Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Kompetencje międzykulturowe Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych pod redakcją Marzeny Rafalskiej

Edukacja międzykulturowa oznacza trwający całe życie proces tworzenia warunków do wzajemnego poznania, zrozumienia i dialogu pomiędzy ludźmi. Edukacja międzykulturowa przygotowuje do życia i pracy w wielokulturowym świecie, uwrażliwia na różnorodność i niejednoznaczność. Kształtuje postawy porozumienia, współpracy, współistnienia i kreowania pokoju. Edukacja międzykulturowa z jednej strony chroni świat zakorzenienia, z drugiej – otwiera jednostki na nowe doświadczenia kulturowe.

RnJ3HlpTzBFrU

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 2.96 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida