Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina

Zapoznanie uczniów z twórczością Fryderyka Chopina. Omówienie historii powstania koncertów. Wskazanie form, środków wykonawczych stosowanych przez kompozytora oraz omówienie jego stylu. Określenie wyjątkowości koncertów i wskazanie cech charakterystycznych dla twórczości Chopina. Dokonanie formalnej analizy poszczególnych części koncertów.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić historię powstania koncertów fortepianowych.

 2. Scharakteryzować styl „Koncertów fortepianowych”.

 3. Omówić technikę i środki wykonawcze zastosowane w koncertach.

 4. Rozpoznać fragmenty wysłuchanych koncertów i je nazwać*.*

 5. Zanalizować „Koncert e –moll” Fryderyka Chopina.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.

  1. Podręcznik –Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Nagranie „Koncertów fortepianowych” Fryderyka Chopina*:*

 • Koncert f – moll op. 21.

 • Koncert e – moll op. 11.

 1. Karta pracy ucznia

 2. Partytury wyżej wymienionych utworów.

4. Przebieg lekcji

  1. Sprawdzenie obecności.

  2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby, z trzech ostatnich lekcji.

  3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)

Faza realizacyjna

 1. Metodą opisu, zapoznanie uczniów z historią powstania „Koncertów fortepianowych” Fryderyka Chopina. Wskazanie przyczyny powstania tylko dwóch koncertów. Określenie ich miejsca w historii muzyki poważnej.

  • Notatka:

Historia „Koncertów fortepianowych” Fryderyka Chopina.

Wbrew kolejności oznaczeń opusowych, „Koncert f – moll, op. 21.” (1830 rok) powstał jako pierwszy na przełomie 1829/30 roku, natomiast praca nad „Koncertem e – moll, op. 11.” (1830 rok) trwała od kwietnia do sierpnia 1830 roku. „Koncert e – moll op. 11.”, dedykowany Friedrichowi Kalkbrennerowi, wydany został jednak jako pierwszy, w 1833 roku, w Paryżu i w Lipsku. Dopiero w roku 1836 wyszło wydanie francuskie i niemieckie „Koncertu f – moll”, który nosił dedykację dla hrabiny Delfiny Potockiej. „Koncerty…” były pierwszymi, znaczącymi utworami, które powstały po ukończeniu przez Chopina studiów. Obydwa utwory najpierw zostały zaprezentowane w gronie muzycznej elity Warszawy i przyjaciół kompozytora, a następnie szerszej publiczności w Teatrze Narodowym.

 1. Omówienie i wskazanie stylu, techniki i środków zastosowanych w „Koncertach fortepianowych” Fryderyka Chopina. Omówienie nowatorskiej harmoniki stosowanej przez Chopina oraz wskazanie odmiennego wykorzystania przez kompozytora elementów dzieła muzycznego.

  • Notatka:

Styl „Koncertów fortepianowych” Fryderyka Chopina i ich technika:

„Koncerty fortepianowe” wyraźnie nawiązują do formy i konwencji koncertów tworzonych w stylu brillant, stylu muzyki fortepianowej I połowy XIX wieku, komponowanych przez, m.in.: Johanna Nepomuka Hummla, Ferdinanda Riesa, Friedricha Kalkbrennera, Johna Fielda, Ignaza Moschelesa, Carla Marię Webera, a w Polsce przez Franciszka Lessela i Feliksa Ignacego Dobrzyńskiego. W obydwu „Koncertach” do perfekcji doprowadzone zostały środki typowe dla stylu brillant. W partiach solowych odnajdujemy: błyskotliwość, wirtuozerię, różnorodność ornamentalnych figur pianistycznych oraz popisowość, połączoną z poetycznością fortepianowej kantyleny. Koncerty łączy podobieństwo stylu i formy, ale przede wszystkim źródło inspiracji twórczej. Koncerty powstały pod wpływem pierwszej miłości Chopina, czego dowodzą przede wszystkim drugie części (Larghetta). Chopin określał je w listach jako Adagia, co wiązało się z tym, że wówczas wszystkie wolne części koncertów i sonat tak nazywano. W finałach obydwu „Koncertów”, utrzymanych w formie ronda, pojawiają się elementy stylizacji charakterystyczne dla polskich tańców ludowych. Poprzez wprowadzenie rytmów ludowych i elementów skal modalnych, typowych dla tych tańców, kompozytor uzyskał w finałach koncertów ludowy koloryt.

 1. Wysłuchanie II części „Koncertu e – moll, op. 11.” Fryderyka Chopina. Dokonanie formalnej analizy dzieła.

(25 min)

  1. Wysłuchanie III części „Koncertu fortepianowego f – moll”. Dokonanie formalnej analizy utworu. Praca w grupach.

  2. Zapisanie notatki do zeszytu.

(10 min)

5. Bibliografia

- Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

- Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. „Koncerty fortepianowe” Fryderyka Chopina.

Zadanie domowe

Jaki wpływ wywarła na Tobie II część „Koncertu fortepianowego” Fryderyka Chopina? Opisz swoje odczucia związane z wysłuchanym utworem.

RxIgdmMccQQ4L

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 41.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida