Strona główna Jak się orientować w terenie?
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Producenci urządzeń elektronicznych zawsze informują, że przed rozpoczęciem korzystania z tych urządzeń należy zapoznać się z ich instrukcją. Podobnie postępujemy w przypadku mapy. Aby się nią poprawnie posłużyć, musimy dowiedzieć się, jak ją prawidłowo odczytać.

RfPxD3j4grN4A1
Zdjęcie przedstawia plan miasta Zamość. W prawym górnym rogu znajduje się legenda plany. W centralnej części zdjęcia znajdują się czerwone i różowe kwadraty przedstawiające budynki. Pomiędzy nimi, białym kolorem zaznaczone są drogi. Zewnętrzne części zdjęcia zaznaczone są kolorem zielonym. Przedstawiają one lasy,, parki, łąki - tereny niezabudowane.
Plan jest przedstawieniem niewielkiego obszaru widzianego z góry. Ilustracja przedstawia plan Zamościa, zawierający liczne znaki kartograficzne oraz legendę.
Źródło: MaKa~commonswiki, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jak prawidłowo odczytać znajdujące się na mapie znaki,

 • do czego służą mapa i plan.

Twoje cele
 • Opiszesz zasady orientacji mapy w terenie.

 • Wyznaczysz kierunki świata za pomocą kompasu.

 • Wyjaśnisz, jak korzystać z mapy i planu w terenie, by nie zabłądzić i dojść do celu.

iHHnzwB3zR_d5e206

1. Znaki kartograficzne

PlanplanPlan jest obrazem niewielkiego obszaru widzianego z góry przy zastosowaniu odpowiedniego pomniejszenia, natomiast mapamapamapa różni się tym, że zawiera siatkę kartograficzną i jest zwykle zorientowana tak, że jej górna krawędź oznacza północ. Pokazuje ona zarówno duże obszary (np. kraje, kontynenty), jak i niewielkie tereny (np. miasta, wsie). Aby mapa lub plan spełniały swoje zadania, muszą być wykonane w taki sposób, aby każdy potrafił je właściwie odczytać. Dlatego właśnie zamieszcza się na nich wiele różnych oznaczeń – nazywamy je znakami kartograficznymiznaki kartograficzneznakami kartograficznymi. Za ich pomocą na mapach i planach przedstawia się różne obiekty i zjawiska istniejące w rzeczywistości (np. położenie drogi) lub umowne, będące efektem różnego rodzaju ustaleń (np. granice państw). Znaczenie tych symboli zawsze opisane jest w legendzielegendalegendzie.

R6zP1WvyrImNj1
Na mapach zaznacza się różne obiekty, mogą to być np. miejscowości, rzeki czy drogi. Umieszczenie określonych znaków kartograficznych zależy od przeznaczenia mapy, np. na mapie turystycznej zaznaczone są miejsca warte odwiedzenia, jak jaskinie, muzea czy rezerwaty przyrody.
Źródło: Źródło: Michał Szymczak, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Roman Nowacki, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
1
iHHnzwB3zR_d5e248

2. Jak zorientować mapę za pomocą kompasu?

Kompas magnetyczny to przyrząd do określania kierunków geograficznych w terenie. Może posłużyć nam, by poprawnie zorientować mapę. Co to znaczy?

R83OZFqE9z0Ea
Kompasy mają igłę magnetyczną zawieszoną ruchomo na osi, która po ustabilizowaniu ustawia się tak, że jej czerwony koniec wskazuje kierunek północny. Tarcza ma zaznaczone kierunki świata (tzw. róża wiatrów). Skróty kierunków: N – północ, E – wschód, S – południe, W – zachód.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Wyobraźmy sobie, że stoimy na wzgórzu i rozglądamy się. Szukamy wokół charakterystycznych obiektów, które następnie odnajdujemy na mapie. Mapę powinniśmy ułożyć poziomo, np. położyć na ławce, ziemi lub pniu. Następnie kompas przykładamy do lewej ramki mapy lub do strzałki wskazującej północ. Po zatrzymaniu się igły kompasu, możemy przystąpić do obracania mapy. Wykonujemy tę czynność tak długo, aż lewa ramka mapy (lub strzałka) znajdzie się w jednej linii z kierunkiem północnym wyznaczonym przez igłę kompasu. Kiedy już zorientowaliśmy mapę, możemy przystąpić do wyznaczania kierunku głównego na mapie i widnokręgu.

Orientować mapę można również bez pomocy kompasu, lecz z wykorzystaniem punktów terenowych. Za chwilę dowiesz się, jak używać tej metody.

R1XPaoFW0oZr1
Róża wiatrów to tarcza z zaznaczonymi kierunkami świata. Symbole kierunków głównych: N – północ, E – wschód, S – południe, W – zachód. Symbole kierunków pomocniczych: NE – północny wschód, SE – południowy wschód, SW – południowy zachód, NW – północny zachód.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
orientacja w terenie za pomocą mapy
Obserwacja 1

Zorientowanie mapy za pomocą obiektów w terenie.

