Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Josquin des Pres kompozytor renesansu

Zapoznanie uczniów z postacią kompozytora, Josquina des Presa. Przedstawienie najważniejszych faktów z jego życia oraz omówienie dzieł będących podporą i przykładem muzyki renesansowej. Przedstawienie cech charakterystycznych dla twórczości Josquina des Presa. Omówienie wpływu muzyka na innych artystów. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów. Analiza muzyczna.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić biografię Josquina des Presa.

 2. Przedstawić znane dzieła Josquina des Presa.

 3. Omówić i przedstawić najważniejsze gatunki uprawiane przez Josquina des Presa.

 4. Rozpoznać i nazwać fragmenty wysłuchanych utworów*.*

 5. Wskazać podstawowe cechy stylu Josquina des Presa.

Metoda i forma pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.

  1. Podręcznik: J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Nagranie utworów Josquina des Presa.

 • Missa L’homme arme.

 1. Karta pracy ucznia.

 2. Partytura wyżej wymienionego utworu.

4. Przebieg lekcji

  1. Sprawdzenie obecności.

  2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby z trzech ostatnich lekcji.

  3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min.)

  1. Przedstawienie postaci Josquina des Presa (metoda opisu). Omówienie najważniejszych faktów z życia kompozytora.

 • Notatka:

Josquin des Pres urodził się około 1440 roku, zmarł 27 sierpnia 1521. Kompozytor i śpiewak holenderski, dyrygent chórów kościelnych w Mediolanie, Rzymie, Ferrarze i Modenie. Urodził się najprawdopodobniej na terenie ówczesnej Francji. Informacje dotyczące życia kompozytora oparte są głównie na nielicznych źródłach pośrednich i hipotezach. Przypuszcza się, że był uczniem Johannesa Okeghema. Do roku 1479 był śpiewakiem na dworze mediolańskim. Następnie śpiewał i dyrygował chórami kościelnymi w Rzymie, Cambrai, Modenie, Ferrarze, a po podboju królestwa mediolańskiego przez Francję służył na dworze króla Ludwika XII. Zmarł 27 sierpnia 1521 roku w Conde‑sur‑l'Escaut w prowincji Hainaut (w pobliżu miejsca urodzenia Orlanda di Lassa). W swoim testamencie przekazał kolegiacie Notre Dame w Conde dom i wszystkie swoje posiadłości, fundując sobie wieczyste wspominki polegające na śpiewaniu podczas uroczystych procesji, przed jego domem, jego własnych kompozycji. Cieszył się dużą sławą, był pierwszym kompozytorem, którego utwory drukowano za życia.

 1. Przedstawienie (metodą opisu) najważniejszych dzieł kompozytora. Omówienie cech stylu tego twórcy.

 • Notatka:

Josquin des Pres komponował prawie wyłącznie muzykę wokalną. Twórczość jego obejmuje podstawowe gatunki muzyki religijnej tego okresu, czyli msze i motety, oraz świecką chanson. Twórczość mszalna obejmuje 19 cykli ordinarium, opartych na cantus firmus zaczerpniętym z chorału. W jego motetach cantus firmus, pochodzący z chorału lub muzyki świeckiej, wprowadzany jest często w trakcie utworu. Chansons wykazują ogromną różnorodność ukształtowań formalnych, kompozytor opracowywał wiersze prawie wszystkich form i typów tematycznych tych czasów. Wiele motetów utrzymanych jest też w technice przeimitowanej. Utwory Josquina des Presa, mimo stosowania licznych imitacji, są bardzo czytelne i przejrzyste. Uważany jest za jednego z najwspanialszych kompozytorów przełomu XV i XVI wieku.

3. Wysłuchanie i percepcja Mszy L’homme arme. Analiza muzyczna utworu. Praca w grupach.

(25 min.)

  1. Zapisanie notatki do zeszytu.

(10 min.)

5. Bibliografia

a. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Josquin des Pres – kompozytor renesansu.

Zadanie domowe

R19RYKpG786om

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 42.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida