Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RZnyVOt5l1CKI1
Odys drwi z Polifema Źródło: Joseph Mallord William Turner, Odys drwi z Polifema, 1829, olej na płótnie, National Gallery w Londynie, domena publiczna.
Odys drwi z Polifema
Joseph Mallord William Turner, Odys drwi z Polifema, 1829, olej na płótnie, National Gallery w Londynie, domena publiczna
Ćwiczenie 1

Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa pt. „Odys”. Zwróć uwagę na to, kto może być osobą mówiącą w wierszu.

OdysLeopold Staff
Leopold Staff Odys

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowcej0000008H9B5v22_000tp001manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki a taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

j0000008H9B5v22_00000_BIB_001Leopold Staff, Odys, [w:] tegoż, Dziewięć muz, Warszawa 1958, s. 30.
Ćwiczenie 2

Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu pt. „Odys”? Zaznacz w utworze dowolnym kolorem fragment, który na to wskazuje.

Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, na czym polega związek wiersz Leopolda Staffa z mitem o Odysie.

Ćwiczenie 4

Przepisz i uzupełnij podane zdania:

*Wędrówka Odyseusza i podróż człowieka przez życie mają wiele cech wspólnych, ponieważ...

Postać mówiąca zachęca do...

Każdy z nas jest Odysem, ponieważ...*

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Jaki nastrój według ciebie ma wiersz L. Staffa - optymistyczny czy pesymistyczny? Uzasadnij swój wybór.

Ćwiczenie 6

Narysuj mapę drogi Odysa do domu. Zaznacz na niej najważniejsze miejsca, które odwiedził w czasie swojej podróży.

RluIVfogFzuKf1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Czym według postaci mówiącej w wierszu jest wędrówka? Jak rozumiesz to porównanie?

Ćwiczenie 8

Wybierz fragment wiersza, który może być złotą myślą wartą zapamiętania.

  • Zapisz ją starannie – tutaj lub w zeszycie – i naucz się jej na pamięć.

  • Zaznacz myśl, która najbardziej przypomina tę wybraną przez ciebie.
    Uśmiech wędruje daleko. James Joycej0000008H9B5v22_000tp002James Joyce
    Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga. Leopold Staff
    Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Wiesław Czermak
    Droga do prawdy wiedzie przez błędy. (przysłowie)

uzupełnij treść
j0000008H9B5v22_000tp001
j0000008H9B5v22_000tp002