Co będzie potrzebne
 • mapa terenu albo miejscowości, gdzie odbywa się obserwacja.

Instrukcja
 1. Odszukaj na mapie miejsce, w którym jesteś, i to do którego chcesz dotrzeć. Zaznacz te miejsca ołówkiem.

 2. Odszukaj w terenie kilka charakterystycznych punktów, które zaznaczone są na mapie w postaci znaków kartograficznych, np. kościół, szpital, szczyt góry, staw itp. Następnie określ ich wzajemne położenie na mapie i w terenie.  W tym celu powoli obracaj mapę, tak żeby każdy z wybranych przez Ciebie punktów w terenie znalazł się na jednej linii z odpowiadającym mu na mapie znakiem kartograficznym. W ten sposób kierunek północny na mapie będzie zgodny z kierunkiem północnym na widnokręgu, a mapa będzie zorientowana. Określ pozostałe kierunki główne na mapie oraz na widnokręgu.

 3. Po zorientowaniu mapy możesz udać się do wyznaczonego celu.

Podsumowanie

Za pomocą mapy można bez problemu określić swoje położenie w terenie – trzeba tylko umieć odczytywać znaki kartograficzne.

RTKNq0tWfhQHd
Obiekty w terenie umożliwiają zorientowanie mapy.
Źródło: epodreczniki.pl, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
ReHbzSg03Lw6R
Film prezentuje orientowanie mapy w terenie. Demonstrator stoi na moście skąd ma widok na miasto, Stadion Narodowy, katedrę. Wyciąga z plecaka mapę okolicy Warszawy i rozkłada ją płasko na chodniku. Orientuje na mapie miejsce swojego położenia. Zaznacza na mapie ołówkiem dwa punkty: obecne położenie oraz Stadion Narodowy. Okno obrazu dzieli się na dwa: w lewym widać mapę, z wykadrowaną częścią odpowiadającą widokowi w prawym oknie; w prawym oknie odpowiednio widać zsynchronizowany i mocno powiększony obraz dalekiego krajobrazu odpowiadającego poszukiwanej treści. W pojedynczym oknie widać osobę demonstrującą, jak obraca mapą.
iHHnzwB3zR_d5e332

3. GPS i jego działanie

Mapa i plan to przedmioty użyteczne w nawigacjinawigacjanawigacji, czyli ustalaniu swojego położenia na Ziemi. Bardziej nowoczesną metodą pozwalającą nam określić lokalizację i pomagającą w poruszaniu się w terenie jest system GPSGPSGPS. Odbiornik GPS (czyt. dżi‑pi‑es) komunikuje się z satelitami okrążającymi Ziemię i ustala swoje położenie. Jeżeli użytkownik przemieści się do nowego miejsca, urządzenie ponownie połączy się z satelitami. Odbiornik z ogromną dokładnością aktualizuje swoje położenie. W ten sposób kolejne pomiary dostarczają użytkownikowi informacji, w którą stronę i z jaką prędkością się przemieszcza.

R13s8vuTnlSQF
Krótki film przedstawia zasady działania systemu GPS oraz w jaki sposób jest on wykorzystywany w nawigacji samochodowej.
R1Dj8fYFCo262
Widok trasy wyznaczonej przez system GPS.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Aby system GPS mógł działać, satelity muszą być wyposażone w zegary atomowe. Mierzą one czas z dokładnością aż do jednej dziesięciomiliardowej części sekundy. Te niezwykle precyzyjne urządzenia mają wielkość kostki do gry, a nawet ziarnka ryżu.

RDXbfqe9FKAnF
Najdokładniejszy zegar atomowy na świecie spóźnia się sekundę na miliardy lat.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
iHHnzwB3zR_d5e380

Podsumowanie

 • Wykorzystując mapę lub plan, można odnaleźć swoją pozycję w terenie i ustalić kierunek marszu.

 • Obiekty w terenie ukazane są na planach i mapach za pomocą znaków kartograficznych, których wyjaśnienie znajduje się w legendzie mapy.

