Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego

Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Piotra Czajkowskiego. Omówienie najważniejszych dzieł baletowych kompozytora. Wskazanie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Czajkowskiego. Przedstawienie tematyki i problematyki baletu Jezioro łabędzie. Wysłuchanie i obejrzenie na dvd oraz percepcja baletu Jezioro łabędzie. Wskazanie i opisanie emocji związanych z obejrzeniem i wysłuchaniem baletu.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić życiorys Piotra Czajkowskiego.

 2. Przedstawić najważniejsze dzieła baletowe Piotra Czajkowskiego.

 3. Omówić najważniejsze cechy stylistyczne w baletach Piotra Czajkowskiego.

 4. Omówić i opisać uczucia związane z obejrzeniem baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego.

 5. Omówić tematykę i problematykę baletu Jezioro łabędzie.

 6. Po wysłuchaniu poszczególnych części baletu wskazać na tytuły lub cechy charakterystyczne utworu.

 7. Wskazać powiązania sztuk plastycznych i kulturalnych w balecie.

Metoda pracy i jej forma

Metoda opisu. Podsumowanie tematu lekcji metodą pogadanki. Aktywna percepcja dzieła Piotra Czajkowskiego – Jezioro łabędzie. Wyrażanie własnych emocji i opinii na temat obejrzanego i wysłuchanego dzieła.

  1. Wacław Panek, Świat muzyki. Podręcznik

  2. Stanowisko do odtwarzania muzyki i filmu

  3. Płyta dvd z nagraniem baletu Piotra Czajkowskiego – Jezioro łabędzie

 1. Karta pracy ucznia

4. Przebieg lekcji

  1. Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.

  2. Sprawdzenie zadania domowego.

  3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

  4. Podanie tematu lekcji.

( 10 min.)

Faza realizacyjna

1. Metodą opisu, zapoznanie uczniów z życiem i twórczością baletową Piotra Czajkowskiego.

 • Notatka:

Piotr Iljicz Czajkowskij rosyjski kompozytor, urodził się 7 maja 1840 roku w Wotkińsku, zmarł 6 listopada 1893 roku w Petersburgu. Studiował między innymi pod kierunkiem Antoniego Rubinsteina i N.I. Zaremby. Ukończył konserwatorium w Petersburgu w 1865 r. Jego pracą dyplomową była Oda do radości do tekstu F. Schillera. Rok później został profesorem teorii muzyki w konserwatorium w Moskwie. Na tym stanowisku pozostał 11 lat; był to okres dużej aktywności twórczej Czajkowskiego. Powstałe wówczas kompozycje świadczą o dojrzewaniu indywidualnego stylu kompozytora. Kryzys psychiczny związany z nieudaną próbą założenia rodziny spowodował wyjazd Czajkowskiego na dłuższy okres za granicę. W latach 1877-78Szwajcarii ukończył pracę nad dwoma dziełami: IV Symfonią f‑molloperą liryczną Eugeniusz Oniegin według poematu A. Puszkina. Pomoc materialna zaprzyjaźnionej z kompozytorem mecenaski sztuki - Nadieżdy von Meck, umożliwiła mu poświęcenie się wyłącznie pracy twórczej. W latach 1880-90 ugruntowała się sława kompozytora, który jako dyrygent odbył tournée koncertowe po wielu krajach Europy. Na uniwersytecieCambridge otrzymał tytuł doktora h.c.

Balety:

2. Metodą opisu, wskazanie najważniejszych cech stylistycznych w twórczości Piotra Czajkowskiego.

 • Notatka:

Twórczość Czajkowskiego wywarła silny wpływ na dalszy rozwój muzyki rosyjskiej. Muzyka Czajkowskiego odznaczająca się doskonałością rzemiosła, łączy osiągnięcia zachodniej techniki kompozytorskiej z elementami narodowymi. Uprawiał przede wszystkim formy muzyki symfonicznej i operowej. Twórczość symfoniczna Czajkowskiego jest przykładem połączenia romantycznych założeń programowych z klasycystyczną jasnością formy.

 1. Omówienie tematyki baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie. Wskazanie problematyki utworu i powiązania dzieła z innymi dziedzinami sztuki (plastyką, muzyką, tańcem, literaturą).

 2. Obejrzenie na odtwarzaczu dvd fragmentów baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie.

(30 min.)

Faza podsumowująca

Podsumowanie metodą pogadanki najważniejszych zagadnień omówionych na lekcji. Wyrażanie emocji i opinii związanych z obejrzeniem fragmentów baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie.

(5 min.)

  1. Wacław Panek, Świat muzyki.

  2. Janusz Ekiert; Bliżej muzyki. Encyklopedia.

  3. Irena Turska, Przewodnik baletowy (PWN)

Powtórzenie zagadnień związanych z tematem w formie otwartych pytań.

Zadanie domowe

Jakie uczucia wzbudza w tobie balet? Czy balet jest sztuką, która ci się podoba? Uzasadnij swoją wypowiedź, w co najmniej 10 zdaniach.

R11RuCqOlQdOG

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 50.00 KB w języku polskim