Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXAtNZSYStmYU1
Zorientowana poziomo fotografia barwna przedstawiająca na pierwszym planie łopoczącą na wietrze biało‑czerwoną flagę Polski. Wydłużony prostokąt flagi przecina środek kadru w skos. Jej krótszy lewy bok jest przymocowany do końca niezbyt grubego, pochylonego w lewo masztu, którego końce od góry i od dołu nikną za krawędziami kadru. Materiał flagi połyskuje w słońcu na tle ciemnoniebieskiego nieba z prześwietlonymi na skrajach słonecznym światłem granatowymi chmurami, zasłaniającymi niebo od lewej strony.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 1

Przypomnij sobie, jakie symbole narodowe znajdują się na polskich strojach sportowców. Wybierz dowolną dyscyplinę (piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, skoki narciarskie i inne) i wymień elementy narodowe stroju.

Rxo9kJDHb2Loq
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Wybierz dowolną dyscyplinę sportu (piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka, skoki narciarskie i inne) i wymień elementy narodowe stroju sportowców. Skorzystaj z dostępnych źródeł.

R1BKbYNel50Xy
(Uzupełnij).

Przeczytaj tekst pt. Flaga Polski i wykonaj związane z nim ćwiczenia.

Flaga PolskiMuzeum Historii Polski
Muzeum Historii Polski Flaga Polski

[...]

Flagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku. Wywodziły się od chorągwi królewskich
i przejmowały ich barwy - kolor godła umieszczano na górze flagi, a kolor tła na dole. Również polska flaga wywodzi się od królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego.

Zarówno dawniej, jak i dzisiaj kolorom przypisywano znaczenie. Biel symbolizowała czystość, porządek i szlachetność. Kolor czerwony był symbolem ognia i krwi, oznaczał także odwagę i waleczność. Od dawien dawna czerwień była kolorem uprzywilejowanym, używali jej najdostojniejsi i najbogatsi. Uzyskanie trwałego czerwonego koloru było kosztowne. Czerwony barwnik produkowano z wydzieliny owadów zwanych czerwcami, stąd wzięła się nazwa koloru.

W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało‑czerwone szarfy. Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 r. uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Biało‑czerwonymi kolorami witano w Niemczech żołnierzy powstania listopadowego, udających się na emigrację. Biało‑czerwone kokardy przypinali uczestnicy walk o niepodległość. Żołnierze powstania styczniowego 1863 r. zakładali biało‑czerwone opaski. Pierwszą manifestacją, w czasie której niesiono biało‑czerwone flagi, był pochód w Warszawie
w 1916 r. z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w dniu
1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której napisano: «Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony». Po dwudziestu latach wolności polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. W czasie niemieckiej okupacji za prezentowanie symboli narodowych groziła surowa kara. Pomimo to notowano liczne przypadki obchodzenia zakazanych świąt narodowych przy użyciu polskiej flagi. W czasie powstania warszawskiego specjalnie oznaczona biało‑czerwona opaska, założona na prawe ramię, zastępowała polski mundur. Dzisiaj możemy bez ograniczeń cieszyć się polską flagą. Pamiętajmy, że należy się jej szacunek.

unikatowy_nr_id_wpisu_01 Źródło: Flaga Polski, dostępny w internecie: https://muzhp.pl/pl/c/2224/flaga-polski [dostęp 16.07.2022].
Ćwiczenie 1

Odwołując się do informacji zawartych w tekście Flaga Polski, podaj datę wydarzenia, podczas którego po raz pierwszy biel i czerwień pojawiły się
w charakterze barw narodowych oraz kiedy i przez kogo zostały za nie oficjalnie uznane.

Rkj4oDH2YBOPp
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Odszukaj informacje o tym, z czego kiedyś produkowano czerwony barwnik.

RChgBvfDRItVu
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Podaj, z czego kiedyś produkowano czerwony barwnik.

RUIIlNW3YvAq5
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Ustal, jakim ważnym wydarzeniom okresu zaborów towarzyszyło eksponowanie polskich barw narodowych.

R58QDD2yfT26S
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, co symbolizują polskie barwy narodowe, a następnie zapisz swoje propozycje w wyznaczonych poniżej polach.

R1OcrsxshIHA8
(Uzupełnij) (Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przeczytaj wiersz Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej Barwy narodowe, a następnie wykonaj polecenia.

Barwy narodoweMaria Pawlikowska‑Jasnorzewska
Maria Pawlikowska‑Jasnorzewska Barwy narodowe

Biało‑krwawy,
Krwawo‑biały, lniany
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!
Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,
Tę pamiątkę,
Ten dług

I ten morałj0000008R9B6v21_000tp001morał.

unikatowy_nr_id_wpisu_02 Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Barwy narodowe, [w:] tejże, Wiersze, Warszawa 1987, s. 162.
Ćwiczenie 4

Wypisz z wiersza Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej wszystkie epitety, jakimi opisano polski sztandar. Wskaż ten spośród nich, który wydał ci się niezwykły i uzasadnij swoją odpowiedź.

RA9aP9F3QPkpV
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, na jakim skojarzeniu został oparty wiersz Marii Pawlikowskiej
-Jasnorzewskiej.

R1AYKt44G1GCs
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wypisz synonimy do słowa 'sztandar', które pojawiły się w wierszu.

Wypełnij pola i przeciągnij je w dowolne miejsca.

R47VBkVbMw2Vh
Stwórz zbiór synonimów słowa „sztandar”, które pojawiły się w wierszu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Wypisz synonimy do słowa 'sztandar', które pojawiły się w wierszu.

R1ZVuHkvH1mkn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, z jakim 'krwotokiem' uporał się polski sztandar. Ustal, do jakich wydarzeń nawiązuje podmiot liryczny.

RgxmvlXDvPauq
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, jakie przesłanie płynie z wiersza Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej.

RKqDufUo4v7sR
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Wskaż na mapie Europy kilka miejsc, w których odbyły się ważne bitwy z udziałem Polaków. W razie konieczności wyszukaj informacje w dostępnych źródłach.

RaSSh0dgGD6bE
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Korzystając z dostępnych źródeł, wypisz kilka miejsc, w których odbyły się ważne bitwy z udziałem Polaków.

Rz381Oi1UvFqC
(Uzupełnij).
R55M3Nx948Kkf1
Mapa podziału politycznego Europy w 2015 roku
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1SdXzjcZdj79
Ćwiczenie 8
Do każdego zestawu kolorów różowy brązowy beżowy błękitny bury bursztynowy herbaciany żółty orzechowy
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R16TYm5pxwt4h
Ćwiczenie 9
Z nazw kolorów w podanych zdaniach utwórz formy złożone przymiotników. Antoni użył do malowania swego obrazu tylko trzech kolorów: białego, żółtego i czarnego. Jego obraz był Tu uzupełnij. Na nowej spódnicy Magdy widoczne były czerwone kwiaty w ciemnych odcieniach. Była ona Tu uzupełnij
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1BQJdtITiO1H
Ćwiczenie 10
Należy przyporządkować odcienie bieli i czerwieni w odpowiednie pole.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RDGEB9RJGBSi2
Ćwiczenie 11
Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami kolorów. Stali na 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną wzgórzu i spoglądali na 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną zachód słońca.
Ponad 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną łanem zboża 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną kwiaty maku, a na jego skraju można było dostrzec 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną kwiaty chabrów.
Żołnierze w 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną mundurach i 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną rękawiczkach na dłoniach wciągali na 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną, 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną maszt 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną flagę.
Samochód w kolorze 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną zatrzymał się w miejscu zakazu postoju oznaczonym 1. czerwieniły się, 2. białych, 3. błękitne, 4. szary, 5. złotym, 6. czerwono-niebieskim, 7. purpurowy, 8. zielonym, 9. różowy metalik, 10. ciemnozielonych, 11. metalowy, 12. biało-czerwoną znakiem.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Nazwij i opisz uczucia, jakie żywisz do symboli narodowych.

RhP2H5An7v372
(Uzupełnij).
j0000008R9B6v21_000tp001
01