Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Odżywianie polega na zaopatrywaniu komórek w składniki odżywcze. Jakie przemiany musi przejść kęs kanapki, by zasilić komórki? Czy wystarczy, by trafił do żołądka? Jaką drogą dotrze z układu pokarmowego do potrzebujących energii i składników odżywczych komórek mózgu, mięśni i pozostałych narządów?

R1NyZHcw7jJs3
Trawienie polega na rozłożeniu pokarmu na pojedyncze cząsteczki przyswajalne przez komórki
Źródło: Ugryz (http://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • Z czego zbudowany jest układ pokarmowy?

 • Na czym polega związek między budową przewodu pokarmowego a pełnioną funkcją?

 • Jakie znaczenie w procesie trawienia odgrywają ruchy perystaltyczne?

Twoje cele
 • Omówisz trawienie składników pokarmowych w kolejnych odcinkach przewodu pokarmowego.

 • Wykażesz funkcję enzymów trawiennych, kwasu solnego i żółci w procesach trawienia.

 • Wyjaśnisz, na czym polega współdziałanie układu pokarmowego i krwionośnego.

iipbF3LnfE_d5e159

1. Funkcje układu pokarmowego

W przewodzie pokarmowym pożywienie jest trawione do postaci przyswajalnej przez komórki, a następnie wchłaniane. Mechaniczne trawienietrawienie mechaniczneMechaniczne trawienie pokarmu rozpoczyna się w jamie ustnej i polega na rozdrabnianiu jego porcji. Dzięki temu enzymy uczestniczące w procesach trawienia chemicznego mają do nich lepszy dostęp. Trawienie chemicznetrawienie chemiczneTrawienie chemiczne to enzymatyczny (chemiczny) rozkład składników pokarmu, podczas którego złożone związki organiczne zostają rozłożone do związków prostych, przyswajalnych przez organizm. Enzymy trawienneenzymy trawienneEnzymy trawienne są wydzielane przez komórki wydzielnicze:

 • ślinianek,

 • ścian żołądka,

 • trzustki,

 • ściany jelita cienkiego.

Strawiony pokarm w postaci gotowych do wykorzystania przez komórki prostych związków chemicznych: aminokwasów, cukrów prostych, glicerolu i kwasów tłuszczowych jest wchłaniany przez komórki jelita do naczyń krwionośnych i limfatycznych. Za ich pośrednictwem dociera do wątroby, a następnie do wszystkich tkanek ciała. Niestrawione resztki pokarmu są wydalane na zewnątrz w formie kału. Układ pokarmowy, wypełniając swoje funkcje, współdziała z innymi układami organizmu.

RjM7hCgtS1nDG
Przykłady współdziałania układu pokarmowego z innymi układami organizmu
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Zmierzono czas, jaki kęs pokarmu przebywa w organizmie człowieka. Żucie zajmuje od 20 sekund do 1 minuty, przełykanie i przesuwanie do żołądka 4‑8 sekund, trawienie przy udziale enzymów 2‑4 godziny, wchłanianie 3‑5 godzin, a niestrawione resztki przebywają w jelicie ok. 10 godzin. Podane wartości są orientacyjne, ponieważ zależą od wielu czynników, np. od składu chemicznego pożywienia czy od zawartości wody.

1
Ćwiczenie 1
R1JX7wWdfv8bb
Zastanów się i odpowiedz na pytanie: Jeśli trawienie polega na zaopatrywaniu komórek w proste związki odżywcze, to w jaki sposób zdobywają je na przykład grzyby odżywiające się celulozą – związkiem wielkocząsteczkowym? (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iipbF3LnfE_d5e241

2. Trawienie chemiczne

Trawienie chemiczne zachodzi pod wpływem enzymów trawiennych. Są to substancje działające we wnętrzu układu pokarmowego, które przy udziale wody umożliwiają rozkład złożonych związków chemicznych, takich jak cukry złożone, tłuszcze i białka na prostsze cząsteczki.

