Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Językowa podróż po Polsce. Poradnik metodyczny
z programem nauczania języka polskiego jako obcego

Poradnik metodyczny został przygotowany z myślą o lektorach oraz nauczycielach, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ubiegającymi się o udzielenie ochrony międzynarodowej w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców i przygotowują tę grupę do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. W połączeniu z podręcznikiem do nauki języka polskiego jako obcego Językowa podróż po Polsce, skierowanym do dzieci i młodzieży ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej w wieku 11–15 lat, stanowi on gotowy materiał do pracy w czasie lekcji mających na celu przygotowywanie uczestników zajęć do uczestnictwa w życiu społecznym oraz pełnej partycypacji w życiu polskiej szkoły. Poradnik został podzielony na cztery części, które zawierają:
 • program nauczania języka polskiego jako obcego, skierowany do dzieci i młodzieży ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć),
 • przykładowe konspekty lekcji (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć), wykorzystujące materiał zawarty w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Językowa podróż po Polsce oraz kartach pracy,
• propozycje gier i zabaw językowych,
• karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami, będącymi uzupełnieniem treści zawartych w podręczniku (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć).
 Do każdej lekcji przygotowano gry i zabawy językowe, które dodatkowo zostały szczegółowo opisane. Wprowadzono je, aby wspomóc dzieci i młodzież w opanowaniu nowego słownictwa oraz pomóc w utrwalaniu nowopoznanych struktur gramatycznych. W poradniku zamieszczono również trzy przykładowe konspekty lekcji w celu pokazania, jak wykorzystywać proponowane materiały dydaktyczne, zawarte m.in. w podręczniku i kartach pracy, podczas organizowania procesu edukacyjnego na lekcji. Karty pracy zawierają zróżnicowane ćwiczenia i stanowią uzupełnienie treści leksykalnych, gramatycznych, kulturowych i międzykulturowych zawartych w podręczniku. Przygotowane karty pracy uwzględniają zróżnicowanie wiekowe uczestników zajęć.

RLeiYPYLDmHFM

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 14.34 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida