Języki obce nowożytne III etap edukacyjny

Język włoski - LO/TECH, poziom podstawowy (Język I i Język II) oraz poziom rozszerzony

Programy nauczania z konspektami scenariuszy zajęć/lekcji

Program nauczania

1126,64,4,44,4,4
R9gR1yZ5C8jIV
Pobierz plik: o6-jwltppr-pn.pdf
Emilia Rutkowska
Plik PDF o rozmiarze 4.45 MB w języku polskim