych i krzywych, 12. na odwrocie mapy, 13. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 14. znaków mapowych i znaków planowych, 15. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia. Różne obiekty są na niej zaznaczone za pomocą 1. znaków ortograficznych, 2. znaków okrągłych i kwadratowych, 3. na orientacji mapy, 4. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 5. znaków kartograficznych, 6. w podpisie mapy, 7. widziane z powierzchni ziemi, 8. znaków kompasowych, 9. rysunków kartograficznych, 10. w legendzie mapy, 11. znaków punktowych, liniowych i krzywych, 12. na odwrocie mapy, 13. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 14. znaków mapowych i znaków planowych, 15. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia. Mają one postać 1. znaków ortograficznych, 2. znaków okrągłych i kwadratowych, 3. na orientacji mapy, 4. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 5. znaków kartograficznych, 6. w podpisie mapy, 7. widziane z powierzchni ziemi, 8. znaków kompasowych, 9. rysunków kartograficznych, 10. w legendzie mapy, 11. znaków punktowych, liniowych i krzywych, 12. na odwrocie mapy, 13. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 14. znaków mapowych i znaków planowych, 15. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia. Ich znaczenie opisane jest 1. znaków ortograficznych, 2. znaków okrągłych i kwadratowych, 3. na orientacji mapy, 4. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 5. znaków kartograficznych, 6. w podpisie mapy, 7. widziane z powierzchni ziemi, 8. znaków kompasowych, 9. rysunków kartograficznych, 10. w legendzie mapy, 11. znaków punktowych, liniowych i krzywych, 12. na odwrocie mapy, 13. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 14. znaków mapowych i znaków planowych, 15. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iHHnzwB3zR_d5e577
bg‑azure

Notatnik

Rl5X62N4WZfiu
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.