Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RR4QU7vKdQiss
Oś czasu – kampania polska
1.9.1939 agresja Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej, 3.9.1939 wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię, 9.9.1939 - 16.9.1939 bitwa nad Bzurą, największa bitwa kampanii polskiej , 17.9.1939 agresja ZSRS na Polskę, 28.9.1939 kapitulacja Warszawy, 2.10.1939 kapitulacja Helu, 6.10.1939 Kock - ostatnia bitwa kampanii polskiej
Oś czasu – kampania polska
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wprowadzenie

Poniższy tekst ukazuje, jak jedna z mieszkanek Siedlec zapamiętała wydarzenia kampanii wrześniowej.

Zeznania Gitli Rabinowicz
Zeznania Gitli Rabinowicz

W Siedlcach i okolicy stacjonowało dużo wojska polskiego, wykopano tam rowy i okopy, szykowano się do oporu. Niemcy bombardowali Siedlce bardzo gwałtownie, a kiedy front zbliżał się, ostrzeliwano miasto z ciężkich dział. Porządek bombardowania był następujący: o 8 rano przylatywały samoloty wywiadowcze i strzelała do nich artyleria zenitowa, około 9 przylatywały bombowce i do 11 trwało bombardowanie. To samo powtarzało się po obiedzie. Miasto stało w ogniu. Ludzie pouciekali z domów, ponieważ okazało się, że piwnice stawały się grobami dla nieszczęsnych. Ludzie leżeli plackiem na ulicach, na polu, szukali schronienia pod drzewami, jedni uciekali na wieś, a kiedy wracali w czasie przerwy, nie znajdowali często śladu po swoim domu.

bib_01 Źródło: Zeznania Gitli Rabinowicz, [w:] Maciej Siekierski, Feliks Tych, Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej, Warszawa 2006.

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 1

Nazwij emocje, które mogły towarzyszyć mieszkańcom bombardowanego miasta.

RAeUfhjS2zBfr
(Uzupełnij).
j0000008NQB6v32_0000000F

Polska ofiarą dwóch totalitaryzmów – pakt Ribbentrop‑Mołotow

RiIW5NuP4GVTn
Podpisanie traktatu Ribbentrop‑Mołotow, 1939, German Federal Archives. Od lewej: Józef Stalin, Joachim von Ribbentrop.
Źródło: a. nn., licencja: CC BY-SA 3.0.
Pakt Ribbentrop‑Mołotow
Definicja: Pakt Ribbentrop‑Mołotow

Niemiecko‑sowiecki układ zawarty 23 VIII 1939 w Moskwie, podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw (Niemiec – J. von Ribbentropa i ZSRS
– W.M. Mołotowa). Składał się z dwóch części. W jawnym traktacie oba państwa zobowiązały się do powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności, gdyby druga strona 'stała się przedmiotem działań wojennych ze strony trzeciego państwa'. Tajny, dodatkowy protokół podejmował kwestię 'rozgraniczenia obustronnych stref interesów w Europie Wschodniej'. Strefa wpływów III Rzeszy obejmowała Litwę (z Wileńszczyzną), część Polski na zachodzie od linii rzek: Narew, Wisła, San, większość obszaru Rumunii. Strefa wpływów ZSRS obejmowała państwa bałtyckie (Estonię i Łotwę), pozostałą część Polski i Besarabię.

Ćwiczenie 2
RixCmyazmoTdA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pakt Ribbentrop‑Mołotow był ostatnim etapem przygotowań Niemiec do wojny z Polską. Rozpoczęła się ona 1 września 1939 roku niemieckim atakiem na Polskę, a zakończyła dopiero 6 lat później w Japonii.  Największy konflikt w dziejach ludzkości dobiegł końca. 8 maja 1945 r. wszedł w życie podpisany dzień wcześniej akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. Dokument ten oficjalnie zakończył II wojnę światową w Europie 2 września 1945 r. na pokładzie amerykańskiego pancernika USS Missouri podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Cesarstwa Japonii. W jej wyniku zaprzestano dalszych walk na Pacyfiku, a tym samym zakończono działania zbrojne II wojny światowej

j0000008NQB6v32_0000000V

Kampania wrześniowa (1 IX–5 X 1939)

Polecenie 1

Pierwsza faza wojny nazywana jest kampanią polską albo kampanią wrześniową. Wyjaśnij, który termin według ciebie jest bardziej adekwatny?

RcF7jqqv7yP22
(Uzupełnij).
R4ag2KjKzoCe61
Kampania wrześniowa
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa - kampania polska. Na mapie przedstawiono:

Granice Polski z 31 sierpnia 1939:

 • województwo pomorskie (Bydgoszcz);

 • województwo poznańskie (Poznań, Kalisz);

 • województwo łódzkie (Łódź);

 • województwo śląskie (Katowice);

 • województwo krakowskie (Kraków);

 • województwo kieleckie (Kielce);

 • województwo warszawskie (Warszawa);

 • województwo lubelskie (Lublin, Chełm, Zamość);

 • województwo białostockie (Łomża, Białystok);

 • województwo wileńskie (Wilno)

 • województwo wołyńskie (Kowel, Łuck, Równe);

 • województwo tarnopolskie (Tarnopol);

 • województwo lwowskie (Lwów);

 • województwo stanisławowskie (Stanisławów);

 • województwo poleskie (Pińsk);

 • województwo wileńskie (wilno);

 • województwo nowogródzkie (Baranowicze).

Granica niemiecka - radziecka z 28 września 1939 roku:

Od północy - północna granica Litwy i linia: Narew–Wisła–San na terenie Polski.

Prowokacja niemiecka w Gliwicach 3 sierpień 1939 rok.

Ofensywne działania wojenne:

 • pozycje wojsk polskich 1.09.1939 roku: na granicy polsko - niemieckiej i polsko - słowackiej i polskiej z Prusami Wschodnimi;

 • pozycje wojsk niemieckich 1.09.1939 roku: na granicy z Polską z obszarów Niemiec, Prus Wschodnich i Słowacji;

 • kierunki natarć wojsk niemieckich 1.09.1939 roku: Grupa Armii Północ z terenów Niemiec i Prus Wschodnich głównie kieruje się w stronę Warszawy od północy i zachodu, Grupa Armii Południe kieruje się na Warszawę od południa a druga część jej zgrupowania kieruje się w stronę Krakowa i dalej na wschód w kierunku Przemyśla;

 • pozycje wojsk sowieckich 16.09.1939 roku: na granicy polsko - sowieckiej od Łotwy na północy do Rumunii na południu;

 • kierunki natarć wojsk sowieckich 17.09.1939 roku: Kresy Wschodnie i Lubelszczyzna;

 • miasta zbombardowane przez lotnictwo niemieckie: Puck, Gdynia, Tczew, Poznań, Bydgoszcz, Wieluń, Częstochowa, Modlin, Warszawa, Białystok, Włodzimierz Wołyński, Lublin, Zamość, Kielce, Kraków, Przemyśl, Lwów, Stryj;

 • rejony intensywnych walk wojsk polskich: Mława, Wizna, Modlin, Warszawa, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Kock, Tomaszów Lubelski, Lwów, Włodzimierz Wołyński;

 • kierunki wycofywania się prezydenta RP, rządu i Naczelnego Dowództwa oraz większych oddziałów wojsk polskich: z Warszawy do Brześcia przez Włodzimierz Wołyński, w stronę województwa lwowskiego i stanisławowskiego, by przedostać się przez granicę na Węgry i do Rumunii;

 • ważniejsze bitwy stoczone z wojskami niemieckimi: Mokra 1.09 Hel 1‑2.09, Westerplatte 1‑7.09, Gdynia 8‑14.09, Mława 1‑3.09, Modlin 11‑29.09, Bzura 9‑19.09, Wizna 8‑10.09, Warszawa 8‑28.09, Tomaszów Mazowiecki 6.09, Borowa Góra 3‑5.09, Zamość 21‑26.09, Kock 2‑5.09, Tomaszów Lubelski 17‑20.09;

 • ważniejsze bitwy stoczone z wojskami sowieckimi: Rokitno 17.09, Czortków 17.09, Wilno 19.09, Grodno 20‑22.09, Kobryń 18.09, Szack 28‑29.09, Tomaszów Lubelski 21‑26.09, Lwów 12‑22.09;

 • miejsce wspólnej defilady wojsk sowieckich i niemieckich: Brześć.