Trawienie w jamie ustnej

W jamie ustnej rozpoczyna się proces rozkładu cukrów złożonych (skrobia, glikogen) do cukrów prostych. Dzieje się to za sprawą zawartego w ślinie enzymu – amylazy ślinowejamylaza ślinowaamylazy ślinowej. Działa ona na pokarm jeszcze podczas jego wędrówki w przełyku. Mimo to czas jej odziaływania jest krótki, więc cukry nie ulegają tu całkowitemu rozkładowi.

Doświadczenie 1
Problem badawczy

Czy ślina powoduje trawienie cukrów złożonych?

Hipoteza 1

Zawarte w ślinie enzymy trawienne powodują trawienie cukrów złożonych.

Hipoteza 2

Cukry złożone nie są trawione przez enzymy zawarte w ślinie.

Co będzie potrzebne
 • bułka pszenna,

 • twoja osoba.

Próba kontrolna:

 • Szybkie i niedokładne przeżuwanie kęsa bułki.

Próba badawcza:

 • Dokładnie i powolne przeżuwanie kęsa bułki.

Instrukcja
 1. Ugryź kawałek bułki.

 2. Przeżuwaj kęs bardzo szybko i niedokładnie.

 3. Obserwuj, czy smak bułki się zmienia.

 4. Ugryź kolejny kawałek bułki.

 5. Dokładnie i powoli przeżuwaj kęs bułki przynajmniej przez 5 minut.

 6. Obserwuj, czy smak bułki się zmienia.

RPyAgyyCnVaP8
Wyniki: (Uzupełnij). Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wskazówki i klucze odpowiedzibluzewhite

Trawienie w żołądku

Komórki ścian żołądka wydzielają sok żołądkowy, który oprócz kwasu solnego zawiera enzym trawiący białka – pepsynępepsynapepsynę, która jest wydzielana w formie nieaktywnego enzymu pepsynogenu. PepsynogenpepsynogenPepsynogen w żołądku w obecności kwasu solnego ulega aktywacji do pepsyny, która tnie długie cząsteczki białek na mniejsze fragmenty. Zarówno kwas solny, jak i pepsyna mogą się okazać niebezpieczne dla żołądka, którego tkanki zbudowane są z białek. Z tego powodu kwas solny wydzielany jest tylko pod wpływem pokarmu drażniącego ściany żołądka, a enzymy trawienne działają głównie w obecności kwasu solnego.

Trawienie w dwunastnicy

W dwunastnicy, która jest częścią jelita cienkiego, trawione są białka, cukry i tłuszcze. Produkowana przez wątrobę żółćżółćżółć jest magazynowana i zagęszczana w pęcherzyku żółciowym

Trzustka wydziela sok trzustkowy, który ze względu na swój zasadowy charakter (7,1–8,4) neutralizuje kwaśną treść pokarmową dostającą się z żołądka do dwunastnicy, co zapewnia optymalne warunki (pH) dla działania enzymów. Sok trzustkowy zawiera np. amylazę trzustkowąamylaza trzustkowaamylazę trzustkową (rozkładającą cukry), lipazę trzustkowąlipazalipazę trzustkową (rozkładającą tłuszcze) i trypsynętrypsynatrypsynę, która tnie łańcuchy białek na krótsze, peptydy, a potem inne enzymy trawią je, dzieląc na jeszcze krótsze cząsteczki. Końcowym produktem trawienia białek są aminokwasy.

Pod wpływem treści pokarmowej, jelito cienkie produkuje sok jelitowy zawierający szereg enzymów, które odpowiadają za końcowy rozkład składników pokarmowych.

Dla zainteresowanych

W skład soku jelitowego wchodzą m.in.: amylaza jelitowa, lipaza jelitowa, aminopeptydazy i nukleazynukleazynukleazy.

Trawienie w przewodzie pokarmowym

Składniki pokarmowe ulegające trawieniu

Produkty trawienia

Odcinek przewodu pokarmowego

Enzymy trawienne

cukry złożone (skrobia, glikogen)

cukry proste (glukoza)

jama ustna

amylaza ślinowa

jelito cienkie (dwunastnica)

amylaza trzustkowa

białka

aminokwasy

żołądek

pepsyna

jelito cienkie (dwunastnica)

trypsyna

tłuszcze

glicerol, kwasy tłuszczowe

jelito cienkie (dwunastnica)

lipaza trzustkowa

1
Ćwiczenie 2
REWfiggfVVyUZ
Wyjaśnij, dlaczego osoba cierpiąca na dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego (np. kamicę pęcherzyka) powinna wyeliminować ze swojej diety m.in. czekoladę, tłuste sery i tłuste mięso. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Laktaza, enzym trawiący laktozę (cukier zawarty w mleku), występuje w organizmach dzieci, ale u niektórych dorosłych jest nieobecny. W ich przypadku mleko i niektóre jego przetwory nie mogą być trawione i wywołują dolegliwości trawienne.

iipbF3LnfE_d5e366

3. Wchłanianie, wykorzystywanie, magazynowanie składników pokarmowych

Pokarm przebywa w dwunastnicy wystarczająco długo, by większość związków o dużych cząsteczkach została ostatecznie strawiona do cukrów prostych, aminokwasów, glicerolu i kwasów tłuszczowych. Płynna treść pokarmowa trafia do dalszej jelita cienkiego, która opleciona jest bardzo gęstą siecią naczyń krwionośnych i limfatycznych. Tam produkty trawienia są wchłaniane przez ścianę jelita i ściany naczyń do krwi i limfy.

RdsNh7Sk0F3pb
Losy pokarmu w przewodzie pokarmowym
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Naczynia krwionośne kosmków jelitowych wchłaniają glukozę i aminokwasy, które następnie trafiają do wątroby i dalej do komórek ciała jako materiał energetyczny. Nadmiar glukozy jest w wątrobie i mięśniach przekształcany w glikogen, cukier zapasowy, i tam magazynowany. Do naczyń krwionośnych dostają się również sole mineralne i witaminy rozpuszczalne w wodzie. Powstałe z rozkładu tłuszczów kwasy tłuszczowe i glicerol ze światła jelita przechodzą do naczyń limfatycznych, a następnie do krwi, z którą płyną do komórek ciała. Tam wykorzystywane są do budowy błon komórkowych oraz jako materiał energetyczny. Nadmiar tłuszczu odkłada się w komórkach tłuszczowych. Wraz z tłuszczami do limfy przechodzą również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

RMEXg6Dg6Tbip
Droga strawionego pokarmu
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Skąd się biorą gazy (potocznie nazywane wiatrami) i wzdęcia? Podczas jedzenia, żucia gumy, mówienia i picia gazowanych napojów do układu pokarmowego dostaje się powietrze. Wędruje ono wraz z pokarmem przez przewód pokarmowy. W jelicie tlen zużywany jest przez żyjące tam bakterie, a pozostaje azot stanowiący główny składnik wiatrów. Wzdęcia pojawiają się też po spożyciu niektórych potraw. Kapusta i fasola zawierają na przykład cukry, które nie są trawione przez enzymy człowieka, tylko fermentowane przez bakterie jelitowe z wydzieleniem m.in. dwutlenku węgla, metanu, siarkowodoru i wodoru.

Ciekawostka

To, czy po posiłku czujemy się najedzeni, zależy od stężenia glukozy we krwi. Gdy pod wpływem głodu pochłaniamy posiłek szybko i dużymi kęsami, jego trawienie trwa długo, nowa porcja glukozy we krwi pojawia się późno, a organizm mimo wypełnionego żołądka nadal (z powodu niskiego poziomu glukozy we krwi) dostaje sygnały łaknienia. Łatwiej zaspokoić głód, jedząc małe porcje pokarmu, dokładnie je przeżuwając i robiąc przerwy w trakcie posiłku. Umożliwia to dokładne rozdrobnienie pokarmu i łatwy dostęp enzymów do cząsteczek. W takim przypadku glukoza pojawia się we krwi znacznie wcześniej niż podczas łapczywego jedzenia,  szybciej pojawia się też poczucie sytości.

iipbF3LnfE_d5e419

4. Wydalanie niestrawionych resztek

Enzymy trawienne nie potrafią rozłożyć niektórych składników pokarmu. Należy do nich na przykład błonnik, składnik pokarmów roślinnych. Takie niestrawione resztki pokarmowe zostają przesunięte do jelita grubego. Zasiedla je wiele gatunków bakterii, które żywią się resztkami i rozkładają je w procesach fermentacjifermentacjafermentacji. Bakterie stanowią ok. 80 % masy kału wydalanego na zewnątrz przez otwór odbytowy zaopatrzony w mięsień zwieracz. W jelicie grubym z płynnej masy odzyskiwana jest woda, sole mineralne, witaminy.

Ciekawostka

Jednym z gatunków bakterii zamieszkujących jelito grube jest pałeczka okrężnicy E. coli. W jelicie pełni pożyteczną funkcję, jednak gdy w wyniku niewłaściwych nawyków higienicznych dostanie się do cewki moczowej, powoduje stany zapalne dróg moczowych. U noworodków może wywołać zapalenie opon mózgowych, a w każdym wieku sepsę – błyskawicznie rozwijające się zakażenie całego organizmu. Ze względu na silną toksynę, którą wytwarzają niektóre jej szczepy, może stanowić przyczynę zapaleń pooperacyjnych i zatruć pokarmowych.

1
Ćwiczenie 3
R1Id3TtLdJgzK
Wymień miejsca, które objęte są szczególną ochroną sanitarną przez regularne oznaczanie ilości bakterii E. coli (tzw. miana coli). Uzasadnij swoją odpowiedź, podając możliwe konsekwencje zaprzestania takiej kontroli. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iipbF3LnfE_d5e518

Podsumowanie

 • W przewodzie pokarmowym zachodzi rozdrabnianie pokarmu, trawienie chemiczne oraz wchłanianie.

 • W jamie ustnej zachodzi wstępne trawienie chemiczne cukrów złożonych.

 • W kwaśnym środowisku żołądka zapoczątkowany zostaje proces trawienia białek.

 • W dwunastnicy będącej częścią jelita cienkiego zachodzi intensywne trawienie cukrów, białek oraz tłuszczów.

 • Produkty trawienia cukrów, białek i tłuszczów są wchłaniane w jelicie cienkim.

 • W jelicie grubym zachodzi intensywne wchłanianie wody i zagęszczanie mas kałowych.

 • Niestrawione składniki pokarmowe usuwane są z organizmu w postaci kału.

 • Enzymy trawienne umożliwiają rozkład złożonych związków chemicznych (cukrów złożonych, tłuszczy i białek) na prostsze cząsteczki.

 • Amylazy odpowiadają za proces rozkładu cukrów złożonych do cukrów prostych.

 • Sok żołądkowy wydzielany przez komórki ścian żołądka zawiera m.in. pepsynę, która rozkłada białka na krótsze łańcuchy.

 • Wydzielana przez wątrobę żółć rozbija tłuszcz na mniejsze krople łatwiej dostępne dla enzymów rozkładających tłuszcze – lipazy.

 • Trzustka wydziela sok trzustkowy, a  jelito – sok jelitowy,  odpowiadający za końcowy rozkład składników pokarmowych.

 • Krew transportuje z jelita cienkiego składniki pokarmowe i dostarcza je do komórek ciała.

bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
R1c8AcZcLqCRf
Wymień 2 inne funkcje wątroby niż produkcja żółci. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1SzzirIzzkva
Wyjaśnij, jaka jest różnica między trawieniem a odżywianiem. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iipbF3LnfE_d5e586

Słownik

amylaza ślinowa
amylaza ślinowa

enzym trawienny wydzielany przez ślinianki, rozkładający cukry złożone do cukrów prostszych

amylaza trzustkowa
amylaza trzustkowa

enzym trawienny wydzielany przez trzustkę, rozkładający cukry do cukrów prostszych

enzymy trawienne
enzymy trawienne

grupa białek biorących udział w rozkładzie złożonych związków pokarmowych do związków prostych; działają jako katalizatory, przyspieszając reakcje biochemiczne; każdy enzym kieruje przebiegiem określonej reakcji chemicznej i działa tylko na określony substrat

fermentacja
fermentacja

enzymatyczny proces stopniowego rozkładu związków organicznych przebiegający bez udziału tlenu

lipaza
lipaza

enzym trawienny wydzielany przez trzustkę i jelito cienkie, rozkładający tłuszcze do glicerolu i kwasów tłuszczowych

nukleazy
nukleazy

enzymy trawienne wydzielane przez trzustkę, rozkładające kwasy nukleinowe

pepsyna
pepsyna

enzym trawienny wydzielany przez komórki ściany żołądka, rozkładający białka na krótsze łańcuchy białkowe

pepsynogen
pepsynogen

nieaktywna forma enzymu trawiennego pepsyny wydzielana przez komórki ściany żołądka

trawienie chemiczne
trawienie chemiczne

zachodzi w przewodzie pokarmowym pod wpływem enzymów trawiennych; polega na chemicznym rozkładzie związków o dużych cząsteczkach do substancji prostych, przyswajalnych przez komórki

trawienie mechaniczne
trawienie mechaniczne

procesy ułatwiające trawienie chemiczne pokarmu przez jego mechaniczne rozdrabnianie, np. gryzienie i żucie za pomocą zębów w jamie gębowej, silne skurcze mięśniówki ścian żołądka oraz ruchy perystaltyczne jelit

trypsyna
trypsyna

enzym trawienny wydzielany przez trzustkę, rozkładający białka na krótsze łańcuchy białkowe

żółć
żółć

wydzielina wątroby będąca mieszaniną różnych związków rozbijających tłuszcze na drobne kropelki i ułatwiających ich trawienie

iipbF3LnfE_d5e751

Zadania

11
Ćwiczenie 1
RkBA7jBzT1Ktr
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
RbLKRbpyv7jBG1
Ćwiczenie 2
Produkty trawienia białek oraz 1. glikogenu, 2. cukrów, 3. wątrobie, 4. naczyń limfatycznych są wchłaniane z jelita cienkiego do naczyń krwionośnych. Witaminy A i D w jelicie cienkim są wchłaniane do 1. glikogenu, 2. cukrów, 3. wątrobie, 4. naczyń limfatycznych. Nadmiar glukozy odkładany jest w 1. glikogenu, 2. cukrów, 3. wątrobie, 4. naczyń limfatycznych i mięśniach w postaci 1. glikogenu, 2. cukrów, 3. wątrobie, 4. naczyń limfatycznych.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
Ru1QtrLTbVCR5
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R10lDqK1wwGa5
Uzupełnij tabelę wpisując w wyznaczone miejsca miejsce działania enzymu, enzym, substrat.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RX09aRGkMUTrv
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 6
Rk7rHTuxQ3H6D
Uczniowie przygotowali roztwór związku organicznego X, do którego dodali pepsyną i kwas solny. Po pewnym czasie doświadczalnie stwierdzili, że roztwór X uległ strawieniu.

Zaznacz zdanie, które prawidłowo wyjaśnia wynik przeprowadzonego doświadczenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Związek X to białko, dodany do roztworu kwas solny wspomaga działanie pepsyny., 2. Związek X to tłuszcz, który uległ strawieniu w środowisku kwaśnym, 3. Związek X to cukier złożony, a pepsyna w obecności kwasu solnego przyspiesza procesy rozkładu, 4. Związek jest to celuloza, dodana do roztwory pepsyna neutralizuje kwas solny
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RqIie1GQBvMXx
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.