Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

„Jedyny kwiat na świecie…”, czyli w poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni

Jesteście piękne, lecz puste (…) nie można dla was umrzeć.

(Antoine de Saint‑Exupéry, Mały Książę)**

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zapoznaje się z hasłami przedmiotowymi: różaWenus zawartymi w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego,

 • zna zasady posługiwania się słownikiem.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • dokonać porównawczego zestawienia materiałów reprezentujących różne dziedziny sztuki,

 • określić stosunek Małego Księcia do róży.

2. Metoda i forma pracy

Praca indywidualna, analiza tekstu Małego Księcia, obserwacja *(*reprodukcji obrazu Sandro Botticellego), nauczanie sytuacyjne, pogadanka, dyskusja.

3. Środki dydaktyczne

Egzemplarze powieści Mały Książę Antoine de Saint- Exupéry’ego, reprodukcja obrazu Narodziny Wenus Sandro Botticellego, karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Rozpoczynamy zajęcia od rozdania uczniom malarskiej reprodukcji obrazu Sandro Botticellego.

 2. Nauczyciel prosi o uważną obserwację i formułowanie wniosków na temat jego treści. W tym czasie dwoje uczniów wyszukuje hasła „Wenus” i „Róża” w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi, by wnioski z analizy obrazu i lektury umieścić w tabeli (karta pracy ucznia):

Tabela porównawcza zestawiająca wizerunki Wenus i róży

NARODZINY WENUS

ZNACZENIA METAFORYCZNE

CO / KOGO SYMBOLIZUJE

Wenus przedstawiona jest jako kobieta (nie dziecko – a przecież mowa o narodzinach), która nieśmiało zasłania swoją kobiecość

Róża jest niezwykle piękna, cudowna, pełna słodyczy, „zupełnie niepodobna do innych”, próżna, kokieteryjna, również wyłania się jako dojrzały kwiat

- miłość zachwyca swoją urodą, czaruje

- zna moc swego piękna

- rodzi się powoli

Wenus, albo Wenera gr. Afrodyta – bogini wiosny i ogrodów, od III w p.n.e. stała się boginią piękna i miłości

Róża – symbol cnoty, tajemnicy atrybut Afrodyty

Nie wiadomo, skąd przybywa bogini

Nie znamy miejsca, z którego róża przybywa

- miłość przychodzi niespodziewanie

- jest tajemnicza, zagadkowa, zjawia się nie wiadomo kiedy i skąd

Uczucie mężczyzny do kobiety

Na spotkanie bogini przybywa młoda dziewczyna, która przynosi czerwony płaszcz zdobiony drobnymi kwiatami

Na spotkanie rozwijającej się róży wychodzi Mały Książę osłaniający ją parawanem

- o miłość należy dbać

- to uczucie kruche i delikatne, wymagające stałej troski i pielęgnacji

Kobieta

Niezwykle ciepła, jasna kolorystyka wprowadza wiosenny, ciepły nastrój

„Urodziłam się równocześnie ze słońcem …”; narodziny wraz ze słońcem uosabiającym życiodajną moc

- miłość to jednocześnie uczucie potężne, gdyż zapewnia i daje życie

Potęga życia

„Wkrótce zaczęła zamęczać swą naburmuszoną próżnością. Mały Książę dobrze odgadł, że róża nie jest zbyt skromna”

- miłość często jest kapryśna

- to uczucie pyszne i wyniosłe

Duma

 1. Nauczyciel prosi, by na podstawie zebranych w tabeli cech wskazać dwie, które, zdaniem Księcia, są u róży najważniejsze.

piękno i kobiecość (miłość)

 1. Prowadzący inicjuje dyskusję pytaniem: Kiedy bohater dostrzegł u róży wyłącznie piękno, a kiedy zaczął widzieć w niej kobietę?

Wypowiedzi uczniów: piękno – na początku znajomości, aż do momentu opuszczenia planety – wobec czego tkwiła w nim potrzeba odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę jest róża?; kobiecość – po powrocie na planetę, ale także już na Ziemi, kiedy wyznaje lotnikowi: „byłem zbyt młody, żeby umieć ją kochać”.

c) Faza podsumowująca

 1. Kończąc dyskusję, nauczyciel prosi o interpretację zdania: „byłem zbyt młody, żeby umieć ją kochać”.

W czasie wędrówki bohater dojrzał do poczucia odpowiedzialności za różę: „jestem odpowiedzialny za moją różę”. Uświadomiony przez lisa zrozumiał, iż dla tej jednej jedynej poświęci się wszystko, nawet życie.

 1. Funkcję klamry spotkania pełni odczytanie przez ucznia fragmentu utworu, dotyczącego refleksji Małego Księcia w różanym ogrodzie.

 2. Jeśli wystarczy czasu, można przeprowadzić krótką dyskusję nawiązującą do motta lekcji.

5. Bibliografia

 1. Botticelli S., Narodziny Wenus, [w:] Historia sztuki w obrazach. Sztuka zachodnia od prehistorii do dziś, tekst Gilles Plazy, przedmowa Jean Lacouture, Wyd. Prószyński i S‑ka, Warszawa 2002, s. 99.

 2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1993.

 3. Saint‑Exupéry A. de, Mały Książę, przeł. Jan Szwykowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

 1. Motto: „Jesteście piękne lecz puste (…) nie można dla was umrzeć” (Antoine de Saint‑Exupéry, Mały Książę).

Porównawcze zestawienie wizerunku Wenus i róży na podstawie reprodukcji obrazu Sandro Botticellego Narodziny Wenus oraz haseł przedmiotowych: różaWenus zawartych w „Słowniku mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego, a także tekstu utworu Mały Książę.

NARODZINY WENUS

ZNACZENIA METAFORYCZNE

CO LUB KOGO SYMBOLIZUJE

Wenus przedstawiona jest jako kobieta (nie dziecko – a przecież mowa o narodzinach), która nieśmiało zasłania swoją kobiecość

Róża jest niezwykle piękna, cudowna, pełna słodyczy, „zupełnie niepodobna do innych”, próżna, kokieteryjna również wyłania się jako dojrzały kwiat

Nie wiadomo, skąd przybywa bogini

Nie znamy miejsca, z którego róża przybywa

Na spotkanie bogini przybywa młoda dziewczyna, która przynosi czerwony płaszcz zdobiony drobnymi kwiatami

Na spotkanie narodzinom róży wychodzi Mały Książe osłaniający ją parawanem

Niezwykle ciepła, jasna kolorystyka wprowadza wiosenny, ciepły nastrój

„Urodziłam się równocześnie ze słońcem …”; narodziny wraz ze słońcem uosabiającym życiodajną moc

„Wkrótce zaczęła zamęczać swą naburmuszoną próżnością. Mały Książę dobrze odgadł, że róża nie jest zbyt skromna”

 1. Wniosek:

..........................................to dwie cechy róży, które dla Małego Księcia najwyższą

wartość.

Piękno dostrzegał bohater aż do momentu opuszczenia planety – wobec czego tkwiła w nim

potrzeba odpowiedzi na pytanie: kim naprawdę jest róża?

Kobietę ujrzał Mały Książę w róży po powrocie na planetę, ale także już na Ziemi, kiedy

wyznaje lotnikowi: „byłem zbyt młody, żeby umieć ją kochać”.

W czasie wędrówki bohater dojrzał do poczucia odpowiedzialności za różę; „jestem

odpowiedzialny za moją różę”. Uświadomiony przez lisa zrozumiał, iż dla tej jednej

jedynej poświęci się wszystko, nawet życie.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Zajęcia kończą cykl pięciu lekcji poświęconych analizie Małego Księcia (lekcja 5). Cytaty użyte w scenariuszu pochodzą z: Antoine de Saint‑Exupéry, Mały Książę, przeł. Jan Szwykowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998. Lekcję zrealizowano w klasie III gimnazjum, w klasie integracyjnej.

RN2hlrKVhlDm2

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 148.58 KB w języku polskim
RMNRvPflzpIL2

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 35.00 KB w języku polskim