Ćwiczenie 3
RKyQebI4CR8zc
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Połącz wydarzenia kampanii wrześniowej z datami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RKyQebI4CR8zc
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Połącz wydarzenia kampanii wrześniowej z datami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Uporządkuj wydarzenia z ćwiczenia 4 w kolejności chronologicznej. Odpowiedź znajdziesz też w lekcji pt. Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska.

R1KJ0LB13c85h1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Bitwa pod Kockiem była ostatnią bitwą kampanii polskiej. Odpowiedz na pytania, posługując się liczbami. Odpowiedź znajdziesz też w lekcji pt. Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska.

R8xSrbTlLz7Tb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R7eujnKjZHoQL1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NQB6v32_0000001G

Szyfr

Podczas II wojny światowej polscy matematycy wsławili się tym, że przyczynili się
do złamania szyfru niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Dzięki temu państwa zachodnie mogły przechwytywać tajne depesze armii niemieckiej i przygotowywać
się do planowanych przez Niemców działań.

RgFfHnK7EF9uP
Enigma
Źródło: United States Government Work, domena publiczna.
Ćwiczenie 7

Wciel się w rolę deszyfratora i rozwiąż szyfr. Każda litera alfabetu ma przypisaną liczbę – znajdziesz ją w tabeli. Zaszyfrowana wiadomość zapisana jest jako wykaz działań zbrojnych kampanii wrześniowej. Gdy do wartości każdej litery dodasz zamieszczoną pod nią liczbę, otrzymasz literę z zaszyfrowanej wiadomości. Na przykład M+14=17+14=31=W. Zatem pierwsza odszyfrowana litera to W.

RMdm116lhG0rQ
(Uzupełnij).

A

Ą

B

C

Ć

D

E

Ę

F

G

H

I

J

K

L

Ł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

M

N

Ń

O

Ó

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

X

W

Y

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Z

Ź

Ż

33

34

35

M

Ł

A

W

A

B

Z

U

R

A

W

I

E

L

U

Ń

+14

-4

+5

+2

+7

+28

-32

-4

+1

+32

-30

+19

+1

+16

-16

-12

H

E

L

G

L

I

W

I

C

E

K

O

C

K

+4

+7

-13

+15

+12

-5

-22

-11

+14

+18

+13

-19

+20

+19

W

I

Z

N

A

+1

+7

-8

-4

+11

Ćwiczenie 8

Dowiedz się i:

 • ustal, jaki związek z kampanią wrześniową mają Gliwice.

 • wyjaśnij, kim była postać podpisana pod odszyfrowaną wiadomością?

 • wyjaśnij, w jakich okolicznościach wypowiedziała zaszyfrowane tu słowa?

Odpowiedź znajdziesz też w lekcji pt. Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska.

R1GfqYtWBgGOR
(Uzupełnij).
j0000008NQB6v32_0000009R

Bilans sił

Ćwiczenie 9

W dowolnych źródłach (np. periodykach, które zajmują się problemami II wojny światowej) odszukaj i porównaj informacje na temat liczebności i wyposażenia wojsk, jakimi dysponowali podczas kampanii wrześniowej Polacy, Niemcy i Rosjanie. Napisz, jak oceniasz szanse zwycięstwa Polaków. Wyjaśnij, czy według ciebie były one żadne, małe, średnie czy duże? Odpowiedź znajdziesz też w lekcji pt. Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska.

RjxvkwwNESENp
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Napisz, jakim słowem określisz postawę Polaków we wrześniu 1939 roku. Odpowiedź znajdziesz też w lekcji pt. Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska.

RLjh0UPZTEovR
(Uzupełnij).
j0000008NQB6v32_0000009Z

Podsumowanie

Co wiem?

II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku najazdem Niemiec na Polskę. Polacy liczyli na pomoc sojuszników: Anglii i Francji, która jednak nie nadeszła. Stoczyli z Niemcami liczne bitwy, w większości jednak przegrane. 17 września na walczącą z Niemcami Polskę od wschodu uderzyły wojska sowieckie. Kampania wrześniowa zakończyła się 5 października 1939 roku.

Co potrafię?

Odtworzyć na podstawie mapy przebieg wydarzeń.

Zapamiętaj!

W sytuacji, kiedy rezultat bitwy jest wiadomy, a zagrożona jest ludność cywilna, dowódca powinien zdecydować o poddaniu swego oddziału wrogowi.