Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1bkIxl8Wsznu

Każdy, kto interesuje się historią Polski, chciałby wiedzieć, jakie były początki jej dziejów. Kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał? Jakie jest pochodzenie nazwy Polska? W IX wieku, czyli ponad 1000 lat temu, na ziemiach polskich żyło kilka słowiańskich plemion. Do najbardziej znaczących należały plemiona: Wiślan, Polan, Mazowszan, ŚlężanLędzian. Nazwy plemion pochodzą przede wszystkim od miejsc ich zamieszkiwania, ale i od typowych zajęć. Nazwa Polska pochodzi od nazwy plemienia Polan, a ta nazwa od słowa pole.

Źródło1. Mapa. Polska Mieszka I
RgVLwzTBs0vvS
Linia chronologiczna
R4ByNOopO1i6p
Wykonaj ćwiczenia
Na podstawie źródła 1.
Ćwiczenie 1

Zlokalizuj na mapie siedziby pięciu plemion polskich, których nazwy pojawiły się we wprowadzeniu do lekcji. Wskaż na mapie nazwy głównych grodów tych plemion.  Wypisz siedziby pięciu plemion polskich.

Ćwiczenie 2

Wpisz nazwy sąsiadów plemion polskich od wschodu, południa, zachodu i północy.

Ćwiczenie 3

Odpowiedz, jakie było główne zajęcie Polan.

Ćwiczenie 4

Mieszko I objął władzę nad Polanami po swoim ojcu Siemomyśle ok. 960 roku. Oblicz, ile lat upłynęło od tego wydarzenia.

Warto zapoznać się

Mieszko I – początki państwa polskiego

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida