Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obszar wsparcia:
E. Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów (zajęcia rozwijające kreatywność).

Scenariusz zajęć z dziećmi 4‑letnimi, podczas których dziecko rozwija swoją wyobraźnię. W trakcie zajęć nazywa owoce w kolorze żółtym. Bierze udział w ćwiczeniach na skojarzenia, pamięć oraz prostych wprawkach dramowych. Za pomocą różnych materiałów plastycznych oraz szablonów owoców tworzy swoją krainę owocową.

R1UtobspEibi1

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 276.23 KB w języku polskim