Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Quiz - Jak zmienia się jesienią polska przyroda? - zaznacz poprawne odpowiedzi

RPOwXteGrWw1n
Ćwiczenie 1
1. W październiku: Możliwe odpowiedzi: 1. Dni są coraz krótsze i chłodniejsze, 2. Przylatują bociany, 3. Kwitną przebiśniegi
R1OMEOuMRFKhs
Ćwiczenie 2
Jesienią ptaki: Możliwe odpowiedzi: 1. Znoszą jajka, 2. Wiją gniazda, 3. Odlatują do ciepłych krajów
R126PPXjTiTNy
Ćwiczenie 3
Zwierzęta przed zimą: Możliwe odpowiedzi: 1. Budzą się ze snu zimowego, 2. Kładą się późno spać, 3. Gromadzą zapasy
RSSObeYkKuSLi
Ćwiczenie 4
Jesienią drzewa: Możliwe odpowiedzi: 1. Kwitną, 2. Tracą liście, 3. Rosną najszybciej
R1SDxJlEDpnfg
Ćwiczenie 5
Owoce na drzewach i krzewach w październiku: Możliwe odpowiedzi: 1. Dojrzewają, 2. Wykształcają się z kwiatów, 3. Są niedojrzałe

Październik chodzi po kraju,

cichnie ptactwo w gaju.

Oj, nie kuka już kukułka

I nie łapie much jaskółka,

W gnieździe nie ma już bociana,

Tylko wróbel ćwierka z rana.

Nie kumkają żaby w trawie,

Odleciały już żurawie,

Wcześnie rano i wieczorem

Mgła się snuje nad jeziorem.

Coraz słabiej słońce grzeje,

Zimny wiatr już czasem wieje,

Ale złota polska jesień

Bukiet liści w ręce niesie.

Co jest, a czego nie ma w październiku?

Ćwiczenie 6

Na podstawie wiersza i własnych obserwacji napisz co jest w październiku.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Na podstawie wiersza i własnych obserwacji napisz czego nie ma w październiku.

uzupełnij treść
Polecenie 1

Narysuj ilustrację do wiersza. Pracę ułatwią ci powyżej zgromadzone informacje .

Uwagi metodyczne:

Materiały dydaktyczne: kredki

  1. Powitanie – zabawa

Proponowane zabawy: „Stary niedźwiedź mocno śpi” , „Wiewiórki do dziupli”

  1. Quiz – Jak zmienia się przyroda jesienią?

Uczniowie zaznaczają poprawne odpowiedzi.

  1. Czytanie wiersza

Nauczyciel czyta tekst wiersza o październiku: „Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju”.

  1. Analiza wiersza

Wyjaśnienie tytułu wiersza. Uczniowie odpowiadają na pytania stawiane przez nauczyciela związane z treścią wiersza.

  1. Ćwiczenia w czytaniu.

Wyszukiwanie wyrazów w tekście. Uczniowie wypełniają w kartach pracy tabelkę na podstawie wiersza i własnych doświadczeń informacjami o zmianach zachodzących w październikowej przyrodzie (rzeczownik w mianowniku i dopełniaczu; co jest w październiku, a czego nie ma…)

  1. Ustny opis

Uczniowie opisują ustnie polski pejzaż jesienny z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.

  1. Zabawa plastyczna – Ilustrator.

Uczniowie wykorzystują słownictwo zgromadzone w ćwiczeniu i rysują ilustrację do wiersza (co jest?)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida