Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Jak powstał komputer?

Od dawna ludzie wykonywali obliczenia, używając do tego patyków, kamyków, lub palców u rąk. Pierwowzorem komputera jest liczydło.

R1QoiqKoM8jXt1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

W XVII wieku powstały pierwsze mechaniczne maszyny liczące, które wraz z rozwojem cywilizacji i dokonywaniem nowych odkryć, miały coraz bardziej skomplikowane konstrukcje.

Ćwiczenie 1

Wyszukaj informacje na temat historii komputerów. Zebrane wiadomości przedstaw w klasie i porównaj z danymi na interaktywnej osi czasu w e‑podręczniku.
Niech inspiracją do twoich działań będzie ilustracja komputera sprzed ponad 70 lat.

RAqQpKAtFTolK1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.
R1bW9CqT9x9x51
Interaktywna oś czasu na temat historii komputerów
Źródło: Jacek Lipecki, Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.0.
ma392a8ee30958ca7_d5e186

Zastosowanie technologii informacyjnej

Gwałtowny rozwój technologii informacyjnej przyczynił się do rozszerzenia zastosowań komputerów. Przestały one być maszynami wykorzystywanymi tylko do wykonywania obliczeń. W dzisiejszym świecie urządzenia komputerowe znalazły zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie życia. Sterują pracą wielu urządzeń znajdujących się w domu, szkole, szpitalu, banku, sklepie, w ośrodkach informacji turystycznej, w kosmicznych rakietach i laboratoriach naukowych.

Ćwiczenie 2

Na podstawie pokazów ilustracji opisz w znanym ci edytorze tekstu zastosowanie komputerów.
Po wykonaniu zadania sprawdź, czy podstawowe obszary zastosowań komputerów, przedstawione na pokazie, zostały przez ciebie poprawnie rozpoznane?

ma392a8ee30958ca7_d5e261
Zapamiętaj!

Ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnej komputery znalazły zastosowanie we wszystkich obszarach życia. Spotykasz je wszędzie. Wspierają edukację, funkcjonowanie różnych firm, handel, rozrywkę oraz wydarzenia kulturalne i sportowe.