Strona główna Kasowanie, przenoszenie i kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Temat lekcji:

Kasowanie, przenoszenie i kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek

Cele lekcji:

Wiadomości:

Uczeń potrafi:

 • wymienić metody i klawisze umożliwiające usunięcie tekstu lub grafiki;

 • omówić sposoby usuwania poszczególnych elementów tabeli takich ,jak wiersze, kolumny czy komórki;

 • uzasadnić celowość korzystania z poleceń cofania operacji i ich ponawiania;

 • wykorzystać metodę przeciągnij i upuść do przenoszenia tekstów i grafiki w dokumencie i pomiędzy dokumentami;

 • wykorzystać metodę przeciągnij i upuść do kopiowania tekstów i grafiki w dokumencie i pomiędzy dokumentami.

Umiejętności:

Uczeń potrafi:

 • usuwać tekst i grafikę za pomocą klawiszy DeleteBackspace;

 • usuwać elementy tabeli za pomocą poleceń dostępnych w menu Tabela oraz poleceń w menu podręcznym;

 • powtórzyć przy pomocy automatu ostatnio wykonaną operację w programie Word;

 • cofnąć wykonanie kilku operacji i je ponowić;

 • przenosić tekst i grafikę przy wykorzystaniu metody przeciągnij i upuść za pomocą lewego przycisku myszy;

 • kopiować tekst i grafikę przy wykorzystaniu metody przeciągnij i upuść za pomocą lewego przycisku myszy;

 • kopiować i przenosić tekst i grafikę przy wykorzystaniu metody przeciągnij i upuść za pomocą prawego przycisku myszy.

Metody nauczania

 • pogadanka;

 • metoda laboratoryjna z elementami wykładu i pokazu;

 • metoda eksponująca- lekcję multimedialną.

Środki dydaktyczne

 • komputery z zainstalowanym programem Microsoft Word;

 • praca indywidualna z wykorzystaniem lekcji multimedialnej pt. Kasowanie; przenoszenie i kopiowanie, czyli dokonywanie prostych poprawek;

 • podręcznik;

 • karta pracy.

Uwarunkowania techniczne

 • lokalna sieć komputerowa, składająca się ze stanowisk uczniowskich z dostępem do Internetu;

 • projektor multimedialny.

Przebieg lekcji

Etap

Zadanie

Przebieg realizacji

Uwagi do realizacji

Faza przygotowawcza

- czynności organizacyjne (5 min)

 • sprawdzenie obecności;

 • krótkie przypomnienie zasad BHP przy obsłudze komputera;

 • zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad BHP oraz regulaminu pracowni komputerowej;

- wprowadzenie do tematu – krótka informacja (5 min)

 • podanie tematu lekcji;

 • przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią;

Faza realizacyjna

- lekcja multimedialna (20 min)

 • uruchomienie przez uczniów lekcji multimedialnej;

 • zwrócenie przez nauczyciela uwagi, które elementy lekcji multimedialnej są szczególnie istotne;

 • praca uczniów z lekcją multimedialną;

Lekcja multimedialna

Ćwiczenia praktyczne

(10 min)

 • uruchomienie programu Word;

 • ćwiczenia z usuwaniem tekstu za pomocą klawiszy BackspaceDelete;

 • ćwiczenia z usuwaniem poszczególnych elementów tabeli;

 • cofanie kilku wykonanych operacji i ich ponowienie;

 • ćwiczenia z przenoszeniem i kopiowanie tekstu w inne miejsce dokumentu za pomocą metody przeciągnij i upuść;

 • ćwiczenia z przenoszeniem i kopiowanie tekstu do innego dokumentu za pomocą metody przeciągnij i upuść;

 • ćwiczenia z przenoszeniem i kopiowanie tekstu na pulpit za pomocą metody przeciągnij i upuść;

Zestaw komputerowy

Faza podsumowująca

- usystematyzowanie treści lekcji (5 min)

 • utrwalenie informacji dotyczących podstawy edycji tekstów w programie Word;

 • ocena pracy uczniów i omówienie błędów popełnionych w karcie pracy.

Karta pracy

Bibliografia

[1] Małgorzata Mordaka, Informatyka 2000, Podręcznik dla gimnazjum, Czarny Kruk, Bydgoszcz 2000

[2] Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt‑Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło, INFORMATYKA Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000

[3] P. M. Heathcote, J. M. Vincent, Word - pisanie na ekranie Informatyka w szkole Książka ucznia, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Załączniki

Czas trwania lekcji:

45 minut

R1Za45ove3mCe

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 72.40 KB w języku polskim
R17CPryQDgCEL

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 84.00 KB w języku polskim