Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rd67L04HYMAoj
Ilustracja o chropowatej fakturze, jakby namalowana farbą na ścianie budynku, przedstawia dwie postacie. Po lewej stronie uśmiechnięta babcia w okrągłych okularach w ciemnych oprawkach i siwych włosach upiętych w kok. Na jasną bluzkę ma narzucony różowy szal. Po prawej stronie uśmiechnięty dziadek, na czubku jego łysej głowy sterczą trzy siwe włosy, na nosie ma duże okrągłe okulary w ciemnych oprawkach. Ubrany jest w jasną bluzkę, wokół szyi ma owinięty zielony szalik. Postacie wyglądają, jakby były namalowane od szablonu, nosy to ciemniejsze kropki na twarzach, oczy, usta i okulary są takie same, różnią się tylko wielkością.

Koncert życzeń dla dziadków

Dziadkowie
Źródło: domena publiczna.
Polecenie 1

Zastanów się i nazwij uczucia, jakimi babcie i dziadkowie darzą swoje wnuki.

R1boyLoEd6siE
Miejsce na notatki
1
Ćwiczenie 1

Obejrzyj galerię zdjęć przedstawiających babcie i dziadków z wnukami. Na ich podstawie opisz, w jaki sposób dziadkowie mogą okazywać miłość swoim wnukom.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 1

Zastanów się i opisz, w jaki sposób dziadkowie mogą okazywać miłość swoim wnukom.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Polecenie 2
R2FxKZj16XBoK
Ćwiczenie w formie tablicy interaktywnej z 2 zabawnymi ilustracjami - głową babci i głową dziadka. Uczeń po zastanowieniu się, jak można sprawić babci lub dziadkowi przyjemność, wypełnia i przeciąga pola tekstowe w odpowiednie miejsca.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Jak można sprawić babci lub dziadkowi przyjemność? Zrób listę ciekawych propozycji.

RgOE9kA01C7bm
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 2

Czy wiesz, jaką muzykę lubią twoi dziadkowie? Jaką piosenkę można by było zamówić dla babci lub dziadka  w koncercie życzeńj0000008QYB6v21_000tp001koncercie życzeń?  Uzupełnij tytuł piosenki i wykonawcę. Uzasadnij, dlaczego został przez ciebie wybrany właśnie ten utwór.

R11xdPNmaKrU1
Tytuł piosenki (Uzupełnij) Wykonawca (Uzupełnij) Tekst (Uzupełnij) Uzasadnienie (Uzupełnij).

Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza 'Koncert życzeń', a następnie wykonaj związane z nim ćwiczenia.

Koncert życzeńTadeusz Różewicz
Tadeusz Różewicz Koncert życzeń

Opowiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego

Chodzę po domu na czworakach
na palcach chowam się po kątach
udaję starą salopkęj0000008QYB6v21_000tp002salopkę
miotełkę do zamiatania

nie rzucam się w oczy w ten sposób
uśmiecham się do wszystkich
nawet do klamki słucham kroków

kiedyś wsadziłam palec do garnuszka
z miodem
odezwały się głosy trąb
sąd ostateczny
mdli mnie
z miłości
przedmioty mają zęby i pazury

ta szafa co stoi otwarta
to mamusia wasza i babcia
to krzesło
które przestawiają z kąta w kąt
to też babcia

Kochanej mamuni i babuni
w dniu sto pierwszych urodzin
dwustu lat życzą
syn synowa i wnuki

j0000008QYB6v21_00000_BIB_001 Źródło: Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń, [w:] tegoż, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000.
Ćwiczenie 3

Scharakteryzuj podmiot liryczny w wierszu Tadeusza Różewicza. Wymień na tej podstawie dwie części utworu, a następnie zatytułuj je.

RT7PsI7pR8eMR
Podział na kolumny:. Treść. Treść(...).
Ćwiczenie 3

Scharakteryzuj podmiot liryczny w wierszu Tadeusza Różewicza. Wymień na tej podstawie dwie części utworu, a następnie zatytułuj je.

R1HHwfHm1NmLe
Miejsce na tytuły i cytaty.
Ćwiczenie 4

Opisz, co robi i jak zachowuje się babcia. Zacytuj odpowiednie fragmenty wiersza.

RG5hs9KbsDcPP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Nazwij uczucia, jakie przeżywa bohaterka wiersza w swoim domu.

RJ7pGkYmp4ldR
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, jak rodzina traktuje babcię. Nazwij uczucia, którymi obdarza 'mamunię i babunię'.

RzjISQLt6N0lW
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 7
R1SktTmqVfpdK
zadanie interaktywne
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, czy życzenia wyrażone w ostatniej zwrotce są szczere. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Rv0JGoc0h9wIo
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 9

Przedstaw, jak powinni zachowywać się domownicy wobec starszych osób.

R5FeQ0ufck3LN
Miejsce na notatki
Zapamiętaj!

Ironia to taki sposób formułowania wypowiedzi, w której używamy słów w znaczeniu innym niż właściwy. Sens przekazu nie jest wyrażony wprost, ale zamierzony przez autora i rozpoznawany przez odbiorcę. Ironię można zasygnalizować również poprzez mimikę czy intonację głosu.

Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, na czym polega ironiczny charakter podtytułu wiersza Tadeusza Różewicza.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Polecenie 3

Napisz wiersz – wyznanie babuni traktowanej z prawdziwą miłością.

RTXOjeSBoqXCd
Miejsce na tekst wiersza
Polecenie 4

Na podstawie poniższych zdjęć scharakteryzuj dziadków dawniej i dziś. Podaj różnice i podobieństwa.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Polecenie 4

Zastanów się i odpowiedz, co twoim zdaniem zmieniło się w sposobie życia starszych ludzi w ciągu ostatnich stu lat.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
gerontologia
O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życiaAgnieszka Bron
Agnieszka Bron O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życia

Starzenie się jest procesem nieuniknionym, trwającym od momentu narodzin człowieka. Biologiczny wiek człowieka stale rośnie. Ostatnie stulecie przyniosło niesłychane możliwości dłuższego i bardziej zdrowego życia, co wynika nie tylko z dobrobytu, ale również z postępu medycyny, a szczególnie gerontologiigerontologiagerontologii. […] Sami starzejący się dorośli postrzegają proces starzenia jako coś, co napawa ich lękiem, i często czują, że są traktowani jako obciążenie dla społeczeństwa. [...] Starość nie przychodzi nagle, starości uczymy się, a uczenie to ma charakter biograficzny [...]. Okres starzenia się może być ważny, wartościowy i szczęśliwy. [...] Aktywność każdego rodzaju, czy to fizyczna, czy psychiczna, jest najważniejszym elementem/działaniem podnoszącym jakość życia. Tak też jest, kiedy wchodzimy w wiek starości i późnej starości. Dwie aktywności są chyba podstawowe w życiu ludzi, i to niezależnie od wieku - praca i miłość.

Praca i starzenie się

[...] Starsi chcą czuć się potrzebni, praca zawodowa lub inna aktywna działalność daje im takie poczucie i powoduje, że są fizycznie i psychicznie dłużej sprawni.

Miłość jako druga ludzka pasja

Praca jest tylko jedną z ważnych działalności człowieka, drugą równie ważną sferą ludzkiej działalności jest miłość. Bez miłości i bliskości życie byłoby ciężkie. Starzejąc się, potrzebujemy miłości, tak jak i w poprzednich okresach życia. Stąd różnego rodzaju działania, aby tę potrzebę zaspokajać. Nawet w późnym wieku potrzeba kochania i bycia kochanym jest ogromna. Chodzi tu nie tylko o miłość do partnera, ale również dzieci, wnuków i przyjaciół. [...]

Jak dawać sobie radę ze starzeniem - 10 punktów

Na koniec chcę przedstawić w 10 punktach, jak można sobie radzić w procesach starzenia. Te punkty mogą dotyczyć każdego okresu życia, ale stają się szczególnie znaczące w jesieni życia:

  1. Dostosowanie do punktów zwrotnych/przejść i ich akceptacja lub wykorzystanie.

  2. Tworzenie (wynajdywanie) małych, miłych zdarzeń i cieszenie się nimi - świadomość przemijania czasu.

  3. Kochanie siebie - uczucie szczęścia/zadowolenia.

  4. Związki z innymi - kontakty bliskie i odległe.

  5. Pomaganie innym i wybaczanie; społeczne zaangażowanie.

  6. Życie zgodne z przyzwyczajeniami, ale wciąż w poszukiwaniu nowych emocji w kulturze i naturze.

  7. Pielęgnowanie sprawności fizycznych.

  8. Pielęgnowanie sprawności umysłowych.

  9. Rozwiązywanie problemów i ćwiczenie zdolności ich wykonywania - bycie aktywnym.

  10. Siła napędowa - ciekawość i emocje.

j0000008QYB6v21_00000_BIB_002 Źródło: Agnieszka Bron, O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życia, [w:] Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, red. Małgorzata Malec, Wrocław 2011.
Ćwiczenie 11

Określ główną myśl powyższego tekstu.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 12

Odnajdź w tekście i wynotuj wyrażenia, które są synonimami słowa 'starość'.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 13

Rozważ, czy powyższy fragment jest tekstem publicystycznym, informacyjnym czy naukowym. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 14

Na podstawie tekstu opisz, co wpływa na dobre i szczęśliwe przeżywanie starości.

R1WWC601G3mLl
Miejsce na notatki
Polecenie 5

Spośród dziesięciu punktów zawartych we fragmencie Jak dawać sobie radę ze starzeniem wybierz dwa, według ciebie najważniejsze. Następnie zastanów się i opisz, w jaki sposób wnuki mogą pomóc babci lub dziadkowi wcielić je w życie.

R12sCo2yDNusW
Miejsce na notatki
j0000008QYB6v21_000tp001
j0000008QYB6v21_000tp002
 j0000008QYB6v21_000tp003
j0000008QYB6v21_000tp004
j0000008QYB6v21_000tp006
j0000008QYB6v21_000tp005