 • Kompas jest przyrządem do określania kierunków geograficznych w terenie.

iHHnzwB3zR_d5e577
bg‑azure

Praca domowa

1
Ćwiczenie 1
R5I9XvwyHb81x
(Uzupełnij).
iHHnzwB3zR_d5e380
Zobacz także

Zajrzyj do zagadnień pokrewnych:

iHHnzwB3zR_d5e443

Słowniczek

GPS
GPS

system nawigacji satelitarnej; skrót pochodzi od angielskiej nazwy systemu – Global Positioning System

kierunki świata
kierunki świata

kierunki pozwalające orientować swoje położenie na Ziemi; kierunek północny wskazuje północny biegun geograficzny Ziemi, południowy wskazuje biegun południowy, kierunek wschodni znajduje się na prawo od północy, a zachodni na lewo od niej

legenda
legenda

opis dołączony do mapy, w którym znajduje się m.in. wyjaśnienie występujących na niej znaków

mapa
mapa

obraz widzianego z góry dużego obszaru lub całej Ziemi, przedstawiony na płaskiej powierzchni w określonej skali

nawigowanie
nawigowanie

działanie mające na celu precyzyjne ustalanie położenia oraz wyznaczanie kierunku przemieszczania się; wykorzystywana jest m.in. przez załogi statków, maszyn latających oraz w kosmonautyce

plan
plan

obraz widzianego z góry przedmiotu, pomieszczenia lub niewielkiego obszaru Ziemi narysowany na płaskiej powierzchni, w określonej skali, narysowany na płaskiej powierzchni oraz w skali

róża wiatrów
róża wiatrów

zwyczajowe określenie „róży kompasowej” – okrągłej tarczy z podziałką stopniową i zaznaczonymi kierunkami według stron świata

znaki kartograficzne
znaki kartograficzne

na planach i mapach są obrazem/symbolem obiektów znajdujących się w terenie. Ich znaczenie jest wyjaśnione w legendzie mapy

iHHnzwB3zR_d5e577

Zadania

Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R14zmJLzp8Aqx1
Łączenie par. Określ prawdziwość stwierdzeń zaznaczając „Prawda" jeśli są prawdziwe, „Fałsz" jeśli są fałszywe.. Obecność niektórych znaków kartograficznych jest zależna od rodzaju i przeznaczenia mapy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Legenda umieszczana jest tylko na mapach, a na planach niekoniecznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aby zorientować mapę, trzeba umieć odczytywać znaki kartograficzne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Znaki powierzchniowe służą do oznaczania dróg.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R7bR7HoGhok861
Połącz termin z jego definicją. plan Możliwe odpowiedzi: 1. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 2. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 3. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata kompas Możliwe odpowiedzi: 1. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 2. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 3. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata legenda mapy Możliwe odpowiedzi: 1. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 2. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 3. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata znaki kartograficzne Możliwe odpowiedzi: 1. opis mapy zawierający informacje na jej temat oraz objaśnienia znaczenia znaków kartograficznych, 2. symbole służące do przedstawiania na mapach obiektów istniejących w rzeczywistości, 3. odwzorowanie niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi widzianego z góry, 4. urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 3
RrcADU18KbnMG1
Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi. Mapa ukazuje duże obszary 1. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia, 2. znaków ortograficznych, 3. znaków kartograficznych, 4. na orientacji mapy, 5. znaków kompasowych, 6. znaków mapowych i znaków planowych, 7. na odwrocie mapy, 8. w podpisie mapy, 9. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 10. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 11. rysunków kartograficznych, 12. znaków okrągłych i kwadratowych, 13. w legendzie mapy, 14. widziane z powierzchni ziemi, 15. znaków punktowych, liniowych i krzywych. Różne obiekty są na niej zaznaczone za pomocą 1. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia, 2. znaków ortograficznych, 3. znaków kartograficznych, 4. na orientacji mapy, 5. znaków kompasowych, 6. znaków mapowych i znaków planowych, 7. na odwrocie mapy, 8. w podpisie mapy, 9. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 10. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 11. rysunków kartograficznych, 12. znaków okrągłych i kwadratowych, 13. w legendzie mapy, 14. widziane z powierzchni ziemi, 15. znaków punktowych, liniowych i krzywych. Mają one postać 1. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia, 2. znaków ortograficznych, 3. znaków kartograficznych, 4. na orientacji mapy, 5. znaków kompasowych, 6. znaków mapowych i znaków planowych, 7. na odwrocie mapy, 8. w podpisie mapy, 9. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 10. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 11. rysunków kartograficznych, 12. znaków okrągłych i kwadratowych, 13. w legendzie mapy, 14. widziane z powierzchni ziemi, 15. znaków punktowych, liniowych i krzywych. Ich znaczenie opisane jest 1. widziane z góry przy zastosowaniu pomniejszenia, 2. znaków ortograficznych, 3. znaków kartograficznych, 4. na orientacji mapy, 5. znaków kompasowych, 6. znaków mapowych i znaków planowych, 7. na odwrocie mapy, 8. w podpisie mapy, 9. widziane z góry przy odpowiednim powiększeniu, 10. znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych, 11. rysunków kartograficznych, 12. znaków okrągłych i kwadratowych, 13. w legendzie mapy, 14. widziane z powierzchni ziemi, 15. znaków punktowych, liniowych i krzywych.
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
iHHnzwB3zR_d5e577
bg‑azure

Notatnik

Rl5X62N4WZfiu
(Uzupełnij).