Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ru1heZwe4LKzZ1
Strażak Strażak Źródło: domena publiczna.
Strażak
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Dzieci często zastanawiają się, kim będą w przyszłości. Niektórzy mają już konkretne wyobrażenia na temat swojego przyszłego zawodu. Porozmawiajcie w parach o tym, kim chcecie zostać za 10–20 lat. Następnie zapiszcie tutaj lub w zeszycie notatkę ze swoimi spostrzeżeniami z rozmowy.

Ćwiczenie 2

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Józefa Ratajczaka pt. „Kto zliczy”. Zwróć uwagę na intonację aktora.

RNIuZTtJU8Wq0
Wiersz Józefa Ratajczaka czyta Krzysztof Kulesza Wiersz Józefa Ratajczaka czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.
Kto zliczyJózef Ratajczak
Józef Ratajczak Kto zliczy

Od ilu zależę ludzi,
Kto się zliczyć potrudzi?

Od tych, co sieją, co orzą,
Co w niebie, na lądzie, na morzu...

Od lekarzy, murarzy, budowniczych.
Któż to potrafi zliczyć?

Bez nich, bez wszystkich razem –
Żyć bym się nie odważył.

j0000008GCB5v22_00000_BIB_001Józef Ratajczak, Kto zliczy, [w:] tegoż, Zamki na lodzie, Warszawa 1966, s. 7.
Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka, a następnie odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.

 • Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Uzasadnij swoje zdanie.

 • Jakie pytania zadaje postać mówiąca w wierszu? Przeczytaj je i na ich podstawie powiedz, jakimi cechami można ją określić.

Ćwiczenie 4

Nazwijcie ludzi, którzy swoją pracą sprawiają, że możecie:

 • grupa I: mieszkać w domu.

 • grupa II: zażyć lekarstwo.

 • grupa III: założyć koszulę.

 • grupa IV: obejrzeć film.

 • grupa V: zapalić światło.

Wzór:
przeczytać książkę: pisarz, korektor, drukarz, księgarz, sprzedawca, bibliotekarz

Zaprezentujcie swoje wnioski pozostałym grupom.

Ćwiczenie 5

Porozmawiajcie o współpracy między ludźmi różnych zawodów. Na czym polega i w czym się przejawia taka postawa?

Ćwiczenie 6
R9k0Wu39LdC5H1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
RpCSUnXNFnBU71
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Masz pomysł na nowe zajęcie? W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej można złożyć wniosek o uznanie nowego zawodu. Spróbuj przygotować taki wniosek. W tym celu:

 • wymyśl nowy zawód,

 • zaproponuj jego nazwę,

 • uzasadnij swój wniosek: dlaczego zgłaszany zawód jest potrzebny,

 • wymień zadania, jakie będą wykonywane w ramach zawodu,

 • napisz, jakie wykształcenie jest niezbędne do wykonywania zgłaszanego zawodu. Wybierz: podstawowe (mówimy o nim, kiedy ktoś ukończył tylko szkołę podstawową), średnie (kiedy ktoś ukończył szkołę średnią, czyli liceum lub technikum), wyższe (kiedy ktoś ukończył szkołę wyższą, np. uniwersytet).
  Zapisz swój wniosek tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 9

Znajdź w internecie stronę poświęconą projektowi „Dawne zawody”. Dowiedz się, jakie zawody próbują wskrzesić autorzy projektu. Przygotuj informacje na temat jednego z nich, posługując się metodą mapy myśli.