Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

JAKIE SĄ/MOGĄ BYĆ DRZWI?

RvYQG3ExoDw6v
  1. Uczniowie widzą na tablicy/na kartkach ilustracje drzwi; przypominają odmianę tego rzeczownika; zapisują na tablicy formy deklinacyjne, by były widoczne w trakcie lekcji. Zwracamy uwagę, że rzeczownik drzwi nie ma formy liczby pojedynczej.

Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Mianownik (kto? co?)

drzwi

Dopełniacz (kogo? czego?)

drzwi

Celownik (komu? czemu?)

drzwiom

Biernik (kogo? co?)

drzwi

Narzędnik (z kim? z czym?)

drzwiami

Miejscownik (o kim? o czym?)

drzwiach

Wołacz (hej!)

drzwi

  1. Uczniowie pracują w grupach - dodają do rzeczownika drzwi możliwe określenia (przymiotniki, imiesłowy – jeśli znają tę formę, nazywamy ją, wyrażenia przyimkowe itd.). Przykłady z wypowiedzi uczniów zapisujemy na tablicy.

02

Jakie?

INNE
OKREŚLENIA

R10DUSfLshYEX

[Zamknięte, zamykane, uchylone, otwierane, obrotowe, rozsuwane, do pokoju, do garażu]

02

Jakie?

PRZYMIOTNIKI

R1NytV0fQ8m9i

[Lekkie, ciężkie, drewniane, metalowe, plastikowe, stare, nowe, ładne, brzydkie, przeciwpożarowe]

01

Słowo

DRZWI

R1FQ3T6MhhCMO

[Odmieniamy tylko w liczbie mnogiej]

  1. Jeśli grupa jest sprawna językowo, od razu dajemy do uzupełnienia pełniejszą tabelę. Jeśli słabsza, wypełnianie tabeli dzielimy na etapy. Najpierw uczniowie dopisują możliwe przymiotniki oraz inne określenia, potem czasowniki, wreszcie tworzą zdania. Zadaniem uczniów jest dopisanie przykładów, zgodnie z zapisami w tabeli. Uczniowie rozpoczynają pracę od dołu tabeli, czyli od numeru 01.

04

Zdania

TWORZYMY ZDANIA

RMeL0Xqdvqu5M

[Ciężkie drzwi otworzył ojciec; Maria stanęła w uchylonych drzwiach] …..

03

Co robi?

CZASOWNIK

RcV5N3Rtdd5m8

[Otwierać, trzaskać, stać, oczekiwać, opierać się, wchodzić, pokazywać, wyważać]…..

02

Jakie?

INNE
OKREŚLENIA

RdwZV4LSTfJMB

[Zamknięte, zamykane, uchylone, otwierane, obrotowe, rozsuwane, do pokoju, do garażu] …..

02

Jakie?

PRZYMIOTNIKI

RqJKtep3QgbSC

[Zamknięte, zamykane, uchylone, otwierane, obrotowe, rozsuwane, do pokoju, do garażu] …..

01

Słowo

DRZWI

RnQB1v9GtpyMb

[Odmieniamy tylko w liczbie mnogiej]

  1. Praca w klasie lub w domu

Uczniowie otrzymują 2 ilustracje (poniżej) z różnymi formami drzwi. Zadanie polega na opisaniu, poprzez wykorzystanie m.in. zebranych na lekcji określeń, każdego typu drzwi występujących na obrazkach. Zachęcamy uczniów, by wypowiedź swą uzupełnili informacjami o tym, co może znajdować się za opisywanymi drzwiami.

R9kFnkBvKBNWZ
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida