Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn

Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Józefa Haydna. Omówienie pozycji kompozytora w kontekście historii muzyki. Wskazanie najważniejszych cech stylistycznych w twórczości Józefa Haydna, na przykładzie symfonii i koncertów skrzypcowych. Wysłuchanie wybranych dzieł kompozytora i ich percypowanie.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić najważniejsze fakty z życie kompozytora.

 1. Przedstawić najważniejsze dzieła Józefa Haydna.

 2. Przedstawić pozycję kompozytora w kontekście historii muzyki.

 3. Omówić stylistyczne cechy twórczości kompozytora.

 4. Podać tytuł wysłuchanego utworu Józefa Haydna.

 5. Wyjaśnić wpływ Józefa Haydna na kulturę muzyczną następnych pokoleń.

Metoda pracy

Aktywne słuchanie muzyki. Pogadanka z elementami dyskusji i refleksji. Metoda opisu.

  1. Wacław Panek, Świat muzyki - Poręcznik.

  2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

  3. Nagrania utworów Józefa Haydna:

 • Symfonia Nr 94 G – dur “Poranek” cz. II i III

 • Koncert skrzypcowy Nr 1 C – dur

  1. Karta pracy ucznia.

  2. Rysunek z postacią Józefa Haydna.

1. Sprawdzenie obecności.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

3. Przypomnienie wiadomości z trzech ostatnich lekcji poprzez odpytanie dwóch uczniów.

(10 min)

Faza realizacyjna

1. Metodą opisu, zapoznanie uczniów z postacią Józefa Haydna. Omówienie postaci pod kątem epoki, w której tworzył kompozytor oraz opisanie jego pozycji w kontekście historii muzyki. Nawiązanie do pojęcia klasycy wiedeńscy, wymienienie najważniejszych postaci: Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Ludwika van Beethovena.

 • Notatka:

Józef Haydn urodził się 31 marca 1732 roku, a zmarł 31 maja 1809 roku. Austriacki kompozytor okresu klasycyzmu. Pierwszy z przedstawicieli, tzw. trójki klasyków wiedeńskich, obok MozartaBeethovena. Obdarzony pięknym głosem, w wieku ośmiu lat został przyjęty do chóru przy katedrze św. Stefana w Wiedniu. Po przejściu mutacji opuścił chór i zaczął zarobkować jako muzyk w Wiedniu. W roku 1761 został zatrudniony jako nadworny kompozytor i kapelmistrz na dworze arystokratycznej rodziny Esterhazy. Pozostał w jej służbie przez ponad 30 lat, zdobywając w tym czasie sławę i bogactwo. Przez współczesnych uznawany był za najwybitniejszego kompozytora epoki i zdobył ogólnoeuropejską popularność, która objawiała się między innymi gościnnymi występami, na przykład w Londynie w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Haydn był bliskim przyjacielem Mozarta. Znał też młodszego od siebie Ludwiga van Beethovena, który uważał go za swojego mistrza i nauczyciela. Kompozytor zaprzestał komponowania w 1803 roku, na sześć lat przed śmiercią. Do jego ostatnich dzieł należą wspaniałe dzieła chóralne Stworzenie świataPory roku oraz sześć mszy. Haydn pozostawił po sobie olbrzymi katalog dzieł.

2. Percepcja Symfonii G – dur Nr 94 „Niespodzianki”, części II. Metodą pogadanki, wskazanie cech stylistycznych charakterystycznych dla kompozytora.

 • Notatka:

Cechy stylistyczne twórczości Józefa Haydna:

- Dokonał w swej muzyce krystalizacji klasycznej formy symfonii jako kompozycji 4‑częściowej, złożonej z allegra w formie sonatowej, części wolnej (często w formie wariacji), menueta i finałowego ronda.
- Był twórcą klasycznego kwartetu smyczkowego.

- Zdefiniował główne formy muzyczne takie jak: sonata, symfoniakoncert, które były powielane przez kolejne pokolenia kompozytorów.

- W oratoriach połączył tradycje barokowe (technikę polifoniczną i koncertującą, ilustracyjność muzyki, monumentalne chóry) z klasycystyczną symetrią, symfonicznością i operową śpiewnością.

- Wykorzystywał ludowe melodie austriackie, węgierskie, słowackie, a nawet chorwackie.

- Tworzył muzykę o żywym, ruchliwym, dynamicznym charakterze (84 kwartety smyczkowe oraz 104 symfonie).

- Jego muzyka niezwykle elegancka, subtelna i zwiewna charakteryzowała się także poczuciem humoru i nieoczekiwanymi zmianami, jak na przykład w Symfonii Nr 94 - w tradycyjnie wolnej, cichej i łagodnej części wprowadził akord grany fortissimo, zaskakujący słuchaczy.

3. Percepcja Symfonii G – dur Nr 94 „Niespodzianki”, części III. Metodą pogadanki, wskazanie cech stylistycznych charakterystycznych dla twórczości kompozytora.

4. Metodą opisu, wskazanie najważniejszych dzieł Józefa Haydna.

 • Notatka:

Twórczość Józefa Haydna:

Symfonie, kwartety smyczkowe, sonaty, koncerty na: skrzypce, fortepian, trąbkę.

(30 min)

Faza podsumowująca

Wysłuchanie Koncertu skrzypcowego Nr 1 C – dur i jego percepcja.

(5 min)

  1. Wacław Panek, Świat muzyki.

  2. Janusz Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia.

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Klasycy wiedeńscy – Józef Haydn.

Zadanie domowe

Na podstawie podręcznika lub innego źródła wypisz przynajmniej trzy tytuły symfonii Józefa Haydna.

RhN6Y9L3PJqP7

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 45.50 KB w języku polskim