Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

JAKI ŻYWIOŁ LUBIĘ?

 1. Uczniowie wymieniają znane im żywioły (zapis w nawiasie to przewidywane odpowiedzi uczniów) - [woda, ogień, ziemia, powietrze]

 2. Oglądają obrazki. Przypisują im nazwy odpowiednio pasujące do nazw żywiołów

ReWSVOLYzdIkW

[Powietrze]

R1M8y5Fmnzto0

[Woda]

R1YKzy6CRgAMG

[Ziemia]

RW0wyDfebSqpz

[Ogień]

 1. Nauczyciele zaprasza uczniów do wybrania któregoś z przedstawionych żywiołów. „Żywioły” tworzą grupy. Jeśli któraś z grup będzie zbyt liczna (powyżej 6 osób), to można stworzyć kolejną grupę, która będzie się zajmowała tym samym żywiołem.

 2. Uczestnicy grupy wypowiadają się w swoich zespołach na temat danego żywiołu. Nauczyciel przekazuje w razie potrzeby dodatkowe pytania:

  • Z jakiego powodu dany żywioł jest mi bliski? Dlaczego go wybrałem/am?

  • Co w nim lubię? Czego się obawiam?

  • Czy do mnie pasuje? Jak mnie charakteryzuje?

  • Jakie cechy żywiołu są dla mnie najważniejsze?

  Uczestnicy grup dzielą się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy. Tworzą z indywidualnych wypowiedzi notatkę w formie mapy myśli. Próbują nadać notatce podsumowujący tytuł.

 3. Przedstawiciele grup dzielą się swoimi przemyśleniami i notatkami w formie map myśli na forum klasy.

 4. Ćwiczenie można potraktować jako formę poznawania się uczniów, kształcenie kreatywności lub jako wprowadzenie do analizy utworów literackich: Adama Mickiewicza (Liryki lozańskie, Pan Tadeusz), Juliusza Słowackiego (liryki, Kordian), Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy‑Tetmajera, innych poetów, w tym młodopolskich czy też utworów malarskich.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida