Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RygiD1UwZNRhs
Zdjęcie przedstawia marmurowe kolumny greckie ustawione w rzędach. Głowica kolumny ozdobiona jest wolutami (ślimacznicami). Tło jest rozświetlone promieniami słońca.

Klasyczna harmonia

Instalacja artystyczna znajdująca się w Los Angeles
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Na pytania o istotę piękna wyrocznia delficka odpowiadała: Najpiękniejsze jest to, co najwłaściwsze, Przestrzegaj granicy, Miej w nienawiści hybris [pychę] i „Nic zanadto”. Maksymy te wyryto na ścianach świątyni Apollina, boga piękna, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz. Miały one dla starożytnych Greków niezwykłe znaczenie.

Już wiesz

1) Przejrzyj albumy poświęcone sztuce starożytnej Grecji i odszukaj w nich (lub w innych dostępnych źródłach) rzeźbę Woźnicy z Delf (Aurigi delfickiego).

1) Wypisz cechy rzeźby starożytnej.

RDiEZMKsDurwV
(Uzupełnij).

2) Wynotuj podstawowe informacje na temat rzeźby Woźnica z Delf: materiał, datowanie, autora, pochodzenie, przeznaczenie, temat i miejsce przechowywania.

R156K1zqfQAes
(Uzupełnij).
j0000000BWB1v38_0000000K
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Grecka rzeźba klasyczna: Doryforos

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RwcU6RYIry05d1
Nagranie wideo. Pojawia się ciemnobrązowa rzeźba przedstawiająca umięśnionego, nagiego mężczyznę – greckiego atletę Doryforosa. Rzeźba zostaje ukazana od głowy z kręconymi włosami, następnie umięśniony tors, lewa ręka uniesiona do góry, penis, umięśnione uda i łydki aż do stóp. Ciężar swojego ciała opiera na prawej wyprostowanej nodze. Lewa noga jest pozostawiona z tyłu. Palcami dotyka ziemi. Następnie zostaje ukazana twarz mężczyzny, lewa ręka uniesiona do góry, umięśniony tors, lewa ręka ze zgiętymi placami. Wszystkie elementy pokazane są z prawej strony. W kolejnym ujęciu rzeźba pokazana jest z przodu od głowy do pasa. Następnie z lewego profilu zostaje pokazana noga zgięta w kolanie, a potem prawa dłoń ze zgiętymi palcami i twarz w ujęciu od dołu. Ponownie są widoczne stopy, dalej nogi i penis, wyżej wyprostowana prawa ręka i wzniesiona lewa ręka. To ujęcie pokazuje kolejne elementy ciała od stóp do głowy. Następnie zostaje ukazany umięśniony tors i głowa. Na ekranie na początku nagrania pojawia się informacja, że jest to studium rzeźby na podstawie kopii z brązu wykonanej przez Georga Römera w Berlinie w latach 1910‑1912. Rzeźba pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na końcu pojawia się plansza z napisami: zdjęcia zrealizowane dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Szczecinie, muzyka "Etiuda nr 6" Giulio Regondi, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego".
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Poliklet

Poliklet

– działał w latach ok. 450‑415 p.n.e. głównie w Olimpii. Uważany za najsłynniejszego – obok Fidiasza i Myrona – rzeźbiarza okresu klasycznego w sztuce starożytnej Grecji (V w. p.n.e.). Specjalizował się w tworzeniu posągów z brązu, przedstawiał m.in. atletów (Doryforos, Diadumenos). Rzeźbą Amazonki, która została uznana za lepszą od rzeźby Fidiasza, wygrał konkurs w Efezie. Zajmował się również teorią sztuki. Opracował nowy sposób przedstawiania stojącej postaci męskiej, zwany kontrapostem. W traktacie Kanon zawarł opis reguł matematycznych oraz wzorce pozwalające na ukształtowanie doskonale wyważonego i harmonijnego aktu męskiego o idealnych proporcjach.

R9joCFQsdvg0o1
Doryforos
Źródło: Poliklet, marmurowa replika rzymska, Museo Archeologico Nazionale, licencja: CC BY-SA 2.5.

Doryforos (gr. niosący włócznię) – to jeden z najsłynniejszych posągów z brązu autorstwa Polikleta. Tworząc go, rzeźbiarz zastosował reguły dotyczące idealnych proporcji człowieka. Rzeźba przedstawia muskularnego mężczyznę, nieco wyższego niż w naturze (2,12 m). Kanon Polikleta był oparty na obliczeniach matematycznych. Umowną jednostką miary (modułem) była tu szerokość palca. Wysokość ciała wynosiła 100 modułów, stopa stanowiła 1/6 wzrostu – głowa zaś 1/8. Sklepienie klatki piersiowej i miednicy tworzył łuk okręgu, którego środkiem był pępek. Tors natomiast wpisywano w kwadrat. Te miary i wzajemne stosunki części do całości decydowały o harmonii i symetrii wizerunku, jego „szlachetnej prostocie i cichej wielkości”j0000000BWB1v38_000tp001„szlachetnej prostocie i cichej wielkości”. Wrażenie to pogłębiało zastosowanie zasady kontrapostu, czyli naturalnego wyważenia ciała w ruchu. Polegało ono na ustawieniu postaci ludzkiej tak, aby jej ciężar spoczywał na jednej nodze, a lekko esowate wygięcie tułowia, ugięcie w kolanie drugiej nogi, delikatny skłon głowy i przeciwstawny ruch rąk równoważyły układ całości. Nagość modela była typowa, ponieważ atleci trenowali bez ubrania i na widoku publicznym, a wysportowane ciało budziło powszechny zachwyt i uznanie. Nic więc dziwnego, że podobnie wyobrażano też bogów.

j0000000BWB1v38_000tp001
j0000000BWB1v38_0000001B
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Grecka rzeźba klasyczna: Afrodyta knidyjska

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1Gt4Lw05cntq1
Nagranie wideo. Pojawia się biała rzeźba przedstawiająca nagą kobietę – boginię Afrodytę Knidyjską. Zostaje ukazana od stóp, prawą dłonią zasłania miejsca intymne, a lewą trzyma szatę, dalej brzuch, piersi aż do głowy. Falujące pasma włosów. rozdzielone przedziałkiem, są zaczesane do tyłu. Następnie pokazana zostaje twarz z prawego profilu. W kolejnym ujęciu są widoczne stopy bogini, kolana i wysoki dzban ustawiony przy niej na niskim profilowanym filarze, który zakrywa szata trzymana przez boginię. Później zostają ukazane jej place, z których spływa miękka draperia, następnie prawa ręka zasłaniająca miejsca intymne. Ponowie jest widoczna dłoń z szatą, a potem twarz bogini z lewego profilu. Na początku filmu pojawia się informacja, że jest to studium rzeźby na podstawie marmurowej kopii wykonanej przez Hansa Everdinga w Rzymie w latach 1905‑1909. Rzeźba pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na planszy końcowej pojawiają się informacje: zdjęcia zrealizowane dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Szczecinie, muzyka "Etiuda nr 6" Giulio Regondi, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego".
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Praksyteles

Praksyteles

– działał w latach ok. 370‑300 p.n.e. Uważany za najsłynniejszego – obok Skopasa i Lizypa – rzeźbiarza późnoklasycznego okresu w sztuce starożytnej Grecji (IV w. p.n.e.). Specjalizował się w tworzeniu marmurowych posągów, przedstawiał m.in. zniewieściałych efebówj0000000BWB1v38_000tp002efebów (Efeb z Maratonu, Odpoczywający satyr), tzw. pięknych bogów, o młodzieńczej urodzie (Apollo Sauroktonos, Eros Farnese, Hermes z Dionizosem), oraz wizerunki nagiej Afrodyty. Jego rzeźby odznaczały się miękkim modelunkiem, co odróżniało je od wcześniejszych posągów ukazujących umięśnione, atletyczne ciała (np. dzieł Polikleta). Praksytelesa nazywano mistrzem charis, czyli wdzięku. Swoje dzieła polichromowałj0000000BWB1v38_000tp003polichromował i polerował woskiem, dzięki czemu nadawał marmurowi zmysłową, cielistą tonację.

R1EpMyBasCzH91
Afrodyta knidyjska
Źródło: Praksyteles, marmurowa kopia rzymska, Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps), licencja: CC BY 2.0.

Afrodyta knidyjska – posąg powstał w szczytowym okresie twórczości Praksytelesa i przyniósł mu niebywałą sławę. Pliniuszj0000000BWB1v38_000tp004Pliniusz napisał, że była ona najpiękniejszym posągiem na świecie, a kultowy wizerunek bogini stanowił przedmiot podziwu estetycznego i fantazji erotycznych. Afrodyta ukazana została jako idealnie piękna kobieta przygotowująca się do kąpieli. Statuę uznaje się za pierwszy akt kobiecy w rzeźbie posągowej i pierwsze przedstawienie zupełnie nagiej bogini. Z uwagi na wstydliwy gest zasłonięcia łona ten typ przedstawienia określa się mianem Venus pudica (skromna Wenus). Dzieło odznacza się delikatnym modelunkiem i starannym opracowaniem, zwłaszcza głowy i włosów. Należy pamiętać, że rzeźba była polichromowana, co znacznie podkreślało urodę bogini i uwydatniało realizm przedstawienia. Podczas prac nad dziełem Praksytelesowi podobno pozowała Fryne – słynna heteraj0000000BWB1v38_000tp005hetera ateńska. Niewykluczone jednak, że artysta zatrudniał kilka modelek, aby odwzorować ich najpiękniejsze szczegóły anatomiczne. Podziwiając zmysłową urodę Afrodyty, warto wiedzieć, że grecki ideał piękna definiowała kalokagatia – pojęcie będące połączeniem słów kalós (piękny) i aghatós (dobry), a oznaczające doskonałość moralną i fizyczną.

mimesis (gr.)
Definicja: mimesis (gr.)

naśladowanie rzeczywistości w sztuce; jedna z podstawowych i swoistych kategorii antycznej estetyki określająca relację pomiędzy dziełem a światem wobec niego zewnętrznym. [...] Najbardziej rozwiniętą teorię mimesis stworzył Arystoteles, który rozróżniał sztuki uzupełniające przyrodę nowymi formami i sztuki naśladujące to, co przyroda ukształtowała, czyli tzw. sztuki mimetyczne (malarstwo, rzeźba, poezja i częściowo muzyka). W jego koncepcji naśladowanie nie było tożsame z biernym kopiowaniem świata, lecz obok momentu odtwarzania zawierało również moment odgrywania rzeczywistości w sztuce, swobodnego jej przedstawiania

Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, z czego wynikała harmonia klasycznych posągów greckich.

RtkgspWt9glWr
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Zinterpretuj opinię Winckelmanna, że klasyczne arcydzieła rzeźby greckiej prezentują szlachetną prostotę i cichą wielkość.

RLluvqfSNa6S5
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Porównaj posągi DoryforosaAfrodyty knidyjskiej. Wskaż ich cechy wspólne.

RrOcqi2q2tJ0h
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Porównaj opisy posągów Doryforosa i Afrodyty knidyjskiej. Podaj ich cechy wspólne.

RYpepY1FMkMea
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się twarzom wyrzeźbionych postaci. Napisz, czy dostrzegasz na nich emocje.

RwxiUpUW3zBgy
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Znajdź informacje, gdzie zostały odnalezione rzeźby.

Rs20L8y0G6lc9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, co to jest kontrapost.

RwwrmBUQpjplf
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R10peXNFdfw3L1
Omówiona i zaprezentowana na zdjęciu Afrodyta knidyjska to... Wybierz prawidłowe odpowiedzi: a) rzymska kopia posągu z IV w. p.n.e. b) oryginalne dzieło Praksytelesa. c) posąg dekoracyjny. d) pierwszy akt w greckiej rzeźbie całopostaciowej. e) typ przedstawienia tzw. Venus pudica. f) dzieło o charakterze mimetycznym.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Określ, które z kategorii estetycznych starożytności (piękno, tragizm, komizm, wzniosłość, patos, katharsis) zostały zrealizowane przez twórców posągów. Wyjaśnij wybrane pojęcia.

RbWlXDmwxo5A9
(Uzupełnij).
j0000000BWB1v38_000tp002
j0000000BWB1v38_000tp003
j0000000BWB1v38_000tp004
j0000000BWB1v38_000tp005
j0000000BWB1v38_0000003G
JPOL_E3_E4_Konteksty

Nike w sztuce i poezji

RPsIHU61pZnur
Nike z Samotraki
Źródło: a. nn., marmur, Luwr, domena publiczna.

Nike w mitologii greckiej jest córką tytana Pallasa i bogini podziemnej rzeki Styks, siostrą Zelosa (Współzawodnictwo), Kratosa (Siła) i Bii (Przemoc). Stanowi symbol zwycięstwaj0000000BWB1v38_000tp006zwycięstwa w bitwie, zawodach sportowych i konkursach piękności kobiet. W sztuce przedstawiano ją jako młodą kobietę ze skrzydłami i wieńcem na głowie. Mały posążek Nike był atrybutem Ateny Partenos i Zeusa Olimpijskiego.

Nike z Samotraki – to jedna z najpiękniejszych rzeźb hellenistycznych. Wykonano ją z marmuru dla uczczenia zwycięstwa morskiego Rodyjczyków nad królem syryjskim Antiochem III w 190 r. p.n.e. Posąg ma 2,45 m wysokości i pierwotnie był ustawiony na cokole o kształcie dziobu okrętu. Boginię ukazano w momencie lotu, o czym świadczą: skręt ciała, wysunięta noga i szaty rozwiane do tyłu. Cienki chitonj0000000BWB1v38_000tp007chiton otula jej tors niczym mokra tkanina, dzięki czemu podkreśla idealne kształty ciała. Rzeźba wyróżnia się szczególnym artyzmem i precyzją wykonania, jest monumentalna, patetyczna i pełna uniesienia.

RSrNU6cBW1LZK
Nike rozwiązująca sandał
Źródło: a. nn., marmur, Acropolis Museum, licencja: CC BY 2.5.

Nike rozwiązująca sandał – to fragment fryzu rzeźbiarskiego z balustrady świątyni Ateny Nike na Akropolu z V w. p.n.e. Boginię przedstawiono w momencie zdejmowania obuwia (zgodnie ze starożytnym obyczajem należało do świątyni wejść boso). Jej piękne, gibkie ciało podkreślają miękko i delikatnie układające się prześwitujące szaty. Kompozycję można określić jako finezyjną, doskonale wyważoną, spokojną i harmonijną.

R1UJ3zmEo9vHz
Recytacja wiersza Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej, „Nike”. Czyta Elżbieta Golińska.
Maria Pawilkowska-Jasnorzewska Nike

Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki,
o miłości nieuciszona!
Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim
wyciągając odcięte ramiona...

j0000000BWB1v38_00000_BIB_002 Źródło: Maria Pawilkowska-Jasnorzewska, Nike, [w:] tejże, Pocałunki, Warszawa 1926.
R1OtzOcm55oQh
Recytacja wiersza Leopolda Staffa „Żywa Nike z Akropolu”. Czyta Elżbieta Golińska.
Leopold Staff Żywa Nike z Akropolu

W zamierzchłych dni pajęczynie
Żyjesz, młodości ma: śpisz.
To tylko, co martwe, nie ginie
Zaklęte w granit lub spiż.

Me serce cię czule pozdrawia,
O, cudna, choć ślady masz skaz,
Jak Nike, co trzewik poprawia
Sponiewierana przez czas.

j0000000BWB1v38_00000_BIB_003 Źródło: Leopold Staff, Żywa Nike z Akropolu, [w:] tegoż, Wiklina, Warszawa 1953.
Ćwiczenie 8

Wymień różnice, jakie dostrzegasz w kompozycji zaprezentowanych rzeźb wyobrażających Nike.

R1WFNmErQ8NH9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego jedna z rzeźb ukazuje zdejmowanie sandała.

R1F9ksVpihuBP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Wymień co najmniej trzy cechy wspólne obu rzeźb.

R1CpEvfKj9jXX
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, z jakiego powodu stworzono rzeźbę Nike z Samotraki.

R1SOrLyxZZm1a
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, co łączy wiersze Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej i Leopolda Staffa.

R1T12HQ6KdlTX
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Na podstawie przywołanych wierszy określ, w jaki sposób motyw Nike może funkcjonować w tekstach kultury. Spróbuj podać inne realizacje tego motywu w kulturze.

RBRnBPAzkCkoq
(Uzupełnij).
j0000000BWB1v38_000tp006
j0000000BWB1v38_000tp007
j0000000BWB1v38_00000058
JPOL_E3_E4_Konteksty

Grecka rzeźba hellenistyczna: Laokoon i jego synowie

RT01b6UbM8FFA
Laokoon i jego synowie
Źródło: Agesandros, Polidoros, Atenodoros z Rodos, Musei Vaticani (Cortile del Belvedere), licencja: CC BY 3.0.

Grupa Laokoona to jedna z najsłynniejszych grup rzeźbiarskich. Gdy w 1506 r. wydobyto ją z ruin rzymskiego pałacu cesarza Tytusa, wielki artysta renesansu
Michał Anioł był wprost porażony dramatycznym pięknem tej kompozycji. Rzeźba, wirtuozersko wykonana w marmurze, charakteryzuje się typowym dla sztuki hellenistycznej dynamizmem i bogactwem efektów światłocieniowych.

Ernest Hans Gombrich O sztuce

Przedstawia ona straszną scenę opisaną w Eneidzie Wergiliusza: trojański kapłan Laokoon ostrzegał swych rodaków przed przyjęciem drewnianego konia, w którym mogą się ukrywać greccy żołnierze. Bogowie, widząc, że ich plany zniszczenia Troi są zagrożone, posyłają z morza dwa gigantyczne węże. Oplatają one kapłana i dwóch jego nieszczęsnych synów i duszą ich. [...] Chciałoby się wiedzieć, jak odbierał tę scenę grecki artysta, który stworzył niezwykłą grupę. Czy chciał, żebyśmy odczuli grozę sceny, w której niewinna ofiara cierpi za to, że powiedziała prawdę? A może zależało mu przede wszystkim na tym, by pokazać, że jest w stanie przedstawić morderczą i cokolwiek sensacyjną walkę między człowiekiem i bestią? [...] Sposób, w jaki muskuły torsu i rąk oddają wysiłek i cierpienie w beznadziejnej rozgrywce, wyraz bólu na twarzy kapłana, bezradna szamotanina obu chłopców i sposób, w jaki cała ta wrzawa i poruszenie zastygły w nieruchomą grupę, budzi od tamtej pory podziw. Ale nie mogę oprzeć się podejrzeniu, że sztuka ta adresowana była do tej samej publiczności, która lubowała się również w okropieństwach walk gladiatorów.

j0000000BWB1v38_00000_BIB_004 Źródło: Ernest Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Monika Dolińska, Warszawa 1997, s. 111.
Jak Grecy tworzyli sztukęKazimierz Michałowski
Kazimierz Michałowski Jak Grecy tworzyli sztukę

Termin klasyczny nie jest bowiem jednoznacznym, a wiążą się z nim co najmniej trzy znaczenia.
Znaczenie pierwsze. Jak wiadomo, każda wyodrębniona historycznie twórczość – obojętne, czy chodzi o twórczość artystyczną, czy naukową – ma w swoim rozwoju pewien okres klasyczny. […] Tym punktem szczytowym będzie taki moment, w którym można bezspornie stwierdzić, że tendencje, dążenia, tkwiące immanentnie w danej kulturze znajdują w nim właśnie najdoskonalszą realizację, stają się klasyczne dla danego zespołu kulturowego […]. Ale moment klasyczny jest wyrazem nie tylko wielkich okresów historycznych. Każdy twórca […] osiąga w swym rozwoju taki klasyczny moment w swej produkcji, w swej działalności. […]
Znaczenie drugie tego wyrazu. Gdy mówimy: utwór ten (lub dzieło) jest z ducha swojego klasyczny, to mamy wówczas na myśli pewne, pozornie apriorycznie ustalone wartości, które odnajdujemy bądź odczuwamy w danym utworze. O jakie walory tu chodzi? O pewne kategorie estetyczne, które określamy mianem harmonii, symetrii i rytmu, a które muszą być ze sobą tak ściśle związane, że wywołują u nas wrażenia: ładu, równowagi, spokoju, powagi i wzniosłości duchowej. Forma wyrazu i środki ekspresji odgrywają w tym względzie rolę drugorzędną. Decydujący jest efekt przeżycia całości utworu: obrazu, utworu poetyckiego, dzieła sztuki monumentalnej, np. rzeźby lub architektury, na których widok odnosimy wrażenie piękna klasycznego. […]
Znaczenie trzecie. Chodzi tu o określenie „klasyczny” w sensie greckim. Patrząc na jakiś budynek współczesny powiadamy o nim, że posiada elementy klasyczne. Mamy oczywiście na myśli najczęściej nie jego proporcje – co mogłoby odpowiadać drugiemu, wspomnianemu wyżej pojęciu klasyczności – ale elementy czysto zewnętrzne, najczęściej dekoracyjne. Po prostu kolumny, kapitele, gzymsy czy inne szczegóły architektoniczne, ukształtowane na wzór sztuki greckiej lub zapożyczone wprost z repertuaru jej architektury, przypominają nam grecką formę. To samo dotyczy posągu, którego „klasyczna nagość” przywołuje wspomnienia rzeźby antycznej.

j0000000BWB1v38_00000_BIB_005 Źródło: Kazimierz Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986, s. 82–84.
Ćwiczenie 12

Napisz, czy grupę Laokoona można uznać za dzieło z ducha klasyczne (por. drugie znaczenie wyrazu klasyczny w cytowanym wyżej tekście Kazimierza Michałowskiego). Uzasadnij odpowiedź.

Rk4yQlxlIofKU
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13
RI7Rw0uCn4vfW1
Określ, w jakim sensie grupa Laokoona jest klasyczna. Spośród podanych określeń wybierz te, które odnoszą się do omawianego dzieła. Wybierz prawidłowe odpowiedzi: a) klasyczny = mający takie cechy, jak harmonia, umiar, równowaga, spokój, b) klasyczny = starożytny, c) klasyczny = naśladujący wzory starożytne, d) klasyczny = doskonały, wzorowy, powszechnie uznawany, e) typowy dla jakiegoś zespołu kulturowego lub np. stylu w sztuce, f) klasyczny = ustalony, stanowiący normę w jakiejś dziedzinie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000000BWB1v38_00000062
JPOL_E3_E4_Konteksty

Laokoon i jego synowie jako inspiracja

RoKH7gqtssYQE
Laokoon
Źródło: El Greco, National Gallery of Art, domena publiczna.
R22zBkoEp8bDU
Laokoon i jego synowie
Źródło: Niccolò Boldrini, drzeworyt, Albertina, domena publiczna.
1
Wskazówka

Propozycja dodatkowego zadania dotyczącego analizy porównawczej i interpretacji dzieł sztuki dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Odniesienia do podstawy programowej:

 • dostrzeżenie przemiany konwencji i praktyki ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków),

 • rozpoznanie aluzji literackich i symboli kulturowych,

 • dostrzeżenie w dziełach trawestacji,

 • dostrzeżenie i skomentowanie estetycznych wartości dzieła,

 • przeprowadzenie analizy porównawczej dzieł.

Dla zainteresowanych

Grupa Laokoona była podziwiana, opiewana w poezji i kopiowana przez stulecia.
Aż do XIX wieku uchodziła za wzór i esencję sztuki klasycznej. Nic więc dziwnego, że inspirowała wielu artystów. Na ilustracji 1. widnieje obraz El GrecaEl GrecoEl Greca (1541?-1614), hiszpańskiego malarza greckiego pochodzenia. Kompozycja jest artystyczną przeróbką, transformacją rzeźbiarskiego pierwowzoru. Artysta zastosował tu ekspresyjną deformację ciał oraz silne kontrasty światła i cienia. Postacie są wydłużone, mają atroficznąj0000000BWB1v38_000tp008atroficzną muskulaturę i przybierają nienaturalne pozy. Przedstawiono je w zimnej poświacie nadciągającej burzy. W tle obrazu artysta namalował mury Toledo. Drugi tekst kultury (ilustracja nr 2) to przypisywany włoskiemu artyście Niccolò BoldriniemuNiccolò BoldriniNiccolò Boldriniemu (ok. 1500 – ok. 1566) drzeworyt, który przedstawia trzy małpy człekokształtne w wężowych splotach. Karykatura zaskakuje. Czy jest kpiną z patetycznego stylu antycznej rzeźby? A może miała ośmieszyć powszechne w dobie renesansu uwielbienie dla sztuki klasycznej? Czy chodziło o bezkrytyczne małpowanie dzieł starożytnych? Istnieje hipoteza, że obraz był komentarzem do XVI‑wiecznych dysput naukowych toczonych na temat ustaleń Galenaj0000000BWB1v38_000tp009Galena i badań Vesaliusaj0000000BWB1v38_000tp00AVesaliusa dotyczących podobieństw w anatomii małp i człowieka.

Ćwiczenie 14
RuA6QzgPIx3xo
Dokończ zdanie. Zaprezentowany obraz El Greca w stosunku do pierwowzoru rzeźbiarskiego jest... Wybierz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. trawestacją., 2. parodią., 3. pastiszem., 4. parafrazą., 5. kopią.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
ReoAKyUvTqewr
Dokończ zdanie. Zaprezentowany obraz Niccolò Boldriniego w stosunku do pierwowzoru rzeźbiarskiego jest... Wybierz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. trawestacją., 2. parodią., 3. pastiszem., 4. parafrazą., 5. kopią.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16

Wybierz cechy, jakimi można określić obraz El Greca. Uzasadnij odpowiedź.

 • udziwniony,

 • skomplikowany,

 • zaskakujący,

 • upiorny,

 • piękny,

 • brzydki,

 • ekspresyjny,

 • chaotyczny,

 • nieharmonijny,

 • niepokojący,

 • wyrafinowany,

 • [inny?].

RwQKS66RwUcvx
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 17

Wymień co najmniej trzy cechy wspólne obrazu El Greca i rzeźby Laokoon i jego synowie.

R1KcqQiUUYzvN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 18

Odnosząc się do uwag i hipotez na temat znaczenia drzeworytu Niccolò Boldriniego, odpowiedz na pytanie: z jakim rodzajem komizmu tutaj się spotykamy? Uzasadnij odpowiedź.

 • farsa,

 • satyra,

 • humor,

 • dowcip,

 • [inny?].

RPXJPnel8ZgM0
(Uzupełnij).
j0000000BWB1v38_000tp008
j0000000BWB1v38_000tp009
j0000000BWB1v38_000tp00A
El Greco
Niccolò Boldrini
j0000000BWB1v38_0000008R
JPOL_E3_E4_Preteksty

Współczesny kanon piękna

RJOuR8VQPEbK0
Top modelka Naomi Campbell [czyt. naomi kambel]
Źródło: FashionWeekLive, Jesse Gross, licencja: CC BY 2.5.
R99CEBWUpjhJW
Aktorzy Angelina Jolie [czyt. adżelina dżoli] i Brad Pitt, [czyt. brad pit] festiwal filmowy w Cannes [czyt. kan]
Źródło: Georges Biard, 2007, licencja: CC BY 3.0.
R16PNkrg5k4Yf
Piosenkarka Lady Gaga [czyt. lejdi gaga] w programie Good Morning America [czyt. gud mornig amerika]
Źródło: TJ Sengel, 2011, licencja: CC BY 2.0.
RSQRbLUGFGOG1
Zespół muzyczny One Direction [czyt. łan dajrekszyn], trasa koncertowa Take Me Home Tour [czyt. tejk mi hołm tur]
Źródło: a. nn., 2013, licencja: CC BY-SA 2.0.
RDuP4rKlrGF8Y
Piłkarz Cristiano Ronaldo [czyt. kristiano ronaldo]
Źródło: Chris Deahr, licencja: CC BY 2.0.

Panuje powszechna opinia, że światem rządzi dziś pieniądz, a nie piękno. Piękno nie jest już utożsamiane z dobrem, stało się względne i zależne od czasów, w jakich żyjemy. Co więcej, straciło ono swój obiektywizm, jest sztuczne, wyprodukowane i skrojone według współczesnej, modnej miary. Pesymiści ubolewają, że teraz królują tandeta i prowokacja, a dawne kategorie estetyczne – piękno i wzniosłość – zostały zastąpione przez brzydotę, kicz i obsceniczność.

Na powyższych ilustracjach przedstawiono postacie znane z prasy i telewizji. Są one nie tylko sławne, lecz także, w powszechnej opinii, urodziwe czy atrakcyjne. Można powiedzieć, że ucieleśniają ideały piękna lansowane przez współczesne mass media. Jednak modelka Naomi Campbell nie jest typem klasycznej (czarnoskórej) Wenus, a Cristiano Ronaldo – atletycznym młodzieńcem przypominającym starożytne posągi Apollina? Dla odmiany większość współczesnych artystów wcale nie kontempluje harmonijnych form, a sztuka nie koncentruje się już na kategorii klasycznego, naturalnego piękna. Jak pisze Umberto Eco:

Umberto Eco Historia piękna

Przeciwnie, chce ona uczyć interpretowania świata innymi oczami, radowania się powrotem do modeli archaicznych lub egzotycznych: świata snu lub fantazji osób umysłowo chorych, wizji wywoływanych przez narkotyki, ponownych odkryć materii, umieszczania przedmiotów użytkowych w nowych, zaskakujących kontekstach [...]. Istnieje wreszcie wiele nurtów sztuki współczesnej (happeningi, w których artysta nacina lub okalecza własne ciało, wciąganie publiczności w zjawiska świetlne lub dźwiękowe), w których pod znakiem sztuki odbywają się ceremonie o posmaku rytualnym, nieróżniące się od starożytnych obrzędów misteryjnych, których celem nie jest kontemplacja czegoś pięknego, lecz doświadczenie niemal religijne, choćby nawet religijności prymitywnej i cielesnej, w której bogowie są nieobecni.

j0000000BWB1v38_00000_BIB_006 Źródło: Umberto Eco, Historia piękna, tłum. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 415–417.
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

RDUilm0qcXk83
Woźnica z Delf
Źródło: RaminusFalcon, odlew z brązu, Muzeum Delfickie, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 19
Ro96oorXfpWWz1
Wskaż prawidłową odpowiedź, jakie przeznaczenie miała pierwotnie rzeźba Woźnicy z Delf. Możliwe odpowiedzi: 1. sakralne, 2. upamiętniające człowieka (kommemoratywne), 3. nagrobne (sepulkralne), 4. dekoracyjne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 20

Napisz, z czego wykonano ten posąg i jakich technik użyto do jego dekoracji.

RymM0gXGwEF10
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Opisz, w jaki sposób przedstawiono postać woźnicy.

RmCqeV4uEKA4a
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Określ, komu przypisuje autorstwo rzeźby Woźnica z Delf.

R1OgIaCsdADFt
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 22

Określ współczesny kanon piękna lub urody kobiecej i męskiej.

R1DVvY6O36C7o
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 23

Omów tendencje, które dominują w sztuce współczesnej.

RxuBG95D628dj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 24

Zastanów się i napisz, czy klasyczny ideał piękna jest wciąż obecny w naszej kulturze.

R80jNGFAtfhWq
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 25

Wyjaśnij współczesne znaczenie wyrażeń: klasyczna uroda, posągowe kształty, bogini piękna.

R1LaQGZjo1rXV
(Uzupełnij).
Rda0YxZlM2hvS1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa klucze

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: piękno klasyczne, klasycyzm, Poliklet, Doryforos, Paraksyteles, Afrodyta knidyjska, Nike z Samotraki, Nike rozwiązująca sandał, Lakoon, współczesne ikony piękna.

R1MOjXTdpcAx2
(Uzupełnij).