Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RsETVwF7dYIQX
Ilustracja przedstawia mapę z politycznym podziałem Europy w 1850 r. Zaznaczone ówczesne kraje. Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Austria, kraje Skandynawskie, Prusy

Jak zmieniała się Europa w I połowie XIX wieku? (lekcja powtórzeniowa)

Polityczny podział Europy w 1850 r.
Źródło: a. nn., Polityczny podział Europy w 1850 r., domena publiczna.

Materiał powtórzeniowy został podzielony na trzy części:

 • powtórka z Napoleona - dotyczy najważniejszych bitew i traktatów z okresu jego panowania, jego dyktatury, dołączona jest mapa Europa napoleońska,

 • pokongresowo - najważniejsze wydarzenia polityczne i pojęcia po kongresie wiedeńskim, także dotyczące ziem polskich,

 • przemysłowo - dotyczy przemysłu w XIX wieku.

Powtórka z Napoleona

Ćwiczenie 1
R1GqrsJoLZ5NW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R17PU59YurCyf1
Europa napoleońska
Źródło: Krystian Chariza i zespół, Europa napoleońska, licencja: CC BY 3.0.

Mapa: Europa napoleońska

Na mapie zaznaczono:

 • granice państw Europy;

 • Cesarstwo Francuskie w 1812 r.

 • kraje uzależnione od Napoleona

Wyprawa wojsk Napoleona z udziałem Polaków:

 • Cesarstwo Francuskie - Jena - Auerstedt - Berlin - Poznań - Raszyn - Warszawa - Tylża;

 • Ulm - Monachium - Wiedeń - Austerlitz;

 • Księstwo Warszawskie - Wilno - Smoleńsk - Borodino - Moskwa - Smoleńsk - Studzianka - Wilno - Księstwo Warszawskie;

 • Cesarstwo Francuskie - Saragossa;

 • Cesarstwo francuskie - Przeł. Somosierra - Madryt;

Trasa powrotu Napoleona z Elby w 1815 roku (100 dni Napoleona):

 • Elba

 • Cannes

 • Lyon

 • Paryż

 • Waterloo

Ważniejsze bitwy:

 • Auerstadt 1806

 • Przełęcz Samosierra 1808

 • Saragossa 1809

 • Wagram 1809

 • Jena 1806

 • Austerlitz 1805

 • Frydland 1807

 • Raszyn 1809

 • Borodino 1812

 • Studzianka 1812

 • Lipsk 1813

 • Waterloo 1815

Ważniejsze bitwy morskie:

Przyl. Trafalgar 1805

Zwycięskie bitwy Napoleona:

 • Austerlitz 1805

 • Ulm 1805

 • Auerstedt 1806

 • Jena 1806

 • Frydland 1807

 • Przeł. Somosierra 1808

 • Wagram 1809

 • Saragossa 1809

Ważniejsze traktaty:

 • Tylża 1807

 • Wiedeń 1809 i 1815

Blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii (wybrzeża Hiszpani, Francji, Królestwo Danii, Królestwo Szwecji, Królestwo Pruskie, Cesarstwo Rosyjskie, Włochy).

Polecenie 1

Przyjrzyj się powyższej mapie wypisz daty i nazwy miejscowości, gdzie zawarto najważniejsze traktaty w okresie napoleońskim.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 1

Na podstawie opisu powyższej mapy, wypisz najważniejsze traktaty w okresie napoleońskim.

R1FOG9DqqTxpZ
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 2
RGWJFrQfR3KWa1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Odszukaj daty podanych niżej bitew. Czyim zwycięstwem się zakończyły i jakie było ich znaczenie?

 • Austerlitz.

 • Lipsk.

 • Olszynka Grochowska.

 • Ostrołęka.

 • Somosierra.

 • Trafalgar.

 • Waterloo.

RQ2h0djTzw0mJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pokongresowo

RgNL14KfIEEAq1
Europa po kongresie wiedeńskim
Źródło: Krystian Chariza i zespół, Europa po kongresie wiedeńskim, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa Europa po kongresie wiedeńskim.

Na mapie zamieszczone są:

 • granice państw w 1815 roku;

 • granice Związku Niemieckiego w 1815 roku;

Obszary przyznane na kongresie wiedeńskim:

 • Królestwu Pruskiemu (Wielkopolska z Poznaniem, zachodnie Kujawy, Nadrenia, Westfalia, Pomorze Szwedzkie, północna Saksonia i Rugia);

 • Cesarstwu Austriackiemu (północne tereny Włoch, okręg tarnopolski, Dalmacja);

 • Cesarstwu Rosyjskiemu (Królestwo Polskie z Warszawą);

 • Rzeczpospolita Krakowska;

 • pozostałe kraje niemieckie;

 • lenna imperium osmańskiego;

Restauracja monarchii:

Królestwo Francji, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Portugalii, Królestwo Obojga Sycylii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Sardynii

Polecenie 3

Wyjaśnij, do jakich wydarzeń, osób i zjawisk odnoszą się poniższe umowne pojęcia:

 • Bitwa narodów.

 • Cesarz Francuzów.

 • Wiosna Ludów.

 • Święte Przymierze.

 • Żandarm Europy.

RQ2h0djTzw0mJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4

Wyjaśnij pojęcia:

 • Księstwo Warszawskie.

 • Związek Reński.

 • Związek Niemiecki.

 • Królestwo Polskie.

 • Rzeczpospolita Krakowska.

 • Wielkie Księstwo Poznańskie.

RQ2h0djTzw0mJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R11LNjBAOAu8r1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RpJnF6mF4J8lX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przemysłowo

Ćwiczenie 5
RLl2BicHCBDPx1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5

Wyjaśnij, czym są:

 • Utopia.

 • Uwłaszczenie chłopów.

RQ2h0djTzw0mJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R10qKDNjeXmQs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RcmrbESUMFSda1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008V3B3v25_0000002V
Ćwiczenie 8
R1FkQ0V5MJAj11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008V3B3v25_0